3 největší výhody RFID technologie při správě IT majetku

Skenování kódů, které přímo nevidíte, efektivní inventarizace a další benefity. Jaké další plusy vám přinese využívání RFID technologií při správě IT zařízení?

RFID (radiofrekvenční identifikace) je již roky používaná technologie automatické identifikace. Stejně jako čárový kód, RFID pracuje s unikátní číslem/značkou, které je v evidenci (obvykle v databázi informačního systému) spojeno s konkrétním předmětem.

RFID technologie jsou dostupnější než kdykoliv dřív – ideální chvíle pro správu IT zařízení

Hlavní rozdíl je ale v možnostech samotného přečtení unikátního čísla. Jde o nepoměrně rychlejší čtení, které nejen že nevyžaduje dotyk mezi značkou a čtecím zařízením, ale také nevyžaduje vůbec přímou viditelnost mezi značkou a čtecím zařízením. Lze tedy skenovat i kódy, které přímo nevidíte. Proto je možné přečíst velká množství značek (tagů) během zlomků vteřiny.

V posledních letech prostupuje RFID technologie do mnoha odvětví nejen díky svým nesporným výhodám, ale také díky příznivému vývoji cen RFID tagů, fixních a mobilních RFID čteček.

Ukažme si 3 konkrétní výhody RFID technologie při správě IT majetku:  

1. RFID technologie šetří čas: Inventura bez fyzického dohledávání

Jak provádíte inventuru výpočetní techniky s pomocí čárového kódu? Je to zdlouhavé, že?

Pokud ji provádíte například v kancelářském prostoru o několika místnostech a desítkách až stovkách kusech zařízení, čárový kód vyžaduje fyzické dohledání všech předmětů (tedy etiket s čárovým kódem).

Představte si čas, který potřebujete k dohledání každé takové krabice, každého jednotlivého zařízení v každé místnosti. Jsou všechna zařízení umístěna tak, že je k nim jednoduchý přístup? Nebudou potřeba schůdky, žebřík? Přesně to jsou okamžiky, kdy RFID označení významně šetří čas zaměstnanců a tím pádem i náklady na práci.

"Využití čárového kódu zrychlí inventarizaci IT zařízení 10x, RFID více než 30x."

S RFID technologií obsluha ušetří spoustu času, protože:

Když pro stejný úkol využijete mobilní RFID čtečku, celá operace by zabrala jen pár minut s okamžitou zpětnou vazbou o chybějících předmětech.

S pomocí RFID systému lze například zobrazit veškeré označené předměty v dané místnosti. Ať už tam být mají či nemají. To často vede k nalezení položek, který byly označeny jako ztracené, nebo nebyly přítomny na své výchozí lokaci.

S vhodně nastaveným procesem inventarizace a kvalitní SW aplikací v mobilní čtečce pomůže při prevenci zbytečných odpisů.

2. RFID zvyšuje bezpečnost: Přehled o pohybu sledovaného vybavení

Provádění inventur dvakrát do roka je obvyklé. Ovšem jsou provozy, kde je třeba neztratit okamžitý přehled o prostředcích během dne, nebo při výměně směn v kritických provozech a situacích.

Pohyb vybavení lze sledovat díky tzv. “úzkým hrdlům” – místům kontroly, kterými vedou všechny „trasy“ pohybu všeho vybavení. Pokud jsou tyto uzly osazeny RFID bránou (kombinace kontroler a antény), lze získat bezpečný přehled o pohybu a přítomnosti/nepřítomnosti sledovaného vybavení.

3. RFID zvyšuje přesnost: Sleduje více informací najednou

RFID technologie zvyšuje přesnost tím, že umožňuje sledovat detailnější informace. Protože poskytuje data tak rychle, systémy pro sledování lze nastavit pro častější skenování a pro sledování dodatečných dat.

Tato data lze zároveň snadno sdílet napříč systémy, lidmi. Efektivitu práce při inventarizaci IT zařízení tak dostanete úplně na novou úroveň.

Spravujte ve své firmě majetek či zboží efektivně. Nezáleží, jestli chcete inventarizovat IT vybavení, nebo sledovat zboží na skladě.

RFID technologie pomůže i vám. Stačí vyplnit formulář. Obratem vám řekneme, jak můžete z RFID profitovat.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde