6 důvodů, proč zvolit RFID před čárovým kódem

Čárový kód nebo RFID? Podle čeho se rozhodovat při výběru?

Značení čárovým kódem je lety ověřený způsob pro identifikaci věcí, nestojí moc a je velmi jednoduché jej nastavit a používat. Čárový kód má ale také své nevýhody.

RFID značení je naproti tomu rychle se rozvíjející technologie, která si získává čím dál větší pozornost profesionálů v mnoha odvětvích. Která z technologií je pro Vás vhodnější? Zde je šest důležitých faktorů, které je vhodné před volbou technologie značení předmětů zvážit.

Přímá viditelnost

Nevýhodou čárového kódu je, že k jeho přečtení musí být zajištěna přímá viditelnost mezi snímačem a etiketou. A navíc, snímač musí být správně namířený a orientovaný, aby vůbec k přečtení došlo. Naproti tomu, pro přečtení RFID tagu není přímá viditelnost třeba a orientace není při zvolení vhodné konstrukce tagu nijak zásadní.

Čtecí vzdálenost

Běžné čárové kódy umožňují, až na výjimky, čtení v rozsahu pár centimetrů až jednoho metru. Čtení RFID tagů lze omezit nebo posílit nastavením výkonu na čtečce/anténě v rozmezí od několika centimetrů až na 10 metrů a více. RFID umožňuje větší variabilitu pro rozličné aplikace při sběru dat z výroby, při evidenci vratných obalů, při inventurách, při sledování pohybu předmětů apod.

Rychlost čtení

Čárové kódy je potřeba číst postupně, jeden za druhým. To je zdlouhavé a nakonec i nákladné. RFID tagů lze během zlomku sekundy najednou přečíst několik set.

Uložení dat

Jakmile je etiketa s čárovým kódem vytištěna, informace již nelze změnit, přidat, odebrat. Veškerá další data spojená se značeným předmětem je proto nutné spárovat se záznamy v databázi. To ale přináší požadavky na datovou konektivitu, synchronizaci, kapacitu uložiště v mobilních zařízeních apod. RFID tag může být vybaven vnitřním datovým úložištěm o volitelné kapacitě a data mohou být podle potřeby aktualizována, vymazána, přímo v RFID tagu. Pro jejich vyhodnocení tak není vždy nutné zřizovat nebo rozšiřovat IT infrastrukturu.

Bezpečnost

Běžný čárový kód lze bez problému zkopírovat, vyměnit, znehodnotit. Při použití RFID tagů existuje hned několik možností zabezpečení. Data lze šifrovat nebo ochránit heslem. V případě potřeby je dokonce možné elektronické obvody uvnitř RFID tagu vzdáleně trvale odpojit – tím se trvale znemožní přečtení informací.

Odolnost a životnost

Čárové kódy v podobě potištěných etiket mohou být jednoduše poškozeny, anebo odtrhnuty z podkladu. V případě RFID tagů do náročných podmínek lze očekávat odolnost vůči extrémním teplotám, tlakům, nebo chemickým vlivům. A díky tomu, že pro čtení RFID tagu není nutná přímá viditelnost mezi tagem a čtečkou, je možné RFID tag umístit přímo uvnitř značeného předmětu a přesto bude čtení funkční.

Jaké je tedy skóre mezi čárovým kódem a RFID?

RFID technologie přináší nesporné výhody při sledování předmětů s vysokou hodnotou, když je požadována vysoká odolnost identifikátoru, nebo když je požadována velmi vysoká rychlost nebo přesnost čtení.
RFID umožňuje odolné, trvanlivé a bezpečné značení předmětů v širokém spektru aplikací.

Zajímá Vás, jak může RFID pomoci ve Vaší společnosti?

Obraťte se na naše certifikované odborníky!

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde