Jak vám moderní RFID systém pomůže zlepšit skladové procesy

O RFID technologii už jste určitě slyšeli. Víte ale, že její zavedení výrazně zlepší efektivitu chodu skladu či distribučního centra? Přečtěte si, jak dokáže zdokonalit skladové procesy.

Technologie RFID využívá radiofrekvenční vlny k přenosu dat mezi čtečkou a položkami. Díky tomu je lze rychle  kategorizovat, sledovat nebo identifikovat.

Jedná se tedy o bezdrátovou technologii identifikaci zboží, obalů, majetku a osob bez nutnosti přímé viditelnosti. Každý RFID systém se skládá ze 3 základních komponent: Anténa, RFID snímač a RFID tag.

Produktivita na jiné úrovni v kombinaci RFID a skladových systémů

Použití čárového kódu je v mnoha případech neefektivníRFID systém zvyšuje produktivitu ve skladu. Na rozdíl od ručně skenovaných čárových kódů vysílá RFID signál s informacemi o produktu k čtečce, která může být umístěna například fixně, na retraku, nebo ji má obsluha v ruce.

V kombinaci s podnikovým výrobním softwarem a aplikacemi pro vedení a řízení skladu, ovlivňuje RFID technologie téměř všechny běžné procesy skladového hospodářství: Přijímání, vychystávání, balení zboží, vratky apod.

Vysoká rychlost příjmu na sklad

Čárové kódy jsou tradiční technologií pro označování položek a palet ve skladech a distribučních centrech. Položky jsou snímány po jednom, což znamená vysokou časovou náročnost.

RFID systém ulehčuje přijímání zásilek tím, že automaticky identifikuje položky při průchodu RFID bránou. Tím ušetříte čas i lidskou práci, které účinně využijete k jiným důležitým úkonům.

Efektivní správa majetku v reálném čase

RFID tagem můžete označit jakýkoliv majetek firmy, který potřebujete sledovat a mít nad ním dozor. Díky tomu docílíte dokonalého přehledu o aktuálním stavu a umístění položek.

Pokud například chcete pomocí RFID technologie spravovat  IT majetek, jakou jsou počítače, nebo jednotlivé komponenty, velmi si zjednodušíte práci. Máte-li ve skladě desítky krabic, do kterých jste uložili třeba nepoužívané vybavení, nemusíte je vůbec vybalovat a fyzicky kontrolovat každou položku.

Při potřebě inventury, nebo rychlého dohledání položky, zjistíte během pár vteřin, zda je položka v místnosti a všechny informace o ní na RFID tagu uložené.

Identifikace skladové položky bez nutnosti přímé viditelnosti RFID tagu

Oproti čárovému kódu lze jako hlavní přednost vypíchnout možnost identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti tagu.

Představte si běžný pracovní úkon skladníka, který musí načíst kód položky uvnitř krabice: Zastavit, slézt z vozíku, vytáhnout a otevřít krabici, vyjmout položku, načíst, vložit položku zpátky, zavřít a umístit krabici zpět, nastoupit na vozík… Pokud tuto operaci opakuje stokrát za den, stojí to nesmírné množství času. Ne tak s RFID systémem, který lze načíst bez přímé viditelnosti a při pohybu.

Načtení desítek až stovek položek s RFID tagy během 1 vteřiny

Tušili jste, že k identifikaci jednoho RFID tagu je potřeba pouze několik desítek milisekund?

Na rozdíl od štítků s čárovým kódem mají RFID tagy nejen vyšší odolnost proti vnějším vlivům, ale informace jsou čitelné při mnohem vyšších rychlostech, například při průjezdu elektrického paletového vozíku se zbožím. Navíc mají menší náchylnost na orientaci tagu vůči RFID anténě v porovnání s čárovým kódem.

V praxi tedy načtete mnohem více informací za kratší dobu, což zvyšuje účinnost práce na skladu.

RFID pro účely vjezdu do areálu skladů

RFID technologie ve skladovém hospodářstvíAbychom vám ještě více přiblížili, kde všude RFID technologie využijete, vybrali jsme specifický případ: Klasické ověření při vjezdu do objektu. Týká se to například distribučních center, která mají vlastní vozový park, nebo přímo ke sledování osob při vstupu a výstupu.

Klasické ověření při vjezdu do objektu zabere času (jistě znáte z vlastní zkušenosti): Zkuste si spočítat čas, který vám zabere celý proces od vystoupení z auta přes prokázání totožnosti, ověření až po povolení a vjezdu do areálu.

S RFID technologií celý tento zdlouhavý proces zabere pouze zlomek času. Stačí projet a systém si vás sám identifikuje, ověří a vyhodnotí, zda máte povolení pro vstup. A to vše bez vrátného.

Využití RFID: Od knihoven až po sledování trvanlivosti zboží

RFID technologie můžete efektivně využít v mnoha odvětvích. Zaběhnutou ukázkou je specifický obor “skladování” – knihovny, které už dávno nahradily čárové kódy RFID štítky. Štítek (tag) obsahuje všechny informace, které jsou nutné k bezproblémovému chodu knihovny: Spravování zásob, sledování výpůjček, kontrolování knih apod.

RFID systémy lze také aplikovat při sledování a vyhledávání užitečných informací o výrobcích – datum výroby, spotřeby, výrobní čísla atd. Všechny záznamy jde ukládat a aktualizovat.

Technologii RFID využijete například také při dalších procesech:

 • Řízení oběhu vratných obalů, řízení skladu na úrovni celopalet.

 • Logistika nových vozidel, yard management.

 • Řízení pohybu kamionů v areálu skladu, management nakládek.

 • Kontrola osob.

 • Snižování ztrát a krádeží na skladě...

Výhody RFID v kostce: Přesná data, úspora času, přehled o skladových zásobách

Provozní efektivita

 • Významné zjednodušení  procesů naskladnění a vyskladnění kusových položek i celopalet.

 • Časová úspora.

 • Zefektivnění vychystávání a kontrolních činností – odpadá nutnost manuálního zadávání.

Pokles náročnosti inventarizace

 • Eliminace ruční kontroly vychystávacích pozic bez nutnosti počítat jednotky.

 • Úspora práce zaměstnanců.

 • Vysoká přesnost dat.

 • Automatická kontrola.

 • Snížení administrativní úkonů díky redukci objemu tištěných dokumentů.

Monitoring práce skladových operátorů

 • Záznam veškerých operací v rámci směny.

 • Sledování efektivity personálu.

 • Generování reportů.

 • Hodnocení pracovníků.

Snížení nákladů na dopravu

 • Eliminace zpětných svozů chybně vypravených zásilek.

 • Účinná kontrola při expedici.

 • Odpadá zbytečná komunikace při řešení problematických dodávek.

Jak pomůže RFID technologie vašim skladovacím procesům?

Spojme se skrze kontaktní formulář. Předvedeme vám všechny výhody RFID systému, díky kterým dosáhnete vyšší efektivity.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde