RFID tagy GEN1 a GEN2 - jaké jsou rozdíly ?

Co se týká generace 1, existují pro tagy v UHF pásmu specifikace tříd Class 0 a Class 1. Třída Class 0 vznikla jako protokol společnosti Matrics Technology Systems (získaných společností Symbol Technologies) a Class 1 vznikla jako protokol společnosti Alien Technologies.

Třída Class 0 byla definována EPCglobal jako zařízení pouze pro čtení. Class 1 je definována ve specifikaci EPCglobal jako tag, na který lze jednou zapsat. V praxi jsou produkty dostupné od společnosti Alien Technologies neprogramovatelné. A produkty společnosti Matrics/Symbol prodávané jako třída „Class 0+“, založené na stejném protokolu jako zařízení Class 0, jsou ve skutečnosti plně přepisovatelné.

Generace 2, třídy Class 1 (Class 0 se již nepoužívá), koncem roku 2004 bylo v reakci na omezení standardů generace 1 ratifikováno jejich použití. Gen 2 poskytuje rozšířenou datovou funkcionalitu a vyšší výkon. Tato generace tagů byla navržena pro podporu EPC kódů dlouhých až 256 bitů, navíc má rezervu pro dodatečná data nesená v tagu založeném na jediném RFID protokolu. Kromě toho by tagy Gen 2 měly být globálně srovnatelné s ohledem na rádiové frekvence (od 860 MHz do 960 MHz), což jim umožní konzistentně pracovat v různých zemích podle odlišných emisních norem (elektromagnetické vyzařování). Tagy musí být schopny rozumět třem různým schváleným modulačním režimům, stejně jako musí být schopny vysílat v několika různých datových nebo přenosových rychlostech. Navíc Gen 2 zahrnuje podporu vícekanálového vysílání (DRM – Dense Reader Mode), která snižuje vzájemné rušení snímačů, takže je méně pravděpodobné, že snímače budou vzájemně rušit signál z tagů. 

Je lepší začít s RFID tagy GEN1 nebo GEN2, a záleží na tom vůbec? 

Protokoly Gen 2 nabízejí oproti první generaci EPCGlobal UHF protokolu významné vylepšení výkonu, včetně vynikající propustnosti tagů, zlepšení přesnosti a shodu s globálními předpisy pro rádiové spektrum. Navíc se mnoho nových dodavatelů zavázalo pro podporu EPC Generace 2 a přinášejí na trh nové modely. To dovoluje uživatelům nalézt pro své aplikace ideální tag; posílit na standardech založenou interoperabilitu mezi tagy, snímači, tiskárnami/kodéry, apod.; stejně jako využít agresivní cenové konkurenční boje mezi dodavateli. Pokud dnes spouštíte svůj pilotní RFID projekt, je nejlepší využít tagy Gen 2 již od samého počátku. 

Je nutné řešit  vzdálenost mezi jednotlivými RFID snímači v režimu DRM (Dense Read Mode)?

Ano. Ačkoliv vylepšení Gen 2 představují významný krok ve zlepšování technologie RFID, neznamená to, že uživatelé mohou obejít osvojovací proces spojený s pilotním RFID projektem. I nadále bude nutné pochopit fyzikální požadavky RFID prostředí pro minimalizaci radiofrekvenčního rušení hardware a pro optimalizaci rychlosti čtení. V ideálním případě by uživatelé měli identifikovat, kde jsou RFID data generována, přenášena a využívána. Jedině tak může být dosaženo zlepšení obchodních a provozních procesů – stejně jako bude možno dosáhnout lepší viditelnosti produktů a majetku v dodavatelském řetězci v reálném čase. Rovněž bude třeba vyřešit problémy, jako je zaškolení personálu a stanovení metriky a milníků celého procesu. Chcete-li mít jistotu, že implementace RFID proběhne hladce a bezproblémově, jak je to jen možné, je moudré obrátit se na zkušené, důvěryhodné RFID specialisty, kteří mají v této technologii solidní reference.

Záleží u RFID tagů GEN2 na tom, jaký hardware zvolíme? Nebudou všechny produkty vyhovující standardům pracovat stejně?

Není to nutné, ale je dobrý nápad provést před investicí do Gen 2 produktů hloubkovou kontrolu a dostatečný průzkum. Gen 2 je flexibilní standard, který může být implementován různými dodavateli mnoha různými způsoby. S desítkami variant Gen 2 kompatibilních tagů a pravděpodobně výhledově stovkami různých typů se mohou čipy lišit velikostí paměti, rychlostí kódování a ostatními parametry. Kromě toho mohou existovat různé konstrukce RFID antén, které mohou při změně orientace nebo vzdálenosti snímače přinést lepší nebo horší výsledky. Také je třeba vzít v úvahu, že množství energie, které tiskárna/kodér vyžaduje pro zápis dat do RFID čipu, je komplexní funkcí typu čipu v inlayi, konstrukce a velikosti antény. Uživatelé mohou vyžadovat použití jiné konstrukce tagu pro zajištění optimálního výkonu snímání na rozdílných položkách. Každá sada tagů může vyžadovat jinou úroveň energie pro kódování, což je důležité pro nastavení tiskárny/kodéru, které by mělo být snadno změnitelné bez požadavku na nákladnou IT podporu nebo přeprogramování. Je velmi moudré důkladně otestovat Gen 2 média pro zjištění, zda zvolené tagy plně podporují danou aplikaci. Konzultace se zkušenými poskytovateli řešení, jako je např. společnost Zebra, pomůže zajistit, že správné chytré etikety jsou kompatibilní s vaší tiskárnou/kodérem a optimalizované pro vaši aplikaci.

Lze očekávát, že Class1 GEN2 bude brzy dominantním UHF standardem? 

Nástup Gen 2 nenasvědčuje zrušení nebo zastarání jiných RFID protokolů. Tagy Gen 1 budou pravděpodobně používány, dokud nebudou stávající zásoby vyčerpány. U RFID technologie je velice pravděpodobné, že se bude překotně vyvíjet do budoucích generací i v příštích letech. Navíc se mohou různé standardy protokolů používat pro rozdílné aplikace, podobně jako se dnes využívá mnoho typů čárových kódů. Organizace by měly budovat svoji RFID infrastrukturu s multiprotokolárními tiskárnami/kodéry a snímači. Multiprotokolární zařízení poskytuje ochranu investic a zjednodušuje modernizaci, jelikož dokáže současně pracovat s rozdílnými RFID standardy a typy tagů.

Jak u RFID technologií při rychlosti jejich vývoje zajistit, že současné investice brzy nezastarají?

Pro podporu Gen 2 a dalších generací je vyžadována flexibilní, konfigurovatelná a rozšiřitelná RFID infrastruktura, která také umožní uživatelům využít obchodní výhody zlepšeného provozu. Funkce jako podpora multiprotokolu, softwarově definovatelné vysílání a nastavitelný výkon poskytují dlouhodobou ochranu investic a snižují celkové náklady na vlastnictví vaší RFID infrastruktury, která postupně zraje a vyvíjí se. Při vyhodnocování investic do RFID je třeba zjistit, zda produkty:

  1. splňují vaše aktuální požadavky na protokoly, vlastnosti a funkce;
  2. zahrnují simultánní podporu pro více RFID protokolů; a
  3. zajišťují nízkonákladovou, jasnou a jednoduchou cestu pro upgrade, který může udržet stávající provoz s minimálním narušením.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde