Jak vybrat mobilní zařízení pro váš podnik?

Na trhu je obrovský počet mobilních zařízení spotřební i podnikové třídy. Najít správný model terminálu nebo tabletu pro váš projekt může být dost obtížné. Od odolných průmyslových PC zařízení až po nové chytré telefony. Nabídka modelů, dodavatelů, konfigurací i operačních systémů je nepřeberná stejně jako množství dostupných aplikací, které umožní využití chytrých telefonů v podnikání.

Aby to bylo ještě složitější, existuje tlak ze všech směrů, od koncových uživatelů, až po veřejné zakázky, IT, finance a provoz. Chybná volba by mohla mít vliv na vaši celkovou produktivitu, efektivitu a služby.

Sestavili jsme 10 kritických kroků, které byste měli zvážit při výběru mobilního zařízení, abyste měli jistotu, že jste učinili správné rozhodnutí pro vaše potřeby.
V žádném případě se nejedná o úplný seznam. Pokud jde o posouzení, jak různé přístroje a strategie jejich nasazení naplňují vaše základní kritéria, je nutné zvážit řadu dalších faktorů. Náš blog nabízí další podrobnosti, které vám napomohou získat přesvědčení, že jste vybrali zařízení které je tím správným řešením pro vaše podnikání.

1. Požadavky aplikací a prostředí

Existuje možnost pádu zařízení, jeho namočení či vystavení mrazu? Pokud je váš personál odkázán na tato zařízení při plnění denních kritických úkolů, musíte mít jistotu, že zvolené zařízení bude dostatečně robustní, aby přežilo nevyhnutelné. Je třeba zvážit faktory, jako jsou extrémní teploty, přímé sluneční záření, prach a nečistoty, a dokonce i to, zda uživatelé budou nosit rukavice. V konečném důsledku bude mít odolnost významný vliv na typ zařízení, které bude nejvhodnější.

2. Požadavky na sběr dat

Budete vyžadovat, aby vaše zařízení pracovalo také jako snímač čárového kódu nebo snímač RFID tagů, či s ním budete číst dokumenty nebo obrázky a rozpoznávat specifické datové body? Pokud ano, jak často? Určete, jak často bude nutné se zařízením snímat či načítat dokumenty a obrázky, jak rychle a přesně to musí být provedeno a zda existují nějaké další požadavky, jako je např. snímání podpisu nebo schopnost platby kartou.

3. Energetické požadavky

Jak dlouho bude muset být váš přístroj napájen? Bude nepřetržitě používán po celý den nebo dokonce po dobu několika pracovních směn? Budou mít vaši mobilní pracovníci přístup k nabíjení, nebo budou na pracovišti bez přístupu k energii po dlouhou dobu? Řízení spotřeby řeší více než jen baterii s vysokou kapacitou, zásadní mohou být i jiné faktory, například možnost vyměnit baterii nebo sledování výkonu.

4. Zaškolení a snadné používání

Budou schopni vaši zaměstnanci přijmout a adaptovat se na nové zařízení? Nebo je pravděpodobnější, že jeho nasazení nebude přijato a technologie dodržovány? Zde je důležité vzít při výběru zařízení v úvahu demografii vašich zaměstnanců, jejich uživatelské preference a znalost (nebo neznalost) operačního systému.

5. Požadavky na zabezpečení

Jaký dopad na vaše podnikání může mít narušení bezpečnosti vyplývající z nasazení vašeho mobilního zařízení? Rozsah informací, na které se vztahuje zákon o ochraně soukromí, spolu s hodnotou základních osobních informací pro kybernetické zločince znamená, že přenos veškerých údajů týkajících se zákazníků nebo obchodu musí být extrémně bezpečný.

6. Možnosti a kvalita připojení

Požadavky na připojení zařízení mohou být různé – od nutnosti připojení v budově až po potřebu připojení pracovníků, kteří trvale působí v terénu. Pokud je důležité, aby vaše zařízení mělo vysoce kvalitní připojení v pohybu, zvažte pro vaše zaměstnance připojení pomocí WAN/WLAN.

7. Správa, ovládání a podpora

Jaké nároku bude klást zvolené zařízení na vaše IT oddělení? Využíváte hybridní firemní zařízení a BYOD (vlastní zařízení zaměstnanců) IT strategii? Pro jakékoliv BYOD řešení je nutné zvážit, jak budou prováděny aktualizace a řešeny problémy či zda vaši zaměstnanci budou odpovědni za zajištění vlastní podpory.

8. Podpora a servisní služby

Uvědomujete si důsledky poruch zařízení na vaše podnikání a existuje zde prostor pro nepředvídatelné události? Selhání více zařízení může způsobit problémy zaměstnancům, což může mít negativní dopad na úroveň zákaznických služeb. Selhání zařízení může být katastrofické pro jakékoliv služby zahrnující mobilní platby. Existence plánů podpory a servisu zajistí rychlou opravu či vybavení vašich zaměstnanců funkční technologií a udrží produktivitu na vysoké úrovni.

9. Řízení životního cyklu

Neustálé výměny a modernizace vadných zařízení může mít za následek smíšenou strukturu zařízení u vašich zaměstnanců – což může působit obrovské problémy vaší IT podpoře. Jste si vědomi toho, jak se související komplikace a dodatečné finanční výdaje podílejí na strategii více typů zařízení? Například nabíječka pro nový model nemusí být totožná s nabíječkou k předchozímu zařízení.

10. Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Existuje celý řada různých faktorů, kterým je nutné porozumět při kalkulaci celkových potenciálních nákladů na jakékoliv zařízení. Je důležité zjistit původ dodatečných nákladů, jelikož náklady na jakékoliv zařízení vysoce převyšují jeho počáteční nákupní cenu.

Jsme přesvědčeni, že jak zařízení spotřebitelská, tak i zařízení podnikové třídy mohou plnit významnou roli v rámci vašeho podnikání. Pro výběr toho správného zařízení je  vždy nezbytné informované pochopení vlastností a možností těchto zařízení.

Výběr vhodného řešení může být komplikovaný.

Využijte naše zkušenosti a obraťte se na naše specialisty, pomůžeme Vám při zvážení všech nezbytných podmínek.
 

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde