Jak vybrat RFID tag pro váš projekt

RFID tagy obsahují elektronická data, která umožňují RFID snímačům a anténám identifikovat nebo sledovat označené objekty. Každý RFID tag má specifické vlastnosti, které určují jeho fyzikální a mechanická omezení. Tato omezení pomáhají zúžit hledání a najít optimální typ tagu podle konkrétních požadavků kompletního systému. Při výběru RFID tagu je třeba vzít do úvahy následující aspekty.

Frekvenční pásmo tagu

První a základní otázkou je frekvenční rozsah RDIF tagu – tzv. pásmo, který je dán koncepcí celého RFID systému. Jednotlivá frekvenční pásma mají odlišné vlastnosti, a proto je vhodné si tuto otázku položit při samotném návrhu systému. Například obecně platí, že LF a HF pásma jsou vhodnější pro aplikace, kdy bude čtečka resp. anténa blízko tagu, zatímco UHF pásmo je vhodné pro čtení na větší vzdálenosti. UHF pásmo také umožňuje současné čtení většího počtu tagů (například na paletě) ve srovnání s ostatními pásmy. Velmi odlišných výsledků také dosáhneme při značení nádob s kapalinami

  • LF pásmo: levnější technologie, vhodná pro postupné čtení jednotlivých tagů z bezprostřední blízkosti. LF pásmo je ze všech tří nejvhodnější pro značení nádob s tekutinami a pro značení kovových předmětů.
  • HF pásmo: čtecí vzdálenost v řádech centimetrů, možnost větší flexibility při volbě umístění tagu a čtečky, větší čtecí rychlost a přesnost. HF tagy mají větší kapacitu paměti.
  • UHF pásmo: Nejrychleji se rozvíjející technologie s možností čtení v řádu metrů, schopností přečíst větší množství (stovky) tagů současně během několika vteřin. Ideální pro aplikace s vysokými nároky na rychlost a spolehlivost odbavení Ideální technologie pro logistická řešení. Na druhou stranu, UHF pásmo je nejvíce citlivé na podmínky prostředí, odrazy, útlum, interference.

Mezinárodní standardy

Podobně jako ostatní součásti RFID systému by měl být RFID tag naladěn na správný frekvenční rozsah podle země, kde je používán. Pokud snímač vysílá v pásmu 902–928 MHz a pokusí se číst tagy naladěné v pásmu 865 – 868 MHZ, tagy nebudou reagovat.

Prostředí

Elektronické obvody a anténa tagu bývají nejčastěji zapouzdřeny v plastové fólii v podobě samolepící etikety. Pokud požadujete odolnost extrémním teplotám, písku, vodě, nečistotám nebo intenzivnímu praní, je nutné zvolit RFID tag, který je zkonstruovaný pro takovéto podmínky. Lze dodat například tagy v robustním plastovém pouzdře, keramické tagy pro vysoké teploty, nebo RFID tagy v pružném silikonovém pouzdře vhodné pro značení prádla.

Plocha pro umístění

Každý RFID tag je navržen tak, aby mohl být aplikován na konkrétní množinu nebo typ materiálů. RFID tagy obecně dobře drží na materiálech jako je plast, dřevo nebo lepenka, ale pouze určité tagy mají schopnost pevně přilnout k materiálům jako kov nebo sklo. Tagy, které lze umístit na kov a sklo jsou obvykle nákladnější než typické RFID etikety či inleje. Některé tagy mají již z výroby montážní otvory pro pevné spojení s podkladem.

Rozměry

RFID tagy jsou vyráběny v různých rozměrech a tvarech tak, aby se lépe přizpůsobily konkrétním aplikacím. V závislosti na dané aplikaci a dostupnému místu na značeném objektu mohou rozměry hrát klíčovou roli při hledání ideálního tagu. Některé aplikace, jako je například označování lékařských a chirurgických nástrojů, se mohou vyznačovat nedostatkem prostoru na objektu. Rozměr antény tagu má přímý vliv na maximální čtecí vzdálenost.

Metoda připevnění

Materiál a tvar objektu, který má být označen RFID tagem, jsou dva nejdůležitější aspekty, které je třeba vzít do úvahy při určování vhodné metody připevnění. Některé tagy budou dobře držet s univerzálními a epoxidovými lepidly, zatímco jiné bude nutné připevnit pomocí nýtů, šroubů nebo svářením. Na objekty, jako jsou lepenkové krabice, budou tagy typicky připevňovány univerzálním lepidlem, zatímco kovové palety mohou vyžadovat nýty nebo šrouby.

Čtecí dosah

Čtecí dosah RFID tagů je kritickým parametrem téměř všech RFID systémů. Existuje však mnoho faktorů, které čtecí dosah ovlivňují – například zisk antény, vysílací výkon snímače či orientace tagu, přičemž je nutné při určování optimálního dosahu vaší aplikace vzít v úvahu každý z nich.

Víc než identifikace

Možnosti RFID tagů nekončí jenom uchováním unikátního čísla a základní informace. Některé RFID tagy mohou plnit další funkce měření fyzikálních veličin, nebo měření a ukládání do vlastní paměti. Takto získaná resp. uložená data pak lze z tagu získat buďto některou z výše uvedených technologií, nebo pomocí Bluetooth či Wi-Fi komunikace. Takové RFID tagy nachází uplatnění tam, kde je potřeba sledovat dodržení transportních, nebo výrobních teplot. Například v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu. Takové tagy souhrnně nazýváme transpondery a datalogery

Možnost potisku a kódování

Tisk a kódování nutně neomezuje výběr RFID tagu, avšak oboje je nutno zvážit ještě před nákupem. Pokud je vaše aplikace zaměřená na klienta, může být zákaznický tisk a kódování vhodnou volbou pro udržení profesionálního vzhledu vašich tagů s logem nebo čárovým kódem na vrchní straně.
RFID tagy lze také potisknout a kódovat pomocí vlastní RFID tiskárny štítků vybavené kodérem, což přináší řadu výhod zejména při zápisu EPC kódů a dalších informací těsně před aplikací RFID tagu na sledovaný objekt.

Plánujete vlastní RFID projekt?

Pokud máte jakékoliv dotazy k výběru RFID tagů, nebo ohledně celého projektu, neváhejte a kontaktujte nás.
 

Kontaktní formulář