Značení hotelového vybavení RFID tagy

Mít vždy k dispozici dostatek ložního textilu pro své hosty, či pacienty, nebo zabránit nadměrným ztrátám, to je požadavek, který určitě řeší mnoho hotelů, nemocnic i rekreačních zařízení.

Neztratit přehled

Lidé na manažerských pozicích v takových společnostech potřebují sledovat, kdy je hotelový textil použit a odeslán do externí prádelny, kdy je následně navrácen a také zjistit případné ztráty vybavení. Toho lze dosáhnout využitím technologie radiofrekvenční identifikace. Ale hlavním důvodem zavedení zmíněného RFID řešení je snížení ztrát veškerého označeného vybavení, přičemž podle dosavadních pilotních projektů bylo dosaženo snížení na 3%. Díky tomu je návratnost investice v závislosti na cenách vybavení mezi 12 a 16 měsíci.

Řešení spočívá v zašití odolných UHF čipů, tzv. laundry tagů přímo do prostěradla, povlaku na polštář, ručníku, ubrusu a dalšího hotelového textilu. SW aplikace se stará o vytváření a odesílání zpráv generovaných za určitých okolností (například v případě, že textil není z prádelny navrácen včas) a analyzuje vybraná data za účelem efektivnější správy majetku v podobě hotelového textilu. Dále je zapotřebí v prostorách hotelu nainstalovat stacionární čtečky v podobě RFID bran a to nejlépe u šachet, nebo jiných prostorů, kudy personál vhazuje použitý textil do sběrného místa a také na stanici úklidové služby, kde je textil po vyčištění přebírán z externí prádelny. Pokud má hotel nebo rekreační středisko problémy se ztrátami z důvodů odcizení, je vhodné čtecí bránu nainstalovat také v prostorech před východem. V takovém případě systém spustí tichý alarm, který upozorní recepci na to, že se někdo snaží odnést hotelové vybavení jiným způsobem, než je dovoleno.

UHF čipy v podobě odolných tagů

Laundry tagy mají své unikátní číslo a jsou speciálně navrženy tak, aby odolaly vysokým teplotám a tlaku v průmyslových tunelových pračkách. K identifikačnímu číslu každého čipu mohou být v rámci systému přiřazeny další informace o hotelovém textilu, včetně jeho typu a data výroby. Podle specifikace výrobce odolají laundry tagy až 550 pracím cyklům v tunelových pračkách, včetně nejnáročnějšího odstřeďování, při kterém jsou textil i čip vystaveny vysokému tlaku.

Velké prádlo

V modelovém případu, kdy se textil odesílá do externí prádelny a po vrácení musí být každý vypraný a složený kus ručně spočítán, je dosaženo také časové úspory a odstranění chyb, neboť toto načítání probíhá automaticky při průchodu označeného vybavení skrze RFID bránu. Lze tak předejít také neshodám s provozovatelem prádelny. Při prvním načtení systém změní stav každé položky na „použitá“ a ta se pak v rámci systému jeví jako nedostupná. Při druhém načtení se položky označí jako „nedostupné“. Jakmile je kontejner s vyčištěným textilem přijat z externí prádelny, dojde k opětovnému načtení čísel čipů (čtečka je schopna číst informace až na vzdálenost 6 metrů). Stav položek je poté opět změněn a v systému je patrné, že se nacházejí v prostorách hotelu a jsou připraveny k použití.

V systému, který bezkontaktní identifikaci spravuje, lze například vytvořit zprávu o úbytku skladových zásob, ze které je patrné, které položky hotelového textilu opustily prostory hotelu a nebyly dosud vráceny. Na základě těchto informací kontaktovat provozovatele prádelních služeb a pokusit se získat chybějící položky nazpět. Systém je také schopen sledovat, kolika pracími cykly každý kus textilu prošel, a umožňuje tak vyřazení nadměrně opotřebovaných položek.

Díky lepšímu přehledu o stavu a poloze jednotlivých položek hotelového textilu (v prostorách hotelu, v externí prádelně, nebo chybějící) jsou hotely schopny snížit množství ztrát a také skladových zásob, jelikož jsou schopny určit, jaké druhy textilu mají právě skladem. Většinou platí, že hotely mají obvykle tři kusy každého typu textilu pro každý pokoj, nebo stůl v restauraci: jeden, který se momentálně používá, druhý na skladě připravený k použití a třetí v externí prádelně. Pokud je tedy hotel schopen snížit toto množství zhruba o šestinu, znamená to velké úspory nákladů. Navíc hotel již nadále nemusí platit za čištění textilu, který není následně navrácen.

Přínosy popsaného řešení bezkontaktní identifikace hotelového prádla a vybavení je přehled o tom, jaký textil opouští hotel a jaký je do něj přivážen. Je také možné na základě sebraných dat určit, jak často je textil čištěn a za jak dlouho je nutné jej vyřadit, což umožní lepší plánování nákupu nových zásob.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde