Ochrana osobních dat

Společnost ESP holding, a.s. se řídí při zpracování osobních dat zákazníků platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití. Tato data nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělována pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat veškerá data kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly tyto informace zasílány, písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu.

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.