Inventarizace majetku

Řešení správy a inventarizace majetku pomocí čárového kódu

Přináší okamžitý přehled hmotného majetku a rychlejší provádění inventur v malých, středních i velkých firmách. Je zárukou bezproblémové daňové kontroly, slouží majiteli firmy k ochraně majetku a vymezení odpovědnosti za jeho ochranu.

Řešení je vhodné pro všechny společnosti, které jsou ze zákona povinny provádět inventuru majetku či zboží - včetně státní správy, univerzit, knihoven atp.

Nasazení systému vám přinese:

  • Rychlé a bezchybné provádění inventur za využití čárových kódů
  • Pohodlný přenos pořízených dat ke zpracování ve vašem IS
  • Možnost provedení inventury naslepo nebo ze soupisu
  • Rychlé zpracování výsledků

Jak to funguje: čárový kód, software a mobilní terminál

Fyzická inventarizace evidovaného majetku je založena na jeho označení štítkem s čárovým kódem, který obsahuje údaj o inventárním čísle. Vlastní inventura je prováděna mobilními terminály s integrovanou čtečkou kódů a patřičným programovým vybavením - inventarizačním softwarem  (na cenu se ptejte našich obchodníků).

Mobilní terminál rychlým a přesným načtením čárových kódů pořídí data pro zpracování inventury jako počet, umístění a stav. Data jsou následně stažena do pracovní části aplikace instalované v PC, která je připraví pro okamžité zpracování nebo import do vašeho ekonomického systému.

Další funkce a možnosti: editace položek i zpětná kontrola

  • Tisk výsledných sestav
  • Evidence poškození a opotřebení
  • Automatická zpětná kontrola stavu
  • Jednoduchá instalace i obsluha
  • Snadná editace všech položek
  • Software je nezávislý na typu terminálu

Potřebujete inventarizovat?

Inventarizace majetku společností se řídí zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví. Pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví ale vedou daňovou evidenci, je povinnost provádět zjištění skutečného stavu majetku dána § 7b odst. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Účelem inventarizace je dosažení plného souladu údajů o stavu majetku a závazků v účetnictví s jejich skutečným stavem.

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde