Management údržby a servisu - eControl

CMMS eControl - mobilní řešení pro plánování a řízení údržby a servisu vašich zařízení

CMMS (Computerized maintenance management system) eControl vám umožní chytře, účinně a v reálném čase řídit, plánovat a sledovat celý proces údržby a servisu libovolných zařízení od preventivních kontrol, přes evidenci a optimalizaci skladu náhradních dílů až po podrobné vyhodnocení a detailní statistiky.

Řešení je vhodné pro všechny výrobní firmy a společnosti, kde se tým servisních techniků stará o údržbu desítek až stovek strojů a zařízení, která vyžadují včasnou prediktivní i operativní údržbu.

Systém je plně opřen o mobilní řešení = online komunikace v reálném čase

Zavedení systému eControl vám dále přinese:

 • Zefektivnění auditu
 • Detailní analýzy nákladů na opravy a údržbu strojů a zařízení
 • Podrobné statistiky závad, jejich příčin a nákladů na odstranění
 • Okamžitý online přístup k informacím jako jsou technické výkresy, manuály

V čem spočívá řešení eControl: základem je jednoznačná identifikace

Řešení eControl je založeno na označení sledovaných zařízení odolnými etiketami s čárovým kódem nebo RFID tagy. Takto označená zařízení lze rychle a jednoduše před zahájením servisního zásahu nebo revize identifikovat pomocí mobilního terminálu s integrovanou čtečkou kódů.

Načtením štítku získá servisní technik okamžitý on-line přístup ke kartě zařízení - k informacím o historii oprav, délce záruky atp. a prostřednictvím terminálu může okamžitě začít zaznamenávat údaje o stavu a potřebných úkonech.

Řídící pracovníci tak mohou okamžitě reagovat na vzniklé situace, měnit priority oprav a efektivněji řídit i velké skupiny servisních techniků.

Výhody systému eControl - pro management i pracovníky údržby

Pro management údržby

 • Včasné zajištění prediktivní i operativní údržby
 • Snadná analýza nákladů na opravy a údržbu strojů a zařízení
 • Jednoduchá optimalizace skladu náhradních dílů a inventarizace
 • Přehledné plánování lidských zdrojů a jejich optimalizace vzhledem k pracovnímu kalendáři
 • Online řízení a kontrola pracovníků, přidělování nebo potvrzování úkolů
 • Zefektivnění auditu

Pro samotné pracovníky

 • Zadání úkolů srozumitelnou formou s přiřazením priorit
 • Okamžitý online přístup k informacím jako jsou technické výkresy, manuály
 • Snadný výkaz činnosti pro nadřízené
 • Jednoduché generování výkazů provedených oprav

Proč je eControl lepší než ostatní CMMS: reference i mobilní řešení

 • Stojí za ním naše dlouholeté zkušenosti a reference jako Zentiva
 • Získáte garanci kvalitního poradenství a konzultací
 • Systém je plně opřen o mobilní řešení = online komunikace v reálném čase
 • Umožňuje pružné řízení pracovníků - úkoly posílá přímo na jejich mobilní terminály
 • Data pořizuje elektronicky, odpadá nutnost ručního zapisování dat
 • Dodáváme vlastní softwarové řešení, custom úpravy proto nejsou žádný problém

Další funkce a možnosti systému eControl: statistiky i hlášení poruch

 • Evidence pracovníků, strojů a náhradních dílů + relace mezi nimi
 • Ověřování záznamů díky identifikačním technologiím
 • Generování úkolů na údržbu či servis
 • Hlášení poruch včetně popisu a fotografie
 • Přenos dat v dávkovém i on-line režimu
 • Zpracování a filtrování dat do požadovaných statistik
 • Generování a tisk reportů - napojení na Crystall reports
 • Provedené záznamy jsou dohledatelné podle jmen pracovníků
 • Generování úkolů každému pracovníkovi dle nastaveného oprávnění
 • Automatické přiřazení časového kódu ke každému záznamu
 • Zaznamenaná data jsou ukládána v MS SQL databázi

Ukázky terminálové a PC obrazovky

 

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde