Příjem výdej zboží

Řešení příjmu, výdeje a inventarizace zboží pomocí čárového kódu

Urychluje a zjednodušuje základní skladové operace jako je příjem a výdej zboží nebo inventura. Přináší okamžitý přehled nad aktuálním stavem a pohybem skladových zásob. Snižuje a odstraňuje chyby z nesprávné identifikace či spočtení kusů zboží, stejně jako chyby při evidenci výrobních čísel.

Řešení je ideální pro e-shopy nebo výrobní a prodejní společnosti.

Zavedení systému vám přinese:

  • Odstranění chybovosti skladových operací díky čárovému kódu
  • Zrychlení příjmu, výdeje a inventarizace zboží
  • Propojení s vaším IS včetně importu dat

Jak to funguje: software, tiskárny etiket i mobilní terminály

Celé řešení je založeno na označení přijímaného i vydávaného zboží štítkem s čárovým kódem. Ten obsahuje všechny informace potřebné k jednoznačné identifikaci - evidenční, sériové nebo výrobní číslo, šarži.

Příjem pomocí čárového kódu se provádí načtením štítků prostřednictvím mobilního terminálu. Takto pořízená data jsou pak podkladem pro příjem zboží v informačním systému. Při výdeji zboží může být výdejka importována do mobilního terminálu před samotným vyskladněním a čárový kód je využit pro ověření skutečného počtu kusů. Zároveň je tak zaručeno vydání správného zboží, typu, šarže.

Řešení tedy zahrnuje software (na cenu se ptejte našich obchodníků), tiskárny etiket s čárovým kódem (štítky, bezkontaktní RFID tagy, visačky) a mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárového kódu.

Výhody: rychlost, pohodlnost i nezávislost

  • Data pořizuje elektronicky, odpadá nutnost písemné evidence
  • Software je nezávislý na typu mobilního terminálu
  • Ovládání je intuitivní, po krátkém zaškolení ho zvládne každý

Další funkce a možnosti: inventura, evidence, přehled

  • Inventura
  • Okamžitý přehled nad stavem a pohybem skladových zásob
  • Uživatelsky volitelné skladovací jednotky
  • Evidence sériových čísel

Ukázky terminálové obrazovky

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde