Sledování výroby

Sledování výroby - monitorování, přehled a kontrola nad všemi fázemi výroby

Nasazení systému sledování výroby vám přinese přehled a kontrolu nad průběhem výroby vašich produktů. Získáte aktuální informace o produkci, zmetkovosti, skladových zásobách nebo nucených odstávkách s možností exportu do podrobných hlášení a statistik.

Zavedení systému sledování výroby vám přinese:

 • Snížení chybovosti odstraněním ručního sběru dat
 • Účinný nástroj pro nalezení slabin výrobního procesu
 • Přesné stanovení výrobních časů jednotlivých fází výroby
 • Okamžitý přehled o výrobních procesech a stavu zakázek

Jak funguje sledování výroby: čárové kódy, RFID tagy a terminály

Řešení je založeno na sledování výroby pomocí stacionárních terminálů s připojeným drátovým snímačem, či mobilních terminálů a snímačů umístěných na dopravnících a výrobních pásech nebo pracovních stanovištích.

Sledování výroby je umožněno použitím čárových kódů nebo RFID tagů.

 1. Při využití čárových kódů je každý výrobek označen etiketou nebo visačkou s čárovým kódem, který pracovníci po každém úkonu načtou mobilním terminálem. Tím je potvrzeno a zaznamenáno provedení určené operace a výrobek pokračuje k další fázi výrobního procesu. V automatizovaném provozu je vhodné použít stacionární čtečky pro automatické snímání čárových kódů.

 2. Další možností sledování výroby je využití odolných RFID tagů. Ty jsou schopny zaznamenávat, uchovávat a poskytovat data z průběhu výroby v reálném čase. Výhodou RFID tagů v porovnání s čárovými kódy je právě možnost zápisu dat přímo do jejich interní paměti. To umožňuje zaznamenávat jakékoliv informace - vady, prodlevy nebo problémy při výrobě.

RFID tagy a čtečky RFID naleznou uplatnění všude tam, kde je použití čárových kódů nevhodné - typicky např. masný průmysl.

Reference, poradenství, certifikovaný servis

 • Můžete se spolehnout na naše dlouholeté zkušenosti a reference jako Kostelecké uzeniny, Masokombinát Plzeň - Schneider Group nebo Alfmeier CZ
 • Pro stacionární terminály společnosti Advantech, kterou na českém trhu zastupujeme, zajišťujeme záruční a pozáruční servis ve vlastním certifikovaném servisním centru
 • Získáte garanci kvalitního poradenství a konzultací

Máme vše, co ke sledování výroby potřebujete: terminály, čtečky i tiskárny

Další funkce a přínosy systému sledování výroby

 • Snadné porovnání produkce s výrobním plánem
 • Zajištění přesných informací pro výstupní kontrolu a expedici
 • Jednodušší dohledání případných chyb
 • Informace o skladových zásobách
 • Export informací z databáze do reportů a statistik

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde