Příjem a výdej materiálu

Zlepšete evidenci všech položek. Provádějte sběr dat elektronicky a reagujte účinně na změny ve výrobě a na požadavky zákazníků.

Správa materiálu v reálném čase
Neustálý přehled udržuje ideální stav materiálu a surovin.

Snadná evidence zásob
Sledovatelnost všech položek a rychlá reakce na změny.

Úspora nákladů za práci
Více práce s menším počtem pracovníků.

Zvýšení kvality a kontroly
Viditelnost položek v rámci všech výrobních procesů.

Podrobný popis řešení

RFID nebo čárový kód – rychlé označení položek

Díky označení všech produktů čárovým kódem nebo RFID etiketou je řešení příjmu za pomocí mobilních terminálů nejlepším možným řešením evidence všech položek.

V případě náhodného doručení zboží bez čárového kódu nebo RFID lze provést okamžité označení položky pomocí vhodné technologie.

Rychlé ověření kompletnosti položek v dodávce

Řešení Příjem a výdej materiálu umožňuje ověřit kompletnost dodávky vůči dodacímu listu/objednávce ihned po obdržení materiálu na sklad.

Urychluje identifikaci nedostatků, nesrovnalostí a škod dřív, než způsobí negativní dopady na navazující skladové procesy.

Jednodušší správa materiálu bez ručního dohledávání

Elektronizací příjmu a výdeje materiálu zaměstnanci udělají více práce při menším počtu.

Zároveň zajistíte kvalitu. V reálném čase získáte přehled o přesných počtech zásob a místech, termínech plnění objednávek.

Efektivnější zásobování a nižší náklady

Rychlá evidence při příjmu a výdeji materiálu vám dovoluje provádět proces častěji. Dokážete aktivně objednávat a účinně plnit zásoby.

Přehled se projeví ve zvýšení ziskovosti, protože snadné doplňování materiálů šetří náklady a zjednodudušuje procesy.

Jak řešení Příjem a výdej materiálu funguje

 1. Řešení pro příjem na sklad a třídění jsou založena na využití mobilních terminálů se snímačem čárového kódu nebo RFID.
 2. Díky tomuto hardwaru provádíte elektronický sběr dat v reálném čase.
 3. Data přenášíte do systému řízení skladů (WMS) a s využitím čárového kódu nebo RFID.
 4. S pomocí řešení máte stálý přehled nad materiálem, který je nezbytně nutný k efektivní výrobě.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Mějte přehled na stavem materiálových zásob. Obraťte se na nás. Domluvíme si konzultaci.

Značení výrobků

Označte jednoznačně výrobky nebo zboží a sledujte ho efektivně ve všech fázích jeho životního cyklu.

Jednoduchá evidence
Přehled nad všemi procesy, od výroby po skladování.

Snížení skladových zásob
Minimální zásoby na skladě zjednodušují proces výroby.

Minimalizace chybovosti
Umožnění cenově efektivního dodržování norem.

Rychlá inventarizace
Jasný přehled nad stavem zásob, materiálů, výrobků.

Zlepšení kvality a kontroly
Viditelnost položek v rámci všech výrobních procesů.

Podrobný popis řešení

Značení RFID nebo čárovým kódem – jednoduché a funkční řešení

Označení polotovarů, výrobků čárovým kódem nebo RFID pomáhá udělat pořádek ve výrobě.

V každé fázi výrobního procesu přináší jednoznačný přehled o tom, kde se jednotlivé položky nacházejí. Je pak jednoduché reagovat na změny ve výrobě, nebo na požadavky zákazníků.

Vyšší produktivita a přesnost

S řešením pro označování výrobků dáváte zaměstnancům do ruky rychlý přístup ke všem skladovým informacím.

Zaměstnanci snadno identifikují problémy spojené s pohybem výrobků ve výrobě, s naskladněným materiálem. Díky tomu se efektivně postarají o vyskladňování, vychystávání a doplňování zásob.

Komplexní řešení pro přístup k datům v reálném čase

Od mobilních zařízení v rukách obsluhy až po kompletní RFID infrastrukturu. Řešení umožňuje přístup zaměstnancům k datům, díky čemuž funguje výroba na špičkové úrovni.

Výsledkem produktivita a přesnost, díky kterým překonáte očekávání svých zákazníků.

Jak řešení Značení výrobků funguje

 1. Řešení Značení výrobků funguje na principu označení výrobků nebo komponent technologií RFID, nebo technologií čárového kódu.
 2. Označené výrobky jsou lehce evidovatelné a poskytují data v reálném čase.
 3. Díky mobilním terminálům, tabletům a softwarovým nástrojům rychle a lehce zjistíte, v jaké fázi výrobního cyklu se výrobky nacházejí.
 4. Kdykoliv tak můžete pružně reagovat na vzniklé situace, výrobky kontrolovat, dohledávat, vychystávat a přepravovat k zákazníkům.

Řešení zahrnuje

poradenství
software
hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Označte své výrobky a zdokonalte výrobní procesy. Vytvoříme řešení na míru.

Kontrola kvality a dohledatelnost

Zajistěte, aby hotové výrobky odpovídaly specifikaci a kontrolujte původ všech součástí nebo materiálových komponent.

Lepší kontrola
Poskytnutí lepší kontroly nad kvalitou výrobků.
Vyšší intenzita výroby
Ochrana bezpečnosti spotřebitelů a spokojenosti zákazníků.
Dodržování norem
Umožnění cenově efektivního dodržování norem.
Ochrana značky
Snížení finančních rizik či rizika ztráty dobrého jména značky.
Procesy pod dohledem
Prevence nákladného přepracování z důvodu nedodržení specifikace procesů.

Podrobný popis řešení

Řešení řídí kvalitu procesů ve výrobě

Sběr dat s využitím čárového kódu nebo RFID umožňuje řídit kvalitu procesů ve výrobě i v logistice. Řešení dovoluje zpětně dohledat chyby, které nastaly v jednotlivých procesech.

Odhaluje, zda chyba nastala špatným výrobním procesem, nebo chybou pracovníka.

Sledování výrobků od naskladnění až po expedici

Sledovat a trasovat všechny součástky nebo složky výrobků je nutné během celého cyklu výroby. Zaručíte kvalitu produktů a shodu s normami.

Zajistíte, že hotové výrobky odpovídají specifikacím. Jednoduše zjistíte původ všech částí výrobku nebo materiálových komponent.

Řešení řídí kvalitu procesů ve výrobě

Sběr dat s využitím čárového kódu nebo RFID umožňuje řídit kvalitu procesů ve výrobě i v logistice. Řešení dovoluje zpětně dohledat chyby, které nastaly v jednotlivých procesech.

Odhaluje, zda chyba nastala špatným výrobním procesem, nebo chybou pracovníka.

Kompletní “rodokmen” výrobků

Díky řešení Kontrola kvality a dohledatelnost dokážete ověřit, které procesy nebo montážní kroky byly dokončeny v souladu se specifikacemi.

Řešení zároveň dovoluje izolovat libovolný materiál nebo výrobky, které specifikacím neodpovídají. Pod dohled tak dostanete kritické aspekty jakéhokoliv programu kontroly kvality.

Automatický sběr dat – správný výrobek na správném místě

Řešení kvality a sledovatelnosti automatizuje sběr dat s cílem zajistit, aby zákazník vždy obdržel správný produkt vyrobený správným způsobem.

Přesné distribuce přispívá ke spokojenosti zákazníků, prohlubuje jejich loajalitu a pomáhá k budování dobrého jména značky.

Data okamžitě k dispozici napříč celou výrobou

Když se během procesu kontroly kvality produkce vyskytne chyba, ihned je viditelná v celém provozu.

U vadných výrobků nebo kontaminovaných materiálů získáte informace v reálném čase, jste schopni reagovat a vyhnout se před finančními dopady spojenými se stahováním výrobků.

Jak řešení vychystávání zboží funguje

 1. Řešení Kontrola kvality a dohledatelnost je založení na označení materiálu, komponent nebo výrobků technologií RFID, nebo technologií čárového kódu.
 2. Označené položky jsou lehce dohledatelné a poskytují data v reálném čase.
 3. Díky mobilním terminálům, tabletům a softwarovým nástrojům rychle a lehce zjistíte, v jaké fázi výrobního cyklu se položky nacházejí.
 4. Kdykoliv tak můžete pružně reagovat na vzniklé situace, položky kontrolovat a dohledávat.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Chcete mít kontrolu kvality pod drobnohledem? Ozvěte se nám. Domluvíme se na postupu.

Evidence majetku, nástrojů a zboží

Využijte k přehledné evidenci majetku a nástrojů jednoznačné označení. Usnadníte si a zefektivníte správu veškerých položek ve výrobě.

Úspora času a nákladů
Zredukujete potřebný čas a vynaložené prostředky.

Přesné sledování
Efektivní a přesné sledování materiálu napříč všemi procesy.

Jednoduchá inventura
Možnost provedení inventury naslepo, nebo ze soupisu.

Rychlý přehled
Okamžitý přehled majetku, nástrojů, zboží a jeho ochrana.

Pohodlný přenos dat
Pohodlný přenos pořízených dat ke zpracování ve vašem IS.

Kvalitnější výrobky
Zlepšení kvality hotových produktů a přesnosti přepravy.

Podrobný popis řešení

Správný materiál kdykoliv a kdekoliv ho potřebujete

Přehled nad umístěním materiálu pomáhá udržet vaše výrobní procesy v pohybu. Od chvíle, kdy naskladníte suroviny, až do doby, kdy odvezete konečný produkt k vašim zákazníkům.

Pomocí dat v reálném čase optimalizujete management materiálu ve výrobních závodech a skladech. Snižujete odpad i prostoje v rámci celého vašeho podniku.

Minimum chyb a více spokojených zákazníků

Řešení eliminuje chyby a problematická místa. Potřebný materiál je uložený na správném místě a správné produkty jsou vychystávány pro doplnění surovin na úrovni závodu, nebo pro dokončení objednávek zákazníků.

Zlepšená viditelnost a procesy v reálném čase umožní zvýšit obrat zboží, snížit provozní náklady a zlepšit spokojenost zákazníků.

Včasné doplňování surovin a náhradních dílů

Řešení vám pomůže včas doplňovat suroviny bez zastavení výroby a optimalizovat zásoby náhradních dílů pro zařízení výroby.

Provoz s maximální efektivitou znamená pro firmu kratší výrobní cykly a nižší náklady na prodané zboží. V konečném důsledku pozitivně ovlivní konkurenceschopnost.

Jednoduché odpisy, převody a inventury

K přehledné evidenci majetku a veškerých evidovaných položek používejte jednoznačné označení za pomocí čárového kódů nebo RFID tagu.
Díky jednoznačnému označení je možné za pomocí SW aplikace provádět změny, odpisy, převody a pravidelné či

Další funkce a možnosti – editace položek a tisk sestav

 • Tisk výsledných sestav.
 • Evidence poškození a opotřebení.
 • Automatická zpětná kontrola stavu.
 • Snadná editace všech položek.
 • Software je nezávislý na typu terminálu.

Jak řešení Evidence majetku, materiálu a zboží funguje

 1. Správa položek funguje na principu jejich označení štítkem s čárovým nebo RFID kódem, který obsahuje údaje o položce.
 2. Správa je prováděna mobilními terminály a adekvátním programovým vybavením.
 3. Mobilní terminál rychlým a přesným načtením pořídí data pro zpracování – počet, umístění a stav.
 4. Data jsou následně stažena do pracovní části aplikace instalované v PC, která je připraví pro okamžité zpracování nebo import do ekonomického systému.

Řešení zahrnuje

 • software
 • tiskárny etiket s čárovým kódem či RFID tagem
 • štítky, bezkontaktní RFID tagy, visačky
 • mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárového/RFID kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie

Inventarizace zboží

Provádějte inventury rychle a bez chyb. Zkraťte celodenní, nebo několika hodinové operace 3x až 4x zavedením technologie čárového kódu nebo RFID.

Úspora času a nákladů
Zredukujete potřebný čas a vynaložené prostředky.

Inventura naslepo
Možnost provedení inventury naslepo, nebo ze soupisu.

Pohodlný přenos dat
Pohodlný přenos pořízených dat ke zpracování ve vašem IS.

Okamžitý přehled
Okamžitý přehled hmotného majetku a jeho ochrana.

Podrobný popis řešení

Inventarizace jako ochrana majetku firmy

Řešení přináší okamžitý přehled hmotného majetku a rychlejší provádění inventur v malých, středních a velkých firmách.

Je zárukou bezproblémové daňové kontroly, slouží majiteli firmy k ochraně majetku a vymezení odpovědnosti za jeho ochranu.

Efektivní inventura pro firmy všech velikostí

Řešení je vhodné pro všechny společnosti, které jsou ze zákona povinny provádět inventuru majetku či zboží.

Hodí se tedy pro obchody, sklady, logistická centra, ale také pro inventarizaci majetku ve státní správě, na univerzitách, v knihovnách apod.

Inventarizace se řídí zákonem. Dodržujte ho účinně

Inventarizace majetku se řídí zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví. Pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví ale vedou daňovou evidenci, je povinnost provádět zjištění skutečného stavu majetku dána § 7b odst. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Účelem inventarizace je dosažení plného souladu údajů o stavu majetku a závazků v účetnictví s jejich skutečným stavem.

Další funkce a možnosti – editace položek i zpětná kontrola

 • Tisk výsledných sestav.
 • Evidence poškození a opotřebení.
 • Automatická zpětná kontrola stavu.
 • Jednoduchá instalace i obsluha.
 • Snadná editace všech položek.
 • Software je nezávislý na typu terminálu.

Jak řešení Inventarizace zboží funguje

 1. Fyzická inventarizace evidovaného majetku je založena na jeho označení štítkem s čárovým kódem, který obsahuje údaj o inventárním čísle.
 2. Vlastní inventura je prováděna mobilními terminály s integrovanou čtečkou kódů a patřičným programovým vybavením – inventarizačním softwarem.
 3. Mobilní terminál rychlým a přesným načtením čárových kódů pořídí data pro zpracování inventury jako počet, umístění a stav.
 4. Data jsou následně stažena do pracovní části aplikace instalované v PC, která je připraví pro okamžité zpracování nebo import do vašeho ekonomického systému.

Řešení zahrnuje

 • software
 • tiskárny etiket s čárovým kódem či RFID tagem
 • štítky, bezkontaktní RFID tagy, visačky
 • mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárového/RFID kódu
 • implementaci řešení
 • Technologie, které využíváme
 • Technologie čárového kódu RFID technologie


Navrhneme vám řešení na míru, které vyhoví potřebám vaší firmy.

Příjem a třídění zboží

Urychlete příjem a třídění zboží. Získejte okamžitý přehled a udržujte pohyb zásob pod kontrolou díky technologiím čárového kódu a RFID.


Přesný příjem
Snížení a odstranění chyb nesprávné identifikace zboží.

Rychlé zaskladnění
Přesná skladová pozice a navigace šetří čas při příjmu a výdeji.

Zjednodušení operací
Snadná identifikace a ověřování v reálném čase zvyšují produktivitu.

Lepší komunikace
Stálá bezdrátová hlasová a datová komunikace v celém skladu.

Efektivní plnění objednávek
Optimalizace skladových procesů umožňuje reagovat na požadavky zákazníků.

Podrobný popis řešení

Příjem a třídění zboží s nejvyšší přesností

Spolehněte se na inteligentní technologie RFID a čárového kódu, které minimalizují chybovost při příjmu a třídění zboží. Díky nim zaznamenáte data v reálném čase a ihned máte přehled nad pohybem zboží.

Proto jste schopní rychle reagovat v návznosti na další skladové procesy.

Vyšší produktivita, úspora času a pracovní síly

Díky čárovému kódu zásilky ověřujete v reálném čase – obsluha pracuje efektivněji.

S RFID technologií může obsluha dokonce ověřovat druh a počet kusu v balení, aniž by musela balení otevírat. Mobilní terminály zvládnou také hromadné načítání RFID tagů, což významně šetří čas při skladových operacích.

Identifikační technologie v kombinaci se zavedenými aplikacemi

Naše řešení pro příjem a třídění zboží je založené na nasazení moderních mobilních terminálů Zebra se systémem Android.

Během implementace optimalizujeme řešení tak, aby komunikovalo s aplikacemi třetích stran, které ve firmě běžně používáte. Terminály slouží také jako dorozumívací zařízení push-to-talk.

Jak řešení pro příjem a třídění zboží funguje

 1. Celé řešení je založeno na označení přijímaného i vydávaného zboží štítkem s čárovým nebo RFID kódem. Ten obsahuje všechny informace potřebné k jednoznačné identifikaci – evidenční, sériové nebo výrobní číslo, šarži.
 2. Příjem pomocí čárového kódu nebo RFID tagu se provádí načtením štítků prostřednictvím mobilního terminálu. Takto pořízená data jsou pak podkladem pro příjem zboží v informačním systému.
 3. Při výdeji zboží může být výdejka importována do mobilního terminálu před samotným vyskladněním a kód je využit pro ověření skutečného počtu kusů. Zároveň je tak zaručeno vydání správného zboží, typu, šarže.

Řešení zahrnuje

 • software
 • tiskárny etiket s čárovým kódem či RFID tagem
 • štítky, bezkontaktní RFID tagy, visačky
 • mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárového/RFID kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie

Navrhneme vám řešení na míru, které zvýší efektivitu příjmu a třídění zboží.

Vychystávání zboží pick-by-scan

Připravte zboží pro své zákazníky rychle a přesně. Zbavíte se chybovosti a zvýšíte produktivitu.

Přesné vychystávání
Přesná pozice a navigace šetří čas při vychystávání
Vyšší intenzita výroby
Díky moderním technologiím zvládnou pracovníci více úkolů.
Spokojení zákazníci
Rychlost vede ke splnění očekávání zákazníků.
Plánovaná produktivita
Díky řešení předem zjistíte, jaká je budoucí produktivita.
Automatizace výroby
Vychystávání probíhá automaticky nebo poloautomaticky.


Podrobný popis řešení

Řešení zaručuje rychlost a spokojené zákazníky

Vychystávání a příprava zboží jsou zásadní činnosti v expedičním oddělení. Jakákoliv chyba vede k nesprávnému doručení a nespokojenému zákazníkovi.
Řešení Vychystávání a příprava zboží zaručuje rychlost, přesnost a bezproblémový chod expedice. Na konci řetězce stojí spokojený zákazník, o kterého jde především.


Vychystávání pomocí čárového kódu (pick by scan)

Proces vychystávání zboží ze skladu za pomocí čtení čárového kódu je poloautomatizované řízení expedice za pomocí předem definovaných procesů, které zajišťují co nejmenší časovou náročnost při kompletaci či přípravě jednotlivých balen.

Obsluha provádí jen nejmenší nutné manuální kroky, které jsou nezbytné v daném procesu.

Vychystávání s volnýma rukama

K účinnosti vychystávání pomáhají mobilní zařízení nositelná na těle, tzv. wearables.

Headsety a rukavice s čtecím zařízením nebo skenery uvolňují ruce, neomezují v pohybu a poskytují plný komfort při dostupnosti informací z obrazovky mobilního terminálu.

Jak řešení vychystávání zboží funguje

 1. Vychystávání zboží pomocí RFID nebo čárového kódu je založené na jeho označení štítkem s kódem, který obsahuje data.
 2. K vychystávání zboží obsluha používá technologie podle preferencí zadavatele.
 3. Mobilní terminál či jiné zařízení přesným načtením kódů pořídí data a pomůže s rychlým a přesným vychystáváním zboží.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Zajímá vás řešení? Kontaktujte nás.