RFID brána - Automatický Sklad

ZASTANE PRÁCI TÝMU ZAMĚSTNANCŮ A ARMÁDY ČTEČEK

Celý tým pracovníků se spoustou čtecích zařízení, které je nutné udržovat, nabíjet a upgradovat nahradí RFID brána, o kterou se postaráme během celé doby jejího používání.

ROZUMÍ SI S VAŠÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM

Díky napojení na informační systém (ERP, WMS) může RFID brána automaticky porovnávat načtená data s libovolnými seznamy, s příjemkami či dodacími listy.

BĚHEM VTEŘIN NAČTE CELÝ OBSAH PALETY

Během vteřin brána hromadně načte vše, co jí projede a je opatřeno RFID tagem. Tagy nemusí být viditelné, a paleta se zbožím tak může být zabalená a připravená k expedici.

HROMADNÉ A OKAMŽITÉ
NAČÍTÁNÍ POLOŽEK

NAČÍTÁNÍ ZABALENÝCH A K EXPEDICI
PŘIPRAVENÝCH PALET SE ZBOŽÍM

ČTENÍ BEZ NUTNOSTI PŘÍMÉ
VIDITELNOSTI RIFD TAGŮ

BEZZÁSAHOVÝ AUTOMATICKÝ
SYSTÉM ČTENÍ

AUTOMATICKÉ ALERTY A ALARMY

MOŽNOST ČTENÍ V POHYBU

CO JE PRŮJEZDOVÁ RFID BRÁNA

Základní komponenty RFID brány: RFID reader (A), RFID antény (B), pohybová čidla (C) a vizualizační periférie (D). To vše je instalováno na nosném rámu ve tvaru brány. Přesná podoba brány je výsledkem konkrétní zakázky. Součástí brány je také zakázkový SW pro vyhodnocování dat či pro zajištění rozhraní pro komunikaci s dalšími aplikacemi.

RFID brana

JAK RFID BRÁNA FUNGUJE

jednaZboží, jehož pohyb je třeba sledovat, musí být opatřeno RFID tagy – radiofrekvenčními identifikátory,
a stává se tak viditelné pro RFID bránu, tím pádem pro váš informační systém.
dvaZboží naložené na paletě VZV, autonomním vláčku či klasickém paletovém vozíku projede RFID bránou. Ta díky čidlům aktivuje kontroler, který zahájí čtení RFID tagů ve čtecím dosahu antén.
triVýsledky čtení jsou předávány
do vašeho IS (ERP či WMS) v reálném čase, nebo jsou ukládány na cloudové úložiště, případně do místního souboru (PC, USB disk) k dalšímu zpracování a interpretaci off-line.

PROČ JE RFID BRÁNA EFEKTIVNĚJŠÍ

brana-5

SNÍMÁ DATA BEZ PŘÍMÉ VIDTELNOSTI MEZI ANTÉNOU A RFID TAGEM

Ke sledování produktů nebo lidí může dojít odkudkoli ve specifikovaném rozsahu, což maximalizuje rychlost a efektivitu.
brana-7

100X VÍCE DAT NA RFID TAGU NEŽ V ČÁROVÉM KÓDU

Sledujte všechna data, která potřebujete pro svůj inventář, jako je šarže a sériové číslo, velikost, výrobce, prodejce, datum vypršení platnosti, uživatel, umístění ve výrobě, linka a cokoli dalšího, co byste možná chtěli vědět.
brana-8

NAČTE AŽ 200 POLOŽEK V JEDINÉM OKAMŽIKU

RFID Brána může číst až 200 RFID tagů v jediném okamžiku. Tím se zvýší rychlost a produktivita, protože zaměstnanci nebudou muset fyzicky skenovat každý štítek.
 
brana-9

FLEXIBILNÍ POLOHA RFID TAGU

Poloha každého RFID tagu je flexibilní (pokud nejsou blokovány kovem nebo vodou), protože štítek nemusí být anténou fyzicky viditelný. RFID tagy můžete například umístit přímo do krabic nebo na paletu.
brana-10

ODOLNÉ RFID TAGY

Technologie RFID je funkční uvnitř i vně budovy skladu. Tato technologie má schopnost odolat drsnému prostředí a teplotám. Pro extrémní podmínky nabízíme celou řadu RFID tagů se specifickými vlastnostmi.
 

SOFTWARE A KOMPATIBILITA

VAZBY NA EXTERNÍ SYSTÉMY

Výstupy RFID brány je možno oboustranně datově propojit s ERP nebo WMS systémy – například pro čtení dat podle seznamu – kontrola příjemek.

ESP RFID APLIKACE

Díky ESP RFID aplikaci lze ukládat data, která se předávají k dalšímu zpracování a interpretaci třetí straně. Data se exportují do CVS souboru.

CLOUDOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

Data z RFID brány je možné síťově přenášet a dále zpracovávat. Lze využít i cloudového zpracování a uchování dat.

TECHNICKÁ PODPORA – SERVISNÍ STŘEDISKO

S technickou podporou dodávaného řešení se můžete obrátit na naše servisní středisko. Postaráme se o jednotlivé HW komponenty, dodávaný SW i systémovou integraci – zkrátka zaručíme, že námi dodávané řešení bude fungovat tak, jak má.

brana-11

SLA

Na základě dodávaného řešení a jeho implementace do provozu nastavíme optimální úroveň služeb technické podpory.
brana-12

PROFYLAXE

Nabízíme pravidelné kontroly, při kterých odhalíme zárodek problému dříve, než se projeví – a hlavně prodraží.
brana-13

ZAŠKOLENÍ

Vaše zaměstnance odborně zaškolíme tak, aby obsluhu dodávaného řešení zvládli na jedničku.

RFID značení v automotive

Identifikujte díly, prototypy a celá vozidla pomocí RFID technologie. Vyžadují to standardy a provozní efektivita.

Zlepšení procesu automatizace
Technologie pomáhá automatickému nastavení strojů.

Zlepšení kvality výroby
RFID pomáhá dodržovat potřebné technické předpisy.

Sledování ve výrobě
Přehledné sledování jakýchkoliv komponent ve výrobě.

Zpětná dohledatelnost
Snadné vysledování původu dílů nebo polotovarů.

Efektivnější skladové procesy
Zrychlení naskladnění, vyskladnění a sledování polotovarů.

Podrobný popis řešení

Standard značení – kombinace 2D kódů a RFID

Automobilky přechází z identifikace dílů ve výrobě pomocí 2D kódů na kombinaci 2D s RFID technologií. Značení vyžadují od svých dodavatelů. Vznikají tak nové standardy pro:

 • značení prototypů
 • značení dílů v sériové výrobě
 • značení celých hotových vozidel

Norma VDA5000 pro správné používání čipů

Aby se všechny výrobní společnosti v automobilovém průmyslu dokázaly dohodnout, jaké značení se pro díly a vozidla bude používat, připravila německá asociace výrobců automobilů (VDA) sadu norem douhnně označovanou ajko VDA5000.

Jednotlivé oddíly normy popisují, jaké čipy použít, jakou mají strukturu dat, jak se zabezpečují apod.

Značení jakékoliv položky v rámci výroby automobilů

RFID v automotive umožňuje připojení RFID tagů k prakticky jakékoliv položce a její sledování pomocí softwaru a mobilních terminálů.

Manažeři mohou snadno označit RFID tagy nástroje, kontejnery, díly, přepravní boxy i spotřební materiál. k nástrojům, kontejnerům, dílům, přepravním krabicím a dalším spotřebním položkám.

Další výhody zavedení RFID technologie do automotive

Digitální důkaz o původu surovin, materiálů a dílů

RFID technologie v automotive dovoluje identifikovat nejen všechny suroviny, materiály a dodavatele, kteří při výrobě vstupují do procesů. U každé položky lze

Schopnost zpětně vysledovat původ je základní podmínkou získání nové zakázky nebo nového projektu. Zákazníci striktně vyžadují digitální, neovlivnitelnou formu důkazu o původu dílu. To platí pro všechny napříč různými odvětvími.

Snadné sledování dílů ve výrobě

Jednou z největších výhod RFID je zjednodušení evidence dílů, kterého lze dosáhnout při naskladňování a vyskladňování.

Vždy přesně víte, kde jsou různé položky ve dodavatelském řetězci a dokážete ihned reagovat, například včasným doplněním zásob.

Prevence ztrát ve výrobě

Ztráty znamenají problém, který narušuje hladký průběh výroby v automotive.

RFID značení pomáhá sledovat materiál, suroviny a nástroje v automobilovém průmyslu, aby se zvýšila odpovědnost zaměstnanců a položky zůstaly tam, kde mají být.

Efektivnější využití nástrojů a vybavení

Systém RFID umožňuje pracovníkům rychle a snadno lokalizovat nástroje, což zabraňuje nutnosti zastavit montážní linku a hledat nesprávně umístěné nástroje. Dovoluje nahlédnout do toho, jak často se určité zařízení používá, což vám umožní lepší kontrolu.

Úspora nákladů

Snadno lokalizovatelné nástroje, zařízení a díly přispívají k vyšší efektivitě práce. Firma zamezí zbytečným hodinám práce navíc, které jinak pracovníci tráví hledáním nástrojů, dílů a prostoji. Tím, že těmto situacím zabráníte pomocí RFID technologie, společnosti docílí rychlejší návratnosti investic.

Lepší dodržování bezpečnostních předpisů pomocí plánované údržby

RFID technologie manažerům pomáhá sledovat různé nástroje. Zajišťuje, aby byly dodány pro plánovanou údržbu a základní položky jsou tak dobře udržované, vydrží déle a nezpůsobují nehody a zranění.

Jak RFID řešení pro automotive funguje

 1. Řešení je založené na označení dílů, prototypů nebo celých automobilů technologií RFID.
 2. Označené položky jsou evidovatelné v každé fázi výrobního cyklu. Při naskladnění dílů, vychystávání i expedici. Označení RFID tagy poskytuje data v reálném čase.
 3. Digitální evidence dílů vám dovoluje pružně reagovat na vzniklé situace ve skladových i výrobních procesech.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • Technologie 2D čárového kódu
 • RFID technologie


Chcete využívat RFID v automotive? Sjednejme si schůzku a najděme vhodné řešení.

Sledování výrobních procesů a pohybu výrobku

Digitalizujte data ve výrobním procesu. Získáte rychlý přehled nad výrobky, zaměstnanci a dokážete pružně reagovat.

Jednoduchá evidence
Přehled nad všemi procesy, od výroby po skladování.

Rychlá inventarizace
Jasný přehled nad stavem zásob, materiálů, výrobků.

Kontrola zaměstnanců
Evidence zaměstnanců a kontrola produktivity.

Minimalizace chybovosti
Umožnění cenově efektivního dodržování norem.

Podrobný popis řešení

Digitalizace dat šetří práci a upevňuje chod výrobních procesů

Ruční vyplňování zakázkových listů a evidence jednotlivých výrobků je činnost velice náročná na na čas.

Zapojení technologií čárového kódu a RFID přináší digitalizaci, která je pro chod moderní firmy nezbytná. Dovoluje rychle reagovat na změny nebo případné havárie ve výrobním procesu.

Zobrazení procesů a evidence jednotlivých výrobků

Evidence výrobních procesů on-line díky mobilním terminálům a snímačům čárového kódu nebo RFID umožňuje zobrazit jednotlivé procesy, evidovat výrobky na pozicích, zaznamenávat veškeré pohyby a mít možnost evidovat jednotlivé zaměstnance a vyhodnotit jejich produktivitu.

Automatické shromažďování dat

Přístup k datům v reálném čase a nepřetržitá komunikace jsou nutností pro bezchybný chod firmy.

Řešení automatizuje a zpracování dat o sledování výrobních procesů a pohybu výrobků. Dodává přesnost a minimalizuje ztráty.

Záruka, že zákazník dostane správný produkt

Cílem řešení je zajistit, aby zákazník vždy obdržel ten správný produkt vyrobený správným způsobem.

To vede ke zlepšení spokojenosti a loajality zákazníků, kteří si váží přesnosti a profesionálního přístupu. S řešením podpoříte dobrou pověst značky.

Automatické shromažďování dat

Kombinace mobilních terminálů, pokročilých skenerů čárového kódu, RFID snímačů a elektronických záznamů o použitých materiálech poskytuje efektivní a chybám odolné sledování a trasování součástí nebo komponent v každém bodě výrobního procesu, či dokonce i po dodání zákazníkovi.

Jak řešení Příjem a výdej materiálu funguje

 1. Řešení Sledování výrobních procesů a pohybu výrobků je založené na označení výrobků technologií RFID, nebo technologií čárového kódu.
 2. Označené výrobky jsou lehce sledovatelné v každé fázi výrobního cyklu a poskytují data v reálném čase.
 3. Díky mobilním terminálům, tabletům a softwarovým nástrojům rychle a lehce zjistíte, v jaké fázi výrobního cyklu se výrobky nacházejí.
 4. Jste schopni flexibilně reagovat na vzniklé problémy ve výrobním procesu, výrobky kontrolovat, dohledávat a vychystávat.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Spojte se s námi. Provedeme analýzu aktuálního stavu u vás ve firmě a navrhneme řešení.

Evidence vratných obalů a přepravek

Minimalizujte úbytky související s častou ztrátou obalů a přepravek díky technologii RFID nebo čárového kódu.

Jasná evidence
Každý vratný obal nebo přepravka stále pod dohledem.

Ověření vrácení
Víte, jestli se vám obaly vrátily, případně kde zůstaly.

Různé typy značení
Trvalé, omyvatelné, odolné štítky do vysokých teplot apod.

Individuální přístup
Řešení nastavíme pro každé výrobní odvětví.

Podrobný popis řešení

Evidence pohybu jednotlivých obalů, počty cyklů i vytížení

Evidenci obalů a přepravních boxů zajistíme jednoznačným označením pomocí čárového kódu nebo odolným RFID tagem.

Při jakémkoliv přesunu v rámci skladu nebo při expedici lze evidovat pohyb jednotlivých obalů. Sledovat lze pohyb, počty cyklů a vytížení a samozřejmě ověřovat jejich vrácení.

Úspora nákladů díky vysoké míře návratnosti

Vhodné označení vratných obalů a přepravek je jedním z důležitých prvků, které přispívají k minimalizaci ztrát.

Během komplikovaných výrobních procesů a expedice snadno dochází ke zbytečným ztrátám obalů, které je třeba následně nahradit. Digitalizace evidence pomůže mít každý obal pod jasnou kontrolou.

Značení pro různé typy výroby – do chladu, rozpustné…

Ne všechny vratné obaly by však měly být označeny stejným způsobem.

Nabízíme mnoho typů štítků, které umožňují trvalé značení (např. pro stavebnictví nebo průmysl). Například snadno omyvatelné štítky, štítky rozpustné ve vodě (např. pro FMCG či farmaceutický průmysl) apod.

Jak řešení Evidence vratných obalů a přepravek funguje

 1. Řešení je založené na označení obalů,přepravek nebo boxů technologií RFID, nebo technologií čárového kódu.
 2. Označené obaly jsou snadno sledovatelné v každé fázi výrobního cyklu, při vychystávání i při expedici. Značení poskytuje data v reálném čase.
 3. Digitální evidence obalů vám umožňuje reagovat na vzniklé problémy ve výrobním procesu.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Zajímá vás řešení Evidence vratných obalů a přepravek podrobněji? Ozvěte se nám.

Příjem a výdej materiálu

Zlepšete evidenci všech položek. Provádějte sběr dat elektronicky a reagujte účinně na změny ve výrobě a na požadavky zákazníků.

Správa materiálu v reálném čase
Neustálý přehled udržuje ideální stav materiálu a surovin.

Snadná evidence zásob
Sledovatelnost všech položek a rychlá reakce na změny.

Úspora nákladů za práci
Více práce s menším počtem pracovníků.

Zvýšení kvality a kontroly
Viditelnost položek v rámci všech výrobních procesů.

Podrobný popis řešení

RFID nebo čárový kód – rychlé označení položek

Díky označení všech produktů čárovým kódem nebo RFID etiketou je řešení příjmu za pomocí mobilních terminálů nejlepším možným řešením evidence všech položek.

V případě náhodného doručení zboží bez čárového kódu nebo RFID lze provést okamžité označení položky pomocí vhodné technologie.

Rychlé ověření kompletnosti položek v dodávce

Řešení Příjem a výdej materiálu umožňuje ověřit kompletnost dodávky vůči dodacímu listu/objednávce ihned po obdržení materiálu na sklad.

Urychluje identifikaci nedostatků, nesrovnalostí a škod dřív, než způsobí negativní dopady na navazující skladové procesy.

Jednodušší správa materiálu bez ručního dohledávání

Elektronizací příjmu a výdeje materiálu zaměstnanci udělají více práce při menším počtu.

Zároveň zajistíte kvalitu. V reálném čase získáte přehled o přesných počtech zásob a místech, termínech plnění objednávek.

Efektivnější zásobování a nižší náklady

Rychlá evidence při příjmu a výdeji materiálu vám dovoluje provádět proces častěji. Dokážete aktivně objednávat a účinně plnit zásoby.

Přehled se projeví ve zvýšení ziskovosti, protože snadné doplňování materiálů šetří náklady a zjednodudušuje procesy.

Jak řešení Příjem a výdej materiálu funguje

 1. Řešení pro příjem na sklad a třídění jsou založena na využití mobilních terminálů se snímačem čárového kódu nebo RFID.
 2. Díky tomuto hardwaru provádíte elektronický sběr dat v reálném čase.
 3. Data přenášíte do systému řízení skladů (WMS) a s využitím čárového kódu nebo RFID.
 4. S pomocí řešení máte stálý přehled nad materiálem, který je nezbytně nutný k efektivní výrobě.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Mějte přehled na stavem materiálových zásob. Obraťte se na nás. Domluvíme si konzultaci.

Značení výrobků

Označte jednoznačně výrobky nebo zboží a sledujte ho efektivně ve všech fázích jeho životního cyklu.

Jednoduchá evidence
Přehled nad všemi procesy, od výroby po skladování.

Snížení skladových zásob
Minimální zásoby na skladě zjednodušují proces výroby.

Minimalizace chybovosti
Umožnění cenově efektivního dodržování norem.

Rychlá inventarizace
Jasný přehled nad stavem zásob, materiálů, výrobků.

Zlepšení kvality a kontroly
Viditelnost položek v rámci všech výrobních procesů.

Podrobný popis řešení

Značení RFID nebo čárovým kódem – jednoduché a funkční řešení

Označení polotovarů, výrobků čárovým kódem nebo RFID pomáhá udělat pořádek ve výrobě.

V každé fázi výrobního procesu přináší jednoznačný přehled o tom, kde se jednotlivé položky nacházejí. Je pak jednoduché reagovat na změny ve výrobě, nebo na požadavky zákazníků.

Vyšší produktivita a přesnost

S řešením pro označování výrobků dáváte zaměstnancům do ruky rychlý přístup ke všem skladovým informacím.

Zaměstnanci snadno identifikují problémy spojené s pohybem výrobků ve výrobě, s naskladněným materiálem. Díky tomu se efektivně postarají o vyskladňování, vychystávání a doplňování zásob.

Komplexní řešení pro přístup k datům v reálném čase

Od mobilních zařízení v rukách obsluhy až po kompletní RFID infrastrukturu. Řešení umožňuje přístup zaměstnancům k datům, díky čemuž funguje výroba na špičkové úrovni.

Výsledkem produktivita a přesnost, díky kterým překonáte očekávání svých zákazníků.

Jak řešení Značení výrobků funguje

 1. Řešení Značení výrobků funguje na principu označení výrobků nebo komponent technologií RFID, nebo technologií čárového kódu.
 2. Označené výrobky jsou lehce evidovatelné a poskytují data v reálném čase.
 3. Díky mobilním terminálům, tabletům a softwarovým nástrojům rychle a lehce zjistíte, v jaké fázi výrobního cyklu se výrobky nacházejí.
 4. Kdykoliv tak můžete pružně reagovat na vzniklé situace, výrobky kontrolovat, dohledávat, vychystávat a přepravovat k zákazníkům.

Řešení zahrnuje

poradenství
software
hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Označte své výrobky a zdokonalte výrobní procesy. Vytvoříme řešení na míru.

Kontrola kvality a dohledatelnost

Zajistěte, aby hotové výrobky odpovídaly specifikaci a kontrolujte původ všech součástí nebo materiálových komponent.

Lepší kontrola
Poskytnutí lepší kontroly nad kvalitou výrobků.
Vyšší intenzita výroby
Ochrana bezpečnosti spotřebitelů a spokojenosti zákazníků.
Dodržování norem
Umožnění cenově efektivního dodržování norem.
Ochrana značky
Snížení finančních rizik či rizika ztráty dobrého jména značky.
Procesy pod dohledem
Prevence nákladného přepracování z důvodu nedodržení specifikace procesů.

Podrobný popis řešení

Řešení řídí kvalitu procesů ve výrobě

Sběr dat s využitím čárového kódu nebo RFID umožňuje řídit kvalitu procesů ve výrobě i v logistice. Řešení dovoluje zpětně dohledat chyby, které nastaly v jednotlivých procesech.

Odhaluje, zda chyba nastala špatným výrobním procesem, nebo chybou pracovníka.

Sledování výrobků od naskladnění až po expedici

Sledovat a trasovat všechny součástky nebo složky výrobků je nutné během celého cyklu výroby. Zaručíte kvalitu produktů a shodu s normami.

Zajistíte, že hotové výrobky odpovídají specifikacím. Jednoduše zjistíte původ všech částí výrobku nebo materiálových komponent.

Řešení řídí kvalitu procesů ve výrobě

Sběr dat s využitím čárového kódu nebo RFID umožňuje řídit kvalitu procesů ve výrobě i v logistice. Řešení dovoluje zpětně dohledat chyby, které nastaly v jednotlivých procesech.

Odhaluje, zda chyba nastala špatným výrobním procesem, nebo chybou pracovníka.

Kompletní “rodokmen” výrobků

Díky řešení Kontrola kvality a dohledatelnost dokážete ověřit, které procesy nebo montážní kroky byly dokončeny v souladu se specifikacemi.

Řešení zároveň dovoluje izolovat libovolný materiál nebo výrobky, které specifikacím neodpovídají. Pod dohled tak dostanete kritické aspekty jakéhokoliv programu kontroly kvality.

Automatický sběr dat – správný výrobek na správném místě

Řešení kvality a sledovatelnosti automatizuje sběr dat s cílem zajistit, aby zákazník vždy obdržel správný produkt vyrobený správným způsobem.

Přesné distribuce přispívá ke spokojenosti zákazníků, prohlubuje jejich loajalitu a pomáhá k budování dobrého jména značky.

Data okamžitě k dispozici napříč celou výrobou

Když se během procesu kontroly kvality produkce vyskytne chyba, ihned je viditelná v celém provozu.

U vadných výrobků nebo kontaminovaných materiálů získáte informace v reálném čase, jste schopni reagovat a vyhnout se před finančními dopady spojenými se stahováním výrobků.

Jak řešení vychystávání zboží funguje

 1. Řešení Kontrola kvality a dohledatelnost je založení na označení materiálu, komponent nebo výrobků technologií RFID, nebo technologií čárového kódu.
 2. Označené položky jsou lehce dohledatelné a poskytují data v reálném čase.
 3. Díky mobilním terminálům, tabletům a softwarovým nástrojům rychle a lehce zjistíte, v jaké fázi výrobního cyklu se položky nacházejí.
 4. Kdykoliv tak můžete pružně reagovat na vzniklé situace, položky kontrolovat a dohledávat.

Řešení zahrnuje

 • poradenství
 • software
 • hardware s technologií RFID, nebo čárového kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie


Chcete mít kontrolu kvality pod drobnohledem? Ozvěte se nám. Domluvíme se na postupu.

Evidence majetku, nástrojů a zboží

Využijte k přehledné evidenci majetku a nástrojů jednoznačné označení. Usnadníte si a zefektivníte správu veškerých položek ve výrobě.

Úspora času a nákladů
Zredukujete potřebný čas a vynaložené prostředky.

Přesné sledování
Efektivní a přesné sledování materiálu napříč všemi procesy.

Jednoduchá inventura
Možnost provedení inventury naslepo, nebo ze soupisu.

Rychlý přehled
Okamžitý přehled majetku, nástrojů, zboží a jeho ochrana.

Pohodlný přenos dat
Pohodlný přenos pořízených dat ke zpracování ve vašem IS.

Kvalitnější výrobky
Zlepšení kvality hotových produktů a přesnosti přepravy.

Podrobný popis řešení

Správný materiál kdykoliv a kdekoliv ho potřebujete

Přehled nad umístěním materiálu pomáhá udržet vaše výrobní procesy v pohybu. Od chvíle, kdy naskladníte suroviny, až do doby, kdy odvezete konečný produkt k vašim zákazníkům.

Pomocí dat v reálném čase optimalizujete management materiálu ve výrobních závodech a skladech. Snižujete odpad i prostoje v rámci celého vašeho podniku.

Minimum chyb a více spokojených zákazníků

Řešení eliminuje chyby a problematická místa. Potřebný materiál je uložený na správném místě a správné produkty jsou vychystávány pro doplnění surovin na úrovni závodu, nebo pro dokončení objednávek zákazníků.

Zlepšená viditelnost a procesy v reálném čase umožní zvýšit obrat zboží, snížit provozní náklady a zlepšit spokojenost zákazníků.

Včasné doplňování surovin a náhradních dílů

Řešení vám pomůže včas doplňovat suroviny bez zastavení výroby a optimalizovat zásoby náhradních dílů pro zařízení výroby.

Provoz s maximální efektivitou znamená pro firmu kratší výrobní cykly a nižší náklady na prodané zboží. V konečném důsledku pozitivně ovlivní konkurenceschopnost.

Jednoduché odpisy, převody a inventury

K přehledné evidenci majetku a veškerých evidovaných položek používejte jednoznačné označení za pomocí čárového kódů nebo RFID tagu.
Díky jednoznačnému označení je možné za pomocí SW aplikace provádět změny, odpisy, převody a pravidelné či

Další funkce a možnosti – editace položek a tisk sestav

 • Tisk výsledných sestav.
 • Evidence poškození a opotřebení.
 • Automatická zpětná kontrola stavu.
 • Snadná editace všech položek.
 • Software je nezávislý na typu terminálu.

Jak řešení Evidence majetku, materiálu a zboží funguje

 1. Správa položek funguje na principu jejich označení štítkem s čárovým nebo RFID kódem, který obsahuje údaje o položce.
 2. Správa je prováděna mobilními terminály a adekvátním programovým vybavením.
 3. Mobilní terminál rychlým a přesným načtením pořídí data pro zpracování – počet, umístění a stav.
 4. Data jsou následně stažena do pracovní části aplikace instalované v PC, která je připraví pro okamžité zpracování nebo import do ekonomického systému.

Řešení zahrnuje

 • software
 • tiskárny etiket s čárovým kódem či RFID tagem
 • štítky, bezkontaktní RFID tagy, visačky
 • mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárového/RFID kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie