RFID tag, kam s ním?!

Radiofrekvenční identifikace – RFID – je jednou z nejrychleji se vyvíjejících technologií. Jsou ji připisovány někdy až nadpozemské vlastnosti, je opředena mnoha mýty a iluzemi. Ponechme nyní stranou proč, a kým jsou tyto falešné informace šířeny a pojďme se věnovat tomu co je dokázané – faktům.

Hlavní výhody RFID značení

Proti jiným technologiím automatické identifikace je to především neviditelnost (přesněji fakt, že není nutná přímá viditelnost nosiče informace), možnost přepisu či dodatečného zápisu dat a především vyšší míra automatizace. Tyto vlastnosti jsou většinou prvním impulsem, proč se někdo v praxi o technologii RFID začne zajímat. Na internetu si k tomu vyhledá množství (i)relevantních informací. Následně kontaktuje firmu, která mu při výběru tamtéž připadá jako nejvhodnější dodavatel RFID technologie. Tato firma mu vyjde vstříc a navrhne systém, ze svého portfolia mu vybere hardware a vhodné tagy. Podle všech pravidel slušnosti by takto navržený systém měl fungovat. A ono ne. Alespoň ve většině případů co znám, tomu tak nebylo.

Nejčastější příčina nefungujího RFID značení

Je to zajímavé, ale ve většině případů to bylo způsobeno tím, že si nikdo od počátku nepoložil onu nerudovskou otázku: "Kam s ním?" Přesněji: "Kam umístit RFID tag na produktu, aby vše fungovalo dle předpokladů a fyzikálních zákonů". Ve většině případů se zcela logicky vychází z předchozích zkušeností. Ale žádný produkt není stejný, stejně jako žádný podnik není stejný. To, co někde fungovalo, jinde nemusí a dle zákonů schválnosti ani nebude.

Velkou roli při každé implementaci nových systémů hraje faktor času. Prakticky každý manažer vám řekne, že realizace nesmí vůbec, nebo jen na relativně krátkou dobu, narušit provoz. Investor očekává, že za své peníze dostane produkt, nejlépe „na klíč“, tedy funkční a odzkoušený systém, aniž by to negativně ovlivnilo jeho vlastní produkci. V praxi pak bývá rozčarován, když po relativně krátké době vlastní realizace přichází několikanásobně delší období zkoušek a tzv. odlaďování systému. Antény fungují, čtečky čtou, komunikace v pořádku, systém pracuje správně. Zjišťování, kde je chyba, je zdlouhavý proces, který dokáže zákazníka natolik „otrávit“, že může dodavateli celý systém vrátit.

Nezapomeňte testovat!

Které faktory ve výsledku silně ovlivní, zda systém bude nebo nebude fungovat?  Existuje několik elementárních předpkladů pro správnou funkčnost RFID systému.  

  • Vhodné umístění tagu na produktu
  • Orientace antény tagu
  • Optimální velikost
  • Vhodný typ tagu

I zde hraje významnou roli faktor času. Dodavatel nemá ve většině případů zdroje (časové, lidské, prostorové ani finanční), aby mohl intenzivně testovat a simulovat provoz odběratele. Stejně tak investor nemůže tyto zdroje uvolnit, aniž by to negativně ovlivnilo jeho produkci. 

Při nasazení systémů RFID značení proto doporučujeme konzultaci se zkušenými profesionály. Specialisté společnosti ESP holding mají za sebou mnoho realizací a disponují silným technologickým zázemím. 

Pokud o RFID uvažujete, dovolte nám být součástí Vašeho projektu

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde