Mikroelektronika s.r.o. - sledování výroby

V roce 2013 se management společnosti rozhodl pro zavedení elektronického systému sledování výroby s využitím čárových kódů, který by pomohl optimalizovat evidenci výrobních materiálů a součástek.

Požadavkem bylo zaznamenávat data o spotřebovaném materiálu a komponentech v průběhu výroby, za účelem pozdějšího zpětného dohledání v případě požadavku odběratelů. Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost ESP holding a.s.

Představení společnosti - zákazník

Mikroelektronika je vedoucí českou společností v oblasti automatizovaných odbavovacích systémů ve veřejné přepravě osob. Byla založena v r. 1991 a za dobu své existence si vydobyla pevné postavení na domácím trhu, se zvyšujícím se podílem zahraničních projektů. Zařízení se značkou Mikroelektroniky denně odbaví téměř 30 milionů cestujících v bezmála 30 zemích po celém světě, především v Evropě a Jižní Americe.

Dodané řešení a jeho přínosy

Dodané řešení spočívá v nasazení kombinace ručních i stacionárních snímačů čárových kódů a kompaktních PC na SMT linky a ruční pracoviště a jejich implementaci do elektronického systému. Sledují se jak šarže materiálů a komponent vstupujících do procesu automatizované montáže, tak i sériová čísla hotových výrobků - v tomto případě elektronických desek. Snímače jsou připojené k All-in-one-PC, na kterém běží zakázkově dodaná aplikace. Aplikace kontroluje správnost načtených dat, informuje pracovníka o právě probíhající zakázce a zobrazuje poslední načtené kódy. Odesílání dat do MS SQL databáze probíhá okamžitě pomocí WiFi připojení. V případě nedostupnosti sítě nebo serveru pracuje aplikace v offline režimu a po opětovném připojení všechna zaznamenaná a uložená data odesílá do databáze.
Přínosem řešení elektronického systému sledování výroby je elektronická kontrola a evidence spotřebovaného materiálu a komponent a tedy dohledatelnost všech výrobků, při nichž byl použit závadný materiál a společnost Mikroelektronika je schopna určit, které konkrétní výrobky by mohly být touto vadou ovlivněné.

Ověřeno praxí

Zadáním bylo vytvořit systém, který by naší společnosti pomohl vyřešit přechod na systém „plné traceability výroby,“ který bylo nutné aplikovat při výrobě elektroniky. Nejprve bylo nutné zajistit identifikaci všeho dodaného materiálu a vyrobených výrobků čárovými kódy (2D). Následně jsme aplikovali softwarové a hardwarové řešení dodané společností ESP holding. Nyní jsme schopni našim zákazníkům plně prokázat původ komponent, které byly použity na daném výrobku. Díky příkladné flexibilitě zástupců firmy ESP se nám podařilo systém zavést ve velmi krátké době.

David Pospíšil, Production manager, MIKROELEKTRONIKA spol. s r. o.