proseat Mladá Boleslav s.r.o.-sledování stavu, pohybu a využití výrobních forem

Společnost proseat Mladá Boleslav s. r. o., patřící do skupiny firem Recticel, je jedním z největších výrobců PU tvarovek pro automobilový průmysl. Působí na českém trhu již od roku 1997 a zaměřuje se na výrobu sedáků a opěrek z flexibilní polyuretanové pěny. Jejím hlavním odběratelem je Škoda Auto a. s.

Požadavek klienta - sledování stavu, pohybu a využití výrobních forem
Klient popsal stávající postup označování, vyhledávání a evidence výrobních forem a stanovil následující požadavky:

1. označit výrobní formy pro rychlou a jednoznačnou identifikaci
2. sledovat jejich pohyb
a) umístění ve skladu
b) umístění na výrobní lince
c) umístění na údržbě
3. sledovat využití forem - počet zdvihů na výrobní lince
4. evidovat a exportovat statistiku pohybu a využití forem

Výchozí stav: výrobní formy jsou označeny kovovou destičkou, která obsahuje její typ a zakázku, ke které náleží. Pracovník musí podle papírových podkladů k zakázce najít ve skladu požadovanou formu a přesunout ji na výrobní linku nebo na údržbu.
Veškeré informace o formách jsou vedeny v dokumentech MS Excel, sleduje se zde i stáří forem a jsou podkladem pro jejich následnou údržbu. Skutečné využití forem z nich není možné přesně určit.

Řešení požadavku - odolné RFID tagy, čárový kód, ruční terminály, SW
Původní požadavek klienta zahrnoval použití odolných etiket na výrobní formy. Protože u nich ale hrozilo mechanické poškození a neumožňovaly by spolehlivé čtení při jejich znečištění, bylo nutné zvolit jiné řešení.

ESP holding a. s. po důkladné analýze navrhla následující:
 označit výrobní formy odolnými RFID tagy
 nasadit mobilní terminály Casio DT-X8 pro jejich čtení
 označit skladové lokace a výrobní linky etiketami s čárovým kódem
 využít desktopovou aplikaci pro správu jednotlivých forem, zakázek, výrobních linek, skladových lokací a uživatelů
 

Přílohy: