TRCZ - mobilní terminály pro výrobní operace

Firma TRCZ se po desetiletí zkušeností s mobilními terminály rozhodla pro pořízení nových, které by splňovaly vyšší nároky systému, jednotlivých oddělení a především moderní a dynamické výroby. Veškeré jejich požadavky splnila společnost ESP holding a.s.
 
Dnes ve výrobě používají zařízení CASIO DT-X7, což je nové skenovací zařízení typu mobilního terminálu, které bezezbytku splňuje potřeby zadavatele. Má celkově propracovanou ergonomii, patřičnou rychlost a přesnost skenování a vyšší výdrž baterií, než zařízení, které firma využívala doposud. Stejně tak má i řadu dalších výhod jako výjimečnou ergonomii a nízkou hmotnost, které vedly k pořízení nových zařízení. 

Představení společnosti – zákazník

Společnost TRCZ s.r.o. je stoprocentní dceřinou společností japonského podniku Tokai Rika Co., Ltd., který je jedním z největších světových výrobců automobilových dílů. Společnost TRCZ byla založena koncem roku 2001 a už v prosinci 2003 zahájila výrobu v nové továrně postavené na zelené louce v Lovosicích v severních Čechách. Stavba patří k největším a nejmodernějším produkčním kapacitám skupiny Tokai Rika a její současný výrobní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech. Hlavními odběrateli těchto špičkových komponentů jsou zejména významné automobilky v Evropě. Jedná se o poměrně složitou výrobu s charakteristikami, jako jsou: téměř 400 typů produktů, několik návazných výrobních technologií na téměř 100 výrobních linkách, přes 10 000 výrobních a návazných logistických operací denně, mimořádná péče o jakost výrobku a požadavky na zajištění zpětného a dopředného sledování celé genealogie výrobku. Toto vše, spolu s uplatněním principů štíhlé výroby a systému kanban, vyžaduje spolehlivý komplexní mobilní systém evidence výroby v reálném čase.
 
Při výrobě používá TRCZ nejmodernější technologie a postupy, jejichž pomocí dosahuje vysoké efektivity organizace výroby. Opírá se přitom o svědčené, v Japonsku vyvinuté metody řízení, které dále rozvíjí v prostředí České republiky. TRCZ se řadí k modelovým výrobním podnikům skupiny Tokai Rika a k uznávaným dodavatelům automobilových komponentů, kteří mají důvěru a stoprocentní spokojenost zákazníků. 
 
TRCZ  podporuje dobré nápady a náměty na zlepšování produkce vedoucí k úsporám a ke zkvalitnění výrobního procesu. Proto se přistoupilo i k výměně mobilních skenerů. 

Výchozí stav – technické a obchodní požadavky zákazníka

Zaměstnanci firmy TRCZ používali starší skenery Denso. Konfigurace všech skenerů představovala individuální nastavení každého jednotlivého skeneru. Vlastní nastavitelnost skeneru byla omezená. Baterie dlouho nevydržely, proto se musely skenery často nabíjet. Často se objevovaly potíže se snímáním čárových kódů a dlouhou odezvou při zpracování dat posílaných na server. Uživatelé si často stěžovali na nestabilitu systému a potíže při skenování. Práce operátorů byla často přerušovaná.
 
Novější skenery Denso měly lepší výdrž než ty staré, avšak byly poměrně těžké a společně s jejich slabší ergonomií byly pro uživatele při skenování po celou pracovní dobu velmi namáhavé. Jejich odezva byla pomalá a nedostačující potřebám rychlejší a modernější výroby.

Metody řešení a realizace

Operátoři při své práci používají skenery - bezdrátové terminály pro zajištění evidence a zpracování jednotlivých výrobních i logistických operací přímo v provozu v celé TRCZ. Každý odpovědný pracovník je přihlášený na svůj terminál a využívá přidělené operace pro svoji práci. Terminál na pozadí komunikuje až se čtyřmi transakčními systémy (MES, WMS a ERP) a umožňuje jejich integraci, zajišťuje okamžitou zpětnou vazbu operátorovi a vede jej jednotným a přehledným uživatelským rozhraním. Je přitom třeba, aby každé skenování nejen provedlo zpracování vlastní operace, ale zároveň poskytlo veškerá potřebná data pro zajištění traceability (dohledatelnosti). Jedině tak je možné, kromě sledování výroby v reálném čase, dohledat kdo, kdy, co provedl, s jakým výsledkem, na jakém stroji či pozici, s jakou výrobní či dodavatelskou šarží pracoval a jaké materiály spotřeboval či naopak do kterého finálního produktu byl použit atd. Tato data lze pak vysledovat v celém výrobním řetězci od dodavatelů až k zákazníkům. 
 
Při nasazení každé skenovací operace zároveň firma sleduje, aby byla stále zajištěna plynulost výrobních procesů, což je v tomto výrobním odvětví podstatné pro dosažení celkové efektivity řešení a konkurenceschopnosti.
 
Se skenery pracují zaměstnanci firmy v jednotlivých provozech již 10 let. Při výběru terminálu mohli v TRCZ vybírat z několika typů různých výrobců. Ty testovali několik dní v provozu. Ze všech možných variant byl ale díky svým vysokým užitným hodnotám  jednomyslně vybrán nový mobilní terminál CASIO DT-X7.  
   

Přínosy nového řešení

Rozhodnutí pro nové moderní skenovací zařízení bylo podloženo celkově propracovanou ergonomií a hmotností zařízení, rychlostí a pohodlností skenování, výdrží baterie, velkou konfigurovatelností a dalšími ověřenými přínosy. Rozhodla i skutečnost, že jediná konfigurace (uložená na počítači) je použitelná pro všechna zařízení. Překvapující byla i vzhledem k pokročilým vlastnostem velice příznivá cena.Změna po šesti měsících v provozu přinesla výrazně snadnější správu terminálů a spokojenost uživatelů. Celkově je patrný příznivý vliv na plynulost a někdy i zrychlení procesů při zajištění kvalitních a spolehlivých dat.

Ověřeno praxí

Jsme velice spokojeni nejen s volbou skenerů CASIO DT-X7, které nás po 6 měsících přesvědčily svou výkonností, ergonomií a stabilitou. Také však velice oceňujeme spolupráci s firmou ESP holding a.s., která prokázala, že jí opravdu zajímá nejen včasnost dodání, implementace a úspěšné zavedení produktu do provozu. Ale i to, abychom vybrali to nejlepší řešení, se kterým budeme dlouhodobě spokojeni a které podpoří náš byznys. Její zájem, odborné konzultace a pomoc při hledání řešení, pro nás představuje velkou přidanou hodnotu. Přáli bychom si více takových partnerů.

Michal Roudný, IT Section Manager, TRCZ s.r.o.
Přílohy: