Blog

Mobilní terminál - inovativní nástroj pro inventarizaci

V oblasti outsourcingu správy majetku existují dvě základní řešení:

Prvním je komplexní správa majetku, kdy je poskytovatel služeb zodpovědný za všechny fáze procesu inventarizace a zajišťuje veškeré technické i personální zázemí. Druhé řešení spočívá v tom, že zákazník dostává technickou a logistickou podporu dodavatele, ale pro samotný proces inventarizace využívá vlastní zaměstnance.

Inventura pomocí dronu?

V německém Hannoveru se od 19. do 23. května konal jeden z nejvýznamnějších veletrhů v oblasti vnitropodnikové logistiky – CeMAT 2014. Této mezinárodní akce se jednou za dva roky účastní více než 1000 společností z téměř 60 zemí, které prezentují více než 4000 inovací. V letošním roce byl veletrh rozdělen do pěti sekcí, zjednodušeně by se daly rozdělit jako balení a měření, manipulace a doprava, informační a komunikační technologie, skladování a služby v logistice.

DataMatrix ve službách poštovních operátorů

Existuje odvětví, které se bez automatické identifikace téměř neobejde – poštovní služby. Zavedení čárového kódu Code 128 přineslo poštám mnoho výhod, ale odhalilo také nedostatky lineární symboliky. Jsou to především vysoké nároky na kvalitu tisku nebo náchylnost k poškození, které znemožní čtení kódu. Řešením mohou být dvojdimenzionální kódy DataMatrix, které umožňují přečtení i při 40% poškození.

CMMS - systém pro řízení údržby a servisu strojů a zařízení

Potřebujete CMMS?

Jen výjimečně lze nalézt výrobní společnost, kterou nikdy nepotkal problém nucené odstávky klíčového stroje nebo výrobního zařízení z důvodu neočekávané závady. Takto vzniklé ztráty se nezřídka mohou pohybovat v řádech statisíců korun. Tyto přímé ztráty, relativně snadno kalkulovatelné, je ovšem nutné doplnit o tzv. ztráty budoucí. Ty jsou mnohem obtížněji kvantifikovatelné, ale v konečném důsledu mohou být daleko citelnější.

3 pravidla pro výběr tiskárny etiket

Nakoupit levně nebo dobře?

To je odvěká otázka, kterou si při nákupu nových zařízení, strojů či systémů kladou všichni podnikatelé bez ohledu na velikost jejich provozu, ať se jedná o provozovatele poctivé kavárny nebo dodavatele špičkových technologických výrobků pro automobilky.  Dilema množství a kvality je tak při rozhodování stále aktuální a nabývá zvláštní důležitosti u moderních zařízení využívajících nové technologie.

5 nejčastějších chyb při tisku čárového kódu

Minulý měsíc jsme dokončili kontrolu kvality čárových kódů pro jeden velký obchodní řetězec. Rutina. Změřilo se, výsledky - především ty nevyhovující, se zaslaly dodavatelům, postrašilo se možnými důsledky ze strany obchodního řetězce a hotovo. Když se nějaký producent ozval, vysvětlilo se mu kde je chyba a jak sjednat nápravu. Pevně jsem věřil, že takhle jednoduché to bude i na ČVUT. Ale to jsem se mýlil. Tady se jde na všechno vědecky. První věc, co se po rozeslání výsledků měření udělala, byly analýzy. Pracovat se zjištěnými daty. Třídit je podle různých hledisek, faktorů, oborů atd.

Stránky