Případové studie

Podívejte se na některé naše případové studie, které jsme realizovali během posledních let. Doufáme, že vás budou inspirovat a motivovat při hledání dalších cest, jak optimalizovat váš provoz.

RFID bezpečnostní brána

Návrh, sestavení a instalace RFID bezpečnostní brány pro galerii umění.

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Osazení pickovacích vozíků tablety Zebra ET51 a ring-scannery Zebra RS5100 pro vychystávání pro Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

CS-beton

Implementace průmyslových tabletů do VZV v kombinaci s mobilními skenery pro společnost CS-Beton s.r.o.

IEG s.r.o.

Zavedení efektivního sledování výrobního cyklu forem v rámci systému pro sledování výroby na bázi RFID technologie pro splolečnost IEG s.r.o.

Kostelecké uzeniny a.s.

Paletová točna osazena sestavou fixních skenerů s polarizačními filtry pro zajištění bezproblémového čtení přes odlesky způsobené napnutou obalovou fólií pro Kostelecké uzeniny a.s.

BILLA, spol. s r. o.

Nasazení RFID technologie pro inventarizaci majetku prodejen a tvorba aplikace pro provádění inventur pro BILLA, spol. s r. o.

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

Značení KLT boxů novými RFID kanbanovými kartami a zajištění bezdrátové identifikace pomocí RFDI čteček a antén pro Toyoda Gosei Czech, s.r.o.