Značení KLT boxů novými RFID kanbanovými kartami a zajištění bezdrátové identifikace pomocí RFDI čteček a antén pro Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

O zákazníkovi

Přední výrobce plastových, polyuretanových a pryžových komponentů do automobilů světových značek: Toyota, Peugeot, Citroën, Opel, Suzuki, Subaru, Fiat, Mercedes, Ford, Honda, Nissan a další. Je součástí nadnárodního koncernu s celosvětovou působností – Toyoda Gosei co., ltd., jejíž dceřiné společnosti se nacházejí v Japonsku, Evropě, Severní Americe, Asii či Austrálii. Zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců.

Stav před implementací

Výroba byla řízena pomocí tištěných dokladů s využitím identifikace pomocí čárových kódů. Nutností byla minimalizace chybných zpracování kanbanových karet a také zaměření se na zefektivnění výrobních procesů. Díky spolupráci ESP holding a Zebra bylo nalezeno vyhovující řešení, jak vhodně označit KLT boxy novými RFID kanbanovými kartami a jak zajistit bezdrátovou identifikaci pomocí RFDI čteček a antén.

Cíle projektu

  • Jednoznačné označení kanbanových karet pro bezdrátovou identifikaci
  • Zrychlení evidence změny stavu rozpracované výroby
  • Okamžitý přehled skladu (zefektivnění procesu, měření výkonu, controlling)
  • Úspora firemních nákladů spojená s nižší administrací, zjednodušení a zpřesnění
  • Zamezení chybovosti

Nasazení komplexního řešení

Nasazení hardware, který plně vyhovuje požadavkům zákazníka na modularitu řešení, především čtečky Zebra FX7500 s různými typy antén pro každé specifické použití. Design jednotlivých identifikačních míst: RFID brána na dopravníku, RFID načítací box, průjezdová RFID brána pro automatický vláček.

Za účelem optimalizace načítání byly prováděny testy různých RFID etiket. Ty byly podrobeny zátěžovým mechanickým testům a výsledkem byl specifický čtyřsměrový inlay, který vykazuje skvělé čtecí charakteristiky i v případě výrazného mechanického poškození.

Implementace

Implementace projektu trvala zhruba 6 měsíců v jednotlivých krocích, které korespondovaly s rozšířením o další pracoviště. Ve všech procesech byla práce operátorů s mobilním terminálem nahrazena stacionárním zařízením. Ať už při vstupu kanbanové karty do výroby, kde je na dopravníku umístěna malá RFID brána. U evidence hotové výroby, kde jsou kanbanové karty hromadně načítány v řádech desítek kusů v RFID boxu. Nebo u naskladnění výroby, kde je umístěna průjezdová RFID brána pro automatické načítání do skladu.