RTLS vs RFID technologie

V moderním průmyslovém prostředí je efektivní sledování materiálů a vybavení klíčové pro zvýšení efektivity, snížení nákladů a zajištění bezpečnosti. RFID (Radio-Frequency Identification) a RTLS (Real-Time Location System) technologie nabízejí různé výhody a možnosti, které mohou být přizpůsobeny specifickým aplikacím a potřebám. Tento článek se zaměřuje na detailní porovnání těchto technologií, jejich výhody a nevýhody, typické aplikace a případové studie.

Obsah článku

Základní principy RFID a RTLS

Výhody a nevýhody RFID technologie

Výhody a nevýhody RTLS technologie

Typické aplikace RFID

Typické aplikace RTLS

Základní principy RFID a RTLS

RFID technologie využívá rádiové vlny ke komunikaci mezi čtečkami a značkami (tags). Každý tag obsahuje unikátní identifikační kód, který může být pasivní nebo aktivní. Pasivní tagy jsou napájeny signálem čtečky a nevyžadují baterii, zatímco aktivní tagy mají vlastní zdroj energie, což zvyšuje jejich dosah a spolehlivost, ale také náklady.

RTLS technologie kombinuje různé technologie, jako Wi-Fi, Bluetooth, GPS a UWB (Ultra-Wideband), k poskytování přesných lokalizačních dat v reálném čase. RTLS systémy používají aktivní tagy, které kontinuálně vysílají svou polohu na přijímače, což umožňuje sledovat pohyb a polohu objektů a osob s vysokou přesností.

Výhody a nevýhody RFID technologie

Výhody RFID:

 • Rychlá identifikace: RFID čtečky mohou rychle a efektivně identifikovat stovky tagů najednou, což je ideální pro aplikace jako inventarizace a správa majetku.
 • Bezdrátová komunikace: Umožňuje sledování objektů bez přímého kontaktu, což zvyšuje flexibilitu a usnadňuje nasazení v různých prostředích.
 • Nákladová efektivita: RFID je ekonomičtější pro aplikace, kde je potřeba identifikovat velké množství položek bez vysokých nákladů, jako je inventarizace, správa majetku a zabezpečení.
 • Dlouhý dosah: RFID systémy mohou číst tagy na vzdálenost až 18 metrů, což umožňuje efektivní sledování ve středně rozsáhlých prostorách.
 • Spolehlivost: RFID je osvědčená technologie s vysokou spolehlivostí, vhodná pro různé průmyslové aplikace.

Nevýhody RFID:

 • Interference s kovy a kapalinami: Kovové povrchy, kapaliny a jiná vodivá prostředí mohou odrážet a pohlcovat rádiové vlny, což může vést k nespolehlivému čtení nebo úplnému selhání přenosu. Není však vyloučeno, že po odborné analýze provozu a např. i za pomoci speciálních “on-metal” tagů lze v konkrétním prostředí RFID technologii úspěšně nasadit.
 • Omezený dosah pasivních tagů: Pasivní tagy mají omezený dosah, což může být problém v rozsáhlých nebo komplexních prostředích.

Výhody a nevýhody RTLS technologie

Výhody RTLS:

 • Odolnost vůči kovům: UWB signály neinterferují s kovy, ale pro jejich úspěšné šíření je třeba přímá viditelnost mezi kotvou a RTLS tagem.
 • Vysoká přesnost: RTLS systémy mohou sledovat objekty s přesností až na centimetry, což je zásadní pro aplikace vyžadující vysokou přesnost, jako je sledování pohybu v reálném čase ve výrobních halách a logistických centrech.
 • Škálovatelnost: RTLS systémy lze snadno rozšířit a přizpůsobit rostoucím potřebám podniku, umožňují sledovat tisíce objektů v rozsáhlých oblastech bez nutnosti přerušení provozu pro rekonfiguraci systému.
 • Spolehlivost: RTLS systémy jsou vysoce spolehlivé a vhodné pro kritické průmyslové procesy, kde selhání sledovacího systému může vést k významným ztrátám.
 • Specifické aplikace: RTLS je ideální pro aplikace, kde je potřeba vysoká přesnost a odolnost vůči kovovým překážkám, jako je sledování výrobních procesů a správa logistických operací.

Nevýhody RTLS:

 • Vyšší počáteční náklady: RTLS systémy mohou být dražší na implementaci kvůli potřebě komplexní infrastruktury a specializovaného hardwaru.
 • Instalace a kalibrace RTLS systému může být složitá a časově náročná, což vyžaduje pečlivé plánování a odborné znalosti.

Typické aplikace RFID

RFID aplikace ve skladech, logistice a výrobě

RFID umožňuje efektivní správu zásob, značení a sledování pohybu zboží, polotovarů a výrobků, automatizaci výrobních a logistických procesů, efektivní kontrolu kvality, evidenci majetku, nástrojů, zboží či vratných přepravek.

RFID aplikace ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví RFID zajišťuje efektivní a bezpečný pohyb léčiv a materiálu od příjmu až k pacientovi, poskytuje okamžitý přehled o hmotném majetku a rychlou a bezchybnou identifikaci pacientů.

Typické aplikace RTLS

Zvyšte bezpečnost zaměstnanců a efektivitu práce. Systém RTLS pro monitoring polohy v reálném čase chrání členy týmu, zkracuje dobu potřebnou pro identifikaci lidí na pracovišti a dokáže sledovat činnost zaměstnanců.

Dosáhněte s RTLS sledováním vysokozdvižných vozíků, paleťáků nebo automatických robotických vozíků v reálném čase vyšší bezpečnosti práce a efektivity procesů. Předejte nehodám, snížíte prostoje a dosáhnete vyššího zisku.

Monitorujte hmotný majetek v reálném čase a získejte přehledná data o jeho pohybu a umístění. Využijte RTLS technologii pro maximální využití aktiv a jejich dokonalou kontrolu.

Přechod z “papírového” na elektronický kanban je nevyhnutelným krokem důležitým pro digitální transformaci. Získejte s RTLS řešením vyšší kontrolu, lepší produktivitu a snižte chyby ve výrobních procesech.

Naplňte očekávání zákazníků v co nejkratším čase. Přijměte moderní přístup výroby na zakázku, který zahrnuje výkonnou RTLS technologii. Digitalizujte a zkraťte dobu výrobního procesu.

Zrcadlete fyzická zařízení a procesy na základě dat o poloze v reálném čase pomocí konceptu Digital Twin, který vám pomůže vizualizovat, vyhodnocovat a optimalizovat procesy. Koncept Digital Twin zajišťuje účinnější kontrolu a vede k výraznému zvýšení produktivity podnikání.

Pokud si nejste jisti, jaká z těchto technologií je pro Vás lepší volbou, kontaktujte nás.

nezávazná konzultace