Výhody RTLS monitoringu zaměstnanců

  • Přesnost 30 cm, která umožňuje rychlou identifikaci položek, jako je materiál, polotovary, výrobky nebo firemní majetek.
  • Optimalizace pracovních procesů, které vedou ke zvýšení účinnosti práci a úspoře nákladů.
  • Bezpečný provoz, který eliminuje zranění zaměstnanců a materiálové ztráty.
  • Plná průmyslová certifikace pro zaručení spolehlivého a škálovatelného výkonu i v nejnáročnějších prostředích.
  • Jedna flexibilní infrastruktura vhodná pro více stávajících i budoucích případů.

Jak funguje RTLS monitoring zaměstnanců

Každý zaměstnanec nebo návštěvník provozu je vybavený UWB (ultra-wideband) tagem, který v reálném čase identifikuje přesnou polohu s využitím UWB kotev (antén). Pověření manažeři provozů tak mají přehled o pohybu lidí v provozu v každém okamžiku.


Přínosy RTLS řešení pro monitoring zaměstnanců

Rychlejší shromažďování osob

V případě potřeby nebo rizikové situace lze s využitím RTLS zjistit, kde se nacházejí jednotliví zaměstnanci. Digitalizace shromažďovacího procesu výrazně pomáhá zkrátit dobu potřebnou k jeho zdárnému dokončení. V reálném čase lze aktualizovat evidenci nezvěstných osob a vytvořit například evakuační seznam.

Rychlejší shromažďování zásob

Jednodušší přístup ke zraněným osobám a tísňová tlačítka

Pokud nastane mimořádná událost, jako je například požár, výbuch nebo únik plynu, díky RTLS monitoringu máte přesnou polohu postižených zaměstnanců v reálném čase. S rychlou identifikací dramaticky zkrátíte dobu potřebnou k záchraně. UWB lokalizační tagy mohou být vybaveny tzv. „tísňovým tlačítkem“, po jehož stisknutí je vyžádána okamžitá pomoc k urychlení záchranné akce.

Přístup ke zraněným osobám a tísňová tlačítka

Zdokonalení evakuačního procesu

RTLS monitoringem zaměstnanců shromažďujete historická data o pohybu všech osob. To dovoluje v průběhu času ověřovat funkčnost evakuačních cest, odhalovat bloky v evakuačních cestách i v evakuačních procesech. Na základě těchto poznatků je možné zefektivnit evakuaci a nastavit speciální nouzové scénáře, které přispějí k vyšší bezpečnosti zaměstnanců.

Zdokonalení evakuacčního procesu

Omezení pohybu ve vybraných oblastech

RTLS technologie umožňuje nastavit libovolný počet virtuálních zón, které představují hranici vstupu. Pokud monitorovaný zaměstnanec vstoupí do nastavené zóny, spustí se automatická odezva. Jestliže například osoba projde definovanou nebezpečnou zónou, zapne se světelná a zvuková signalizace. Daná osoba nebo správce objektu má přehled o narušení, může jednat a zabránit jakémukoli nebezpečí.

Omezení pohybu ve vybraných oblastech

Zvýšení bezpečnosti provozu s dynamickými zónami

RTLS monitoring zaměstnanců a dalších objektů v provozu dovoluje upozorňovat, hlásit a sledovat případné kolizní situace a předcházet jim. Příkladem může být pohyb manipulační techniky a osoby na nepřehledných místech. RTLS systém v rámci zóny dynamických značek oba objekty „zviditelní“ a upozorní, aby nedošlo k incidentu.

Zvýšení bezpečnosti s dynamickými zónami

Monitoring oblastí s nebezpečným prostředím

UWB tagy mohou být vybaveny senzory, které sledují teplotu, koncentraci oxidu uhličitého, hladinu radiace a další parametry. Senzor může monitorovaného zaměstnance okamžitě informovat, pokud je vystaven nebezpečnému prostředí. Tyto informace mohou být odeslány přímo do mobilního zařízení dané osoby nebo na displeje v rámci pracoviště.

Monitoring oblastí s nebezpečným prostředím

RTLS inteligentní řešení pro omezení infekčnosti

Infekce jako chřipka nebo Covid-19 znamenají vážné zdravotní riziko pro zaměstnance, které může zároveň negativně ovlivnit výkon firmy. S RTLS sledováním osob v reálném čase je možné monitorovat členy týmu, jejich pohyb a setkávání. Zpětně lze zabránit šíření infekce identifikací rizikových osob a vyhodnotit, kdo mohl být nakažený. Tento typ „chytré” karantény přispívá k záchraně životů a k udržení kritických procesů v chodu.

RTLS inteligentní řešení pro omezení infekčnosti

Efektivní interakce mezi zaměstnancem a strojem

RTLS technologie pro monitoring umí zařídit, aby stroje a zaměstnanci spolupracovali s co nejvyšší efektivitou. Například při příjmů materiálu na sklad automatický robotický vozík (AGV) přiveze položky do dané zóny. Zodpovědný pracovník dostane na své zařízení zprávu, aby AGV vyložil. Po dokončení operace zaměstnanec označí konec vykládky a AGV se přesune na další místo. Zkrátí se čekací doby a zvýší se provozní efektivita.

Efektivní interakce mezi zaměstnancem a strojem

Vnitřní navigace zaměstnanců

RTLS technologie umožňuje navigovat zaměstnance nebo návštěvníky provozu v co nejkratším čase k požadovanému cíli. Osoby mohou být naváděny pomocí mobilních zařízení například k místu pracoviště, příjmu zboží nebo k vykládce přijatého materiálu na sklad.

Vnitřní navigace zaměstnanců

Analýza pohybu zaměstnanců na pracovišti

Heatmapy a diagramy vzešlé z RTLS monitoringu ukazují hustotu a tok pohybu zaměstnanců po provozu. Na základě vizualizace a analýzy dat lze zjistit, jaké jsou na pracovišti prodlevy, kde se lidí nejvíce setkávají a kde se dají procesy zlepšit. Data je možné použít k optimalizaci procesů a pracovních postupů, což lze například využít také pro sladění práce subdodavatelů.

Analýza pohybu zaměstnanců na pracovišti

 

 

Máte zájem o konkrétní aplikaci RTLS technologie?

Zde je ten nejlepší prostor pro sdílení vašich požadavků – ozveme se co nejdříve.

CAPTCHA
6 + 6 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.