Kombinace mobilních terminálů, bezdrátové infrastruktury a tiskáren čárových nebo RFID kódů pro lepší přehled nad stavem zásob.

Řešení pro všechny složky výroby. Od sledování a dohledatelnosti zboží, evidence nástrojů po označování dílů v automotive.

Sledujte efektivně zásoby v reálném čase zavedením moderních identifikačních technologií.

Poskytněte pacientům vyšší úroveň péče a bezpečí.