Již od roku 1994 působíme v oblasti systémů automatické identifikace, mobilního sběru dat a vzdáleného zjišťování stavu.

 

Kde se setkáte s výsledky naší práce?

V automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví, v obchodní sféře, v logistice i státní správě – zkrátka všude tam, kde je vysoký tlak na efektivitu procesů.

 

Náš cíl

Naše řešení zpřístupňují nejdůležitější data vašeho provozu, na která lze v okamžiku potřeby reagovat. Cílem a výsledkem spolupráce s našimi klienty je podstatný krok k efektivnějším, komfortnějším a k životnímu prostředí šetrnějším firemním procesům.

 

Co přinášíme zákazníkům?

VYŠŠÍ PRODUKTIVITU PRÁCE
MINIMALIZACI CHYB
RYCHLEJŠÍ ZÍSKÁVÁNÍ DAT
NÁSKOK PŘED KONKURENCÍ

 

Technická podpora na vysoké úrovni

ESP holding a. s. pečuje o zákazníka i po uvedení systému do provozu. Zajišťujeme různé úrovně servisní podpory, pravidelných preventivních kontrol a nadstandardních služeb. Pomáháme zákazníkům identifikovat a minimalizovat rizika spojená se selháním kritických aplikací a procesů. Účinným nástrojem, který ESP holding a. s. nabízí, je uzavření servisního kontaktu.


 

ESP HOLDING A.S.

Since 1994 we have been operating in the field of automatic identification systems, mobile data collection and remote status detection.

 

WHERE CAN YOU SEE THE RESULTS OF OUR WORK?

In the automotive industry, in healthcare, in the commercial sector, in logistics and in government administration - in short, wherever there is high demand for process efficiency.

 

OUR GOAL

Our solutions make the most important data in your operation available, so that it can be reacted to when needed. The goal and result of our cooperation with our clients is a substantial progress towards more efficient, more comfortable and more environmentally friendly business processes.

 

WHAT DO WE OFFER OUR CUSTOMERS?

HIGHER WORKING PRODUCTIVITY
MINIMIZATION OF ERRORS
FASTER DATA COLLECTION
A HEAD START ON THE COMPETITION

 

HIGH LEVEL TECHNICAL SUPPORT

In ESP holding a.s. we take care of our customers even after their system has been deployed. We provide different levels of service support, regular preventive checks and superior services. We help our customers identify and minimize the risks associated with the failure of critical applications and processes. We also offer an effective tool in the form of a service contract.