Naše řešení pro zdravotnictví

Monitoring teploty zdravotnického materiálu

Monitoring v reálném čase a záznam aktuální teploty během přepravy orgánů a laboratorních vzorků.

Označení a management léčiv

Označení a management léčiv

Řešení založená na značení čárovým kódem umožňují vkládat na jednotlivá balení léků variabilní data v podobě nalepené etikety. Takové etikety s čárovým kódem lze při výdeji léku skenovat a okamžitě tak identifikovat, ověřovat, autorizovat, a reportovat výdej léčiv na základě porovnání ID pacienta a ID léku. Předejdete tak chybné medikaci a zároveň získáte např. informace o čase a místě výdeje apod.

Označení krevních vaků

Označení krevních vaků

Pro potřeby označování krevních vaků zajišťujeme dodávku nebo potisk speciálních sendvičových etiket se spolehlivou přilnavostí. Etikety neztrácí své vlastnosti ani v teplotních podmínkách nutných pro uchování např. krevních konzerv.

Označení laboratorních vzorků

Označení laboratorních vzorků

Značení laboratorních vzorků čárovým kódem přímo při jejich sběru u lůžka nebo v laboratoři eliminuje potřebu ručního popisování a tím vylučuje chyby v přiřazování vzorků jednotlivým pacientům. Označené vzorky lze okamžitě a bezchybně identifikovat a trasovat v informačním systému, což v delším výhledu dramaticky urychluje práci a značně zvyšuje efektivitu a bezpečnost zpracování.

Evidence zdravotnické techniky

Evidence zdravotnické techniky

Naše řešení pro inventarizaci založená na čárovém kódu nebo RFID přináší okamžitý přehled hmotného majetku a rychlejší provádění inventur. Je zárukou bezproblémové daňové kontroly, slouží majiteli firmy k ochraně majetku a vymezení odpovědnosti za jeho ochranu. Řešení je vhodné pro všechny společnosti, které jsou ze zákona povinny provádět inventuru majetku či zboží – včetně státní správy, univerzit, knihoven atp.

Identifikace personálu

Identifikace personálu

ID karty umožňují ověření totožnosti zaměstnanců na základě fotografie, jména, identifikačního čísla, čárového kódu, bezkontaktního čipu nebo podpisu. Zároveň mohou být i nástrojem pro kontrolu přístupu a docházky. V kombinaci s vhodnou technologií bezkontaktního čipu zjednodušuje ID karta každodenní rutiny jako registrace v docházkovém systému, nebo otevření dveří s omezeným přístupem

Identifikace pacientů

Identifikace pacientů

Bezpečnost pacientů začíná u zajištění pozitivní identifikace v každém momentu poskytované péče. Dodáváme řešení pro označení pacientů založená na identifikačních náramcích s čárovým kódem, který poskytuje rychlou a bezchybnou identifikaci

Zajímá vás konkrétní řešení? Napište nám.