Výhody řešení pro identifikaci a sledování pacientů

Snadný a rychlý tisk ID náramků
Díky tiskárnám Zebra je tisk ID náramků intuitivní. Výrazně usnadňuje identifikaci pacienta po příchodu do zařízení.

Unikátní identifikace při hospitalizaci
Prostřednictvím unikátnímu kódu je identifikace pacienta rychlá a bezchybná, což je důležité např. při podávání léčiv.

Jednodušší práce pro personál
Data výhodná pro učinění správných rozhodnutí.

Dostupná aktuální data
Veškeré změny po načtení kódu pacienta jsou vázány na informační systém. Je tak docíleno naprosté aktuálnosti dat.

Jednodušší práce personálu
Sběr dat je výhodný pro učinění správných rozhodnutí personálu. Zároveň je zaručena ochrana práv a soukromí pacienta.


Efekt a přínosy řešení

Od příjmu po propuštění – informace stále dostupné

Jednoznačná identifikace pacientů umožňuje přístup k informacím o pacientovi po celou dobu péče. Minimalizuje se prostor pro chyby. Zároveň je díky uzavřenosti systému chráněno soukromí každého pacienta. Řešení využívá tiskárny náramků, ID náramky a mobilní zařízení důležité pro identifikaci pacienta pro daný úkon.

Shoda s jedinečnými potřebami pacientů

Bezchybné softwarové ověřené identity pacienta je klíčové pro procesy, jako je evidence podávání léčiv, možnost detailního náhledu do dokumentace u mobilní vizity, ošetřovatelská dokumentace, operace a další. Nestane se tedy, že by pacient dostal špatný lék, personál zapomněl pravidelnou kontrolu, nebo lékař neměl k dispozici detailní náhled do dokumentace po zákroku.

Data nezbytná pro kvalitní zdravotní péči

Bezpečnost pacientů začíná u zajištění pozitivní identifikace v každém momentu poskytované péče. Tato identifikace je klíčovým prvkem pro správný průběh procesů v rámci informačního systému a je tak nedílnou součástí klinického informačního systému nové generace.

Monitoring pacientů – bezpečí a prevence

Řešení identifikace pomáhá sledovat polohu pacientů, analyzovat údaje o léčbě a optimalizovat pracovní postupy během celého léčebného procesu. Dochází tak nejen ke kvalitnímu monitoringu, ale také k předcházení problémů spojených se zraněním a pády.

ID náramky – vyšší přesnost a provozní efektivita

Nabízíme širokou škálu ID náramků pro identifikaci všech typů pacientů. Základní variantou je možné označit pacienta v rámci jednodenní péče, střední třídou pacienty s několikadenní hospitalizací, případně variantou pro dlouhé pobyty označit pacienty s nestandardně dlouhou hospitalizací. Škála velikostí plně pokrývá jak porodnice, tak dětská oddělení a dospělé. Díky barevnosti náramků můžeme navíc přímo upozornit na alergii, nebo tak třídit pacienty na základě oddělení.

Spolehlivá zařízení navržená pro potřeby zdravotnictví

Být součástí procesů v rámci zdravotnictví sebou nese velkou zodpovědnost. Tento fakt si plně uvědomujeme. Proto klademe důraz na to, aby dodávaný hardware splňoval přísné požadavky pro použití ve zdravotnictví. Zařízení jsou tak odolná proti otěru, dezinfekci a certifikovaná na pád z výšky až 1,25 m. Personál se tak nemusí bát se zařízením aktivně pracovat a plně využívat jeho potenciál.

 


Řešení pro identifikaci pacientů zahrnuje

  • software
  • hardware
  • implementaci řešení

 


 

Líbí se vám uvedené řešení nebo před sebou máte specifický projekt?

Zde je ten nejlepší prostor pro sdílení vašich požadavků – ozveme se co nejdříve.

CAPTCHA
9 + 4 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.