Výhody identifikace pacientů

Bezpečnost pacientů
Pozitivní identifikace v každé fázi zdravotní péče.

Dostupná aktuální data
Poskytnutí informací potřebných v okamžiku péče.

Jednodušší práce pro personál
Data výhodná pro učinění správných rozhodnutí.

Ochrana pacientů
Ochrana práv a soukromí každého pacienta.


Efekt a přínosy řešení

Data nutná pro kvalitní péči o pacienty

Bezpečnost pacientů začíná u zajištění pozitivní identifikace v každém momentu poskytované péče. Integrujeme řešení pro jednoznačnou identifikaci pacientů založené na komponentech zohledňujících unikátní požadavky zdravotnických zařízení.

Od příjmu po propuštění – nezbytné informace stále dostupné

Řešení pro identifikaci pacientů vám umožní přístup k informacím o pacientovi po celou dobu péče. Personál minimalizuje chyby a ochrání práva pacientů. Řešení využívá ID náramky, tiskárny náramků a štítků, mobilní zařízení a skenery čárových kódů určené speciálně pro zdravotnické prostředí.

Monitoring pacientů – bezpečí a prevence

Řešení pomáhá sledovat polohu pacientů, analyzovat údaje o léčbě a optimalizovat pracovní postupy během celého léčebného procesu. Dochází tak nejen ke kvalitnímu monitoringu, ale také k předcházení problémů spojených se zraněním a pády.

Shoda s jedinečnými potřebami pacientů

Řešení zajišťuje správné podávání léků a identifikaci vzorků pomocí softwarově ověřené identity pacienta. Díky tomu se nikdy nestane, že by pacient dostal špatné léky, personál zapomněl pravidelně kontrolovat jeho stav nebo došlo k jiným nešťastným problémům spojených s nedokonalou péčí.

ID náramky – vyšší přesnost a provozní efektivita

Nabízíme širokou škálu laserových a termálních ID náramků vhodných pro všechny typy pacientů. Od novorozenců až po lidi s trvalou péčí. Skenovatelné ID náramky jsou odolné běžnému používání i nejrůznějším dezinfekčním prostředkům.


Řešení zahrnuje

  • software
  • hardware
  • implementaci řešení
 

Zajímá vás konkrétní řešení? Napište nám.