RTLS vs RFID technologie

RTLS vs RFID technologie

V moderním průmyslovém prostředí je efektivní sledování materiálů a vybavení klíčové pro zvýšení efektivity, snížení nákladů a zajištění bezpečnosti. RFID (Radio-Frequency Identification) a RTLS (Real-Time Location System) technologie nabízejí různé výhody a možnosti, které mohou být přizpůsobeny specifickým aplikacím a potřebám. Tento článek se zaměřuje na detailní porovnání těchto technologií, jejich výhody a nevýhody, typické aplikace a případové studie.

Obsah článku

Základní principy RFID a RTLS

Strojové vidění v logistice a výrobě. Jak může firmám prospět?

Strojové vidění ve výrobě

Kvalifikovaných pracovníků ubývá, potřeby a požadavky zákazníků stále stoupají. Jak uspokojit poptávku v době, kdy je nedostatek lidských zdrojů a firmy si musí udržet vysoký standard kvality? Jednou z možností je zavádění strojového vidění. Jak strojové vidění využít? Jaký je rozdíl mezi 2D a 3D strojovým viděním? Zjistěte víc. 

Obsah článku

Co je to strojové vidění?

3 hlavní výhody strojového vidění v průmyslu

Co je to 3D strojové vidění

Výhody 5G sítí v průmyslu. Proč se vybavit průmyslovými tablety podporujícími tuto moderní technologii?

5G v průmyslu

5G technologie začínají vládnout. A to nejen v běžném životě, ale také v průmyslovém prostředí. Zjistěte, jaké jsou přínosy využití 5G technologie ve výrobě a logistice. Objevte nejmodernější průmyslové tablety, které tuhle technologii podporují. 

 

Obsah článku

Výhody 5G technologie nejen v průmyslu

Rozdíl mezi Wi-Fi a 5G technologií v průmyslové praxi 

Příklad praktického využití 5G sítě v průmyslu