Výhody RTLS lokalizace strojů v reálném čase

  • Přesnost 30 cm, která umožňuje plnou flexibilitu a variabilitu virtuálních zón bez jakýchkoliv změn infrastruktury.
  • Optimalizace skladových operací se zvýšením efektivity práce a snižování nákladů.
  • Bezpečný provoz, který eliminuje zranění zaměstnanců a materiálové ztráty.
  • Plná průmyslová certifikace pro zaručení spolehlivého a škálovatelného výkonu i v nejnáročnějších prostředích.
  • Jedna flexibilní infrastruktura vhodná pro více stávajících i budoucích případů.

Jak funguje RTLS monitoring manipulační techniky

Každá manipulační jednotka, kterou je třeba sledovat, je vybavená UWB (ultra-wideband) tagem. Ten přenáší signál ke kotvám (anténám) připevněným ke stropu v provozu. Kotvy vysílají signál na server RTLS a vypočítávají polohu objektu v reálném čase s přesností na 30 cm. UWB tag může být napájený z baterie vozidla nebo z vlastní baterie, která má životnost až 5 let.


Přínosy RTLS řešení pro monitoring manipulační techniky

Sledování provozu techniky v reálném čase a historická data

Sledováním vysokozdvižných vozíků získávají manažeři plný přehled o manipulační technice v reálném čase. Kromě aktuální přesné poloze se hodí také historická data, která lze převést do snadno čitelných metrik, jako jsou ujetá vzdálenost, doba běhu vs. doba zastavení, nakládky, vykládky a celková efektivita práce. Na základě těchto dat mohou manažeři optimalizovat procesy a zlepšit využití manipulační techniky.

Sledování provozu techniky

Optimalizace provozu vysokozdvižných vozíků

Kromě tras vysokozdvižných vozíků je možné data využít k pokročilé vizualizaci pohybu pomocí heatmap a dalších diagramů. Díky tomu lze pochopit procesy a zefektivnit provoz. Můžete například zjistit, která místa jsou nadměrně vytížená a kde je nižší provoz. Trasy manipulační techniky podle získaných dat upravíte.

Optimalizace provozu VZV

Optimalizace tras manipulační techniky

Náklady na palivo, čas obsluhy strávený ve vozíku nebo počet aktivních vysokozdvižných vozíků. To všechno lze zlepšit, pokud manipulační technika využívá optimální trasy. RTLS technologie dovoluje účinně sbírat data a vyhodnocovat, kudy by měly jednotlivé vozíky jezdit, aby byly maximálně využité a došlo ke snížení nákladů.

Optimalizace tras VZV

Navigace manipulační techniky a prevence nesprávné vykládky

Moderní vysokozdvižné vozíky jsou vybaveny displejem pro okamžitý přehled o přidělených úkolech. Operátoři okamžitě vědí, kde mají paletu naložit a kde ji přesně vyložit. Navigace navede vozík na správné místo na základě reálných dat, která vypočítají nejrychlejší nebo nejkratší trasu a vezmou v úvahu překážky na trase. Pokud operátor vyloží paletu na nesprávné pozici, je automaticky upozorněn.

Navigace VZV

Zvýšení bezpečnosti provozu s protikolizním systémem

Bohužel se stává, že provoz manipulační techniky ve výrobě a ve skladech způsobuje vážná zranění a úmrtí. Podle výzkumů je možné až 70 % nehodám předejít. Nástrojem k prevenci je RTLS systém, který na základě určení polohy osob v reálném čase s přesností na 30 cm dokáže identifikovat polohu vozíků a zaměstnanců. Lze tedy předpovědět kolizi a vozík automaticky zpomalit nebo využít výstražné upozornění. Tento antikolizní systém zároveň může předcházet také srážkám mezi vozíky.

Protikolizní systém

Inteligentní zóny pro bezpečný provoz

S využitím RTLS technologie lze vytvářet virtuální zóny, ve kterých je řidič vysokozdvižného vozíku upozorněn nebo varován, aby snížil rychlost nebo se zóně úplně vyhl. Může jít například o upozornění na obrazovce, že do dané zóny vstoupila nepovolená osoba a mohlo by dojít ke kolizi. Tento koncept chytrých virtuálních zón předchází poškození manipulační techniky a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

Protikolizní zóny

Prevence zranění způsobených zřícením regálů

Zřícení regálů patří mezi pět nejběžnějších nehod ve skladech. V drtivé většině případů jsou způsobené nárazem manipulační techniky. Konstrukce regálů nemusí spadnout okamžitě, ale náraz způsobí nestabilitu a náchylnost ke zhroucení. UWB tagy umístěné na vysokozdvižných vozících kromě přesné polohy detekují také další data, jako jsou například otřesy. Nahlášením otřesu může údržba ihned reagovat a zabránit zhroucení regálů, aby se předešlo zranění a materiálním ztrátám.

Prevence zranění regály

Sledování toku materiálu ve skladě nebo výrobě

V některých případech je z hlediska nákladů výhodnější sledovat vysokozdvižné vozíky pro evidenci majetku a toku materiálů. Místo umístění tagů na palety s položkami je materiál monitorován skrze vysokozdvižné vozíky a jejich manipulaci s paletami. Sledováním polohy v reálném čase dosáhnete plnou viditelnost umístění položek bez sledování samotné palety, což zásadně snižuje náklady.

Sledování toku materiálu ve skladě nebo ve výrobě

Virtuální školení obsluhy manipulační techniky

Využití virtuální reality pro školení řidičů vysokozdvižných vozíků urychluje celý proces, šetří náklady a vytváří bezrizikové prostředí. Ve virtuálním prostředí mohou totiž řidiči chybovat, a přesto neohrozí bezpečnost a nezpůsobí materiální ztráty. V konceptu Digital Twin lze vytvářet modely skutečného prostředí provozu i s modelovými situacemi.

Virtuální školení obsluhy manipulační techniky

 

 

Máte zájem o konkrétní aplikaci RTLS technologie?

Zde je ten nejlepší prostor pro sdílení vašich požadavků – ozveme se co nejdříve.

CAPTCHA
8 + 1 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.