Výhody elektronické inventarizace

Úspora času a nákladů
Zredukujete potřebný čas a vynaložené prostředky.

Inventura naslepo
Možnost provedení inventury naslepo, nebo ze soupisu.

Pohodlný přenos dat
Pohodlný přenos pořízených dat ke zpracování ve vašem IS.

Okamžitý přehled
Okamžitý přehled hmotného majetku a jeho ochrana.


Efekt a výhody řešení

Inventarizace jako ochrana majetku firmy

Řešení přináší okamžitý přehled hmotného majetku a rychlejší provádění inventur v malých, středních a velkých firmách. Je zárukou bezproblémové daňové kontroly, slouží majiteli firmy k ochraně majetku a vymezení odpovědnosti za jeho ochranu.

Efektivní inventura pro firmy všech velikostí

Řešení je vhodné pro všechny společnosti, které jsou ze zákona povinny provádět inventuru majetku či zboží. Hodí se tedy pro obchody, sklady, logistická centra, ale také pro inventarizaci majetku ve státní správě, na univerzitách, v knihovnách apod.

Účinné dodržování zákona

Inventarizace majetku se řídí zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví. Pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví ale vedou daňovou evidenci, je povinnost provádět zjištění skutečného stavu majetku dána § 7b odst. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Účelem inventarizace je dosažení plného souladu údajů o stavu majetku a závazků v účetnictví s jejich skutečným stavem.

Další funkce a možnosti – editace položek i zpětná kontrola

 • Tisk výsledných sestav.
 • Evidence poškození a opotřebení.
 • Automatická zpětná kontrola stavu.
 • Jednoduchá instalace i obsluha.
 • Snadná editace všech položek.
 • Software je nezávislý na typu terminálu.

Jak řešení Inventarizace zboží funguje

 1. Fyzická inventarizace evidovaného majetku je založena na jeho označení štítkem s čárovým kódem, který obsahuje údaj o inventárním čísle.
 2. Vlastní inventura je prováděna mobilními terminály s integrovanou čtečkou kódů a patřičným programovým vybavením – inventarizačním softwarem.
 3. Mobilní terminál rychlým a přesným načtením čárových kódů pořídí data pro zpracování inventury jako počet, umístění a stav.
 4. Data jsou následně stažena do pracovní části aplikace instalované v PC, která je připraví pro okamžité zpracování nebo import do vašeho ekonomického systému.

Řešení zahrnuje

 • software
 • tiskárny etiket s čárovým kódem či RFID tagem
 • štítky, bezkontaktní RFID tagy, visačky
 • mobilní terminály s integrovanou čtečkou čárového/RFID kódu
 • implementaci řešení

Technologie, které využíváme

 • Technologie čárového kódu
 • RFID technologie
 

Líbí se vám uvedené řešení nebo před sebou máte specifický projekt?

Zde je ten nejlepší prostor pro sdílení vašich požadavků – ozveme se co nejdříve.

CAPTCHA
11 + 9 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.