Osazení pickovacích vozíků tablety Zebra ET51 a ring-scannery Zebra RS5100 pro vychystávání pro Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Představení zákazníka

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. je společnost, která se zaměřuje na zpracování plastových dílů pro automobilový́ průmysl, a díky svému desítky let sbíranému know-how patří v této oblasti mezi lídry na trhu. V současné době se orientuje na inovaci a rozvoj technologií, postupů i jednotlivých závodů v souladu s trendy moderního automobilového průmyslu. Jejich výrobky najdete ve vozech známých automobilek – nejčastěji vyrábí páté dveře, přední i zadní nárazníky, mřížky chladičů, dveřní prahy a víčka palivových nádrží.

VÝCHOZÍ STAV

V rámci skladu je zaveden proces pickování-vychystávání dílu na pracoviště kompletace a finalizace (svařování, finální montáž). Systém je realizován jednoduchým smart náramkem a pick-to-light signalizací.

ŘEŠENÍ – NASAZENÍ ZEBRA ET51 A ZEBRA RS5100

V rámci projektu byly nasazeny pickovací vozíky, osazeny tablety Zebra ET51 a ring-scannery Zebra RS5100, které obsluha využívá pro vychystávání.

Při kladném vyhodnocení skladové dostupnosti je odvolávka presentována jako nový úkol operátorovi na tabletu Zebra ET51. Ten se pomocí ring-scanneru Zebra RS5100 přihlásí k zakázce a konkrétnímu vozíku. Následně načítá čárový kód jednotlivých požadovaných položek a zpětně dostává informace o tom, na kterou pozici ve vozíku daný načtený díl uložit.

S dokončením zakázky může operátor na tabletu ZEBRA ET51 pomocí ring-scanneru ZEBRA RS5100 spárovat pickovací vozík s autonomním vozíkem a systém dle obsahu cíleně směřuje vozík na konkrétní koncové pracoviště.

Benefity

Přínosem řešení, v rámci kterého byly nasazeny průmyslové tablety Zebra ET51 a ring-scannery Zebra RS5100, je plně digitální záznam průběhu odbavení odvolávky, minimalizace možnosti záměn a zpětně dohledatelná personální odpovědnost za jednotlivé odvolávky. Mimo jiné se podařilo splnit požadavek odběratele finálních dílů na minimalizaci lidského faktoru a požadavek na auditovaný průběh výroby v prostředí automotive produkce.