Zavedení efektivního sledování výrobního cyklu forem v rámci systému pro sledování výroby na bázi RFID technologie pro splolečnost IEG s.r.o.

Situace před zavedením RFID

Ve výrobě jsou používány formy, do kterých je vstřikována hmota a je tak vytvářen pozitiv finálního výrobku. Zákazník v rámci implementace systému pro sledování výroby požadoval zavedení efektivního sledování výrobního cyklu forem, které by mu řeklo, se kterými formami se právě pracuje.

Popis řešení

Instalace RFID čteček s integrovanou anténou včetně nstalace SW pro sběr dat a jejich následný export do informačního systému

Benefity

  • Umožnění on-line vhledu do procesu výroby, kdy je každá forma v okamžiku plnění zaznamenána a časové údaje jsou dále zpracovány ve výrobním systému.
  • Získání přehledu o životnosti jednotlivých forem v podobě počtu vyrobených pozitivů za sledované období.
  • Příprava pro zavedení RFID inventarizace forem jejich označením.