Návrh, sestavení a instalace RFID bezpečnostní brány pro galerii umění.

VÝCHOZÍ STAV

Prodejní část galerie vystavuje umělecké předměty a díla, které je možné na místě zakoupit. Uvedené předměty mohou být relativně snadno odcizeny, a tak vznikla potřeba je označit a zajistit proti krádeži.

CÍLE PROJEKTU

  • Navrhnout způsob jak značení provést a zajistit identifikaci v případě pokusu o krádež.
  • Vyhovět designovým požadavkům, které znemožnily instalovat běžné bezpečnostní rámy.

ŘEŠENÍ – NASAZENÍ ZEBRA ET51 A ZEBRA RS5100

Pro zajištění identifikace bylo využito zařízení výrobce Zebra, RFID čtečka a anténa s vysokým výkonem. Anténa, která je jediným viditelným prvkem, byla barevně upravena tak, aby maximálně splývala s podhledovými prvky a zároveň zajistila maximální funkčnosti identifikace. Vybrané předměty byly označeny RFID tagem, který je při prodeji dalším RFID zařízením znehodnocen, aby se předcházelo falešným poplachům.

Hardware řešení byl doplněn softwarovým vybavením, které je instalováno na prodejním místě a jsou na něm signalizovány tiché poplachy v případě zachycení aktivního RFID signálu bezpečnostní branou. Funkcionalita je doplněna o push zprávy, které jsou odesílány na mobilní zařízení pracovníků ostrahy, kteří tak mají okamžitě k dispozici informaci o události, která vyžaduje jejich pozornost.

Benefity

  • Zvýšení bezpečnosti vystavovaných i prodejních předmětů.
  • Okamžitá a diskrétní informace o pokusu pronesení předmětů z prostor galerie a to jak pracovníkovi na prodejním místě tak i pracovníkům, kteří jsou na prodejní ploše. A to i prostřednictvím mobilní aplikace napojené bezpečnostní RFID bránu.