Nasazení RFID technologie pro inventarizaci majetku prodejen a tvorba aplikace pro provádění inventur pro BILLA, spol. s r. o.

O zákazníkovi

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1990. S obratem ve výši 22,6 mld. Kč, s 240 prodejnami a 6 000 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek.

Stav před implementací RFID

Každá prodejna má majetek, který je potřeba jednou za rok zinventarizovat. Inventuru řešily inventarizační komise, které každý kus majetku vzaly do ruky a ručně provedly kontrolu a zápis do inventárního soupisu. Provedení inventury tak trvalo zhruba 3 měsíce s vynaložením významných mzdových nákladů na její provedení a zpracování.

Cíle projektu

  • Jednoznačné označení veškerého majetku, který podléhá inventuře
  • Zrychlení provedení inventury
  • Okamžitý přehled o stavu inventury
  • Úspora firemních nákladů spojená s nižší administrací, zjednodušení a zpřesnění
  • Zamezení chybovosti

Nasazení komplexního řešení

Pracovníci provádějící inventury byli vybaveni mobilními počítači Zebra řady TC5X a přes Bluetooth připojenými Zebra RFID sledy. Pro zajištění možnosti potisku a kódování RFID etiket byla zákazníkovi dodána RFID tiskárna, která spolupracuje s na míru připraveným softwarovým řešením inventarizace.

Toto softwarové řešení bylo připraveno na základě specifických požadavků BILLA, tak aby jednoznačně vyhovovalo požadavkům na proces provádění inventury.

Implementace

Implementace projektu trvala zhruba 12 měsíců v jednotlivých krocích, které korespondovaly s rozšířením o další prodejny. Ve všech prodejnách byl postupně veškerý majetek označen RFID tagy na základě předem definovaných parametrů s ohledem na umístění a povahu materiálu označeného majetku. Inventurní systém byl datově napojen na informační systém a inventury se tak automaticky zpracovávají bez nutnosti data ručně přepisovat. Po dokončení implementace jsou tak pracovníci inventuru celé prodejny schopni provést v řádu hodin a mohou během jednoho dne zpracovat i 3 prodejny. Provádění inventury se tak zkrátilo zhruba na třetinu času a díky RFID technologii došlo k výraznému ušetření nákladů a kapacit.

Benefity

  • Automatické zpracování inventur bez nutnosti data ručně přepisovat
  • Provedení inventury celé prodejny v rámci hodin
  • Významné úspory nákladů a kapacit na provádění inventury
  • Zamezení chybovosti