Implementace průmyslových tabletů do VZV v kombinaci s mobilními skenery pro společnost CS-Beton s.r.o.

O zákazníkovi

CS-Beton s.r.o. je ryze česká rodinná společnost zabývající se výrobou betonových výrobků. Od založení v roce 1992 soustředí veškerou výrobu do jednoho výrobního závodu ve Velkých Žernosekách, ve kterém je v současné době zaměstnáno přes 300 zaměstnanců. Výrobu realizuje převážně na deseti plně automatizovaných výrobních linkách a veškeré výstupy podléhají pravidelné kontrole ve vlastní certifikované laboratoři. Produkty můžete vidět nejen u rodinných domků či na parkovištích nákupních center, ale i na dálnicích a letištích, a to v celé střední Evropě.

VÝCHOZÍ STAV – POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Při produkci betonových stavebních prvků je potřeba rozlehlých skladovacích ploch ale také velmi efektivního řízení, plánování i manipulace. S rostoucí produkcí je přirozené, že dojde ke stavu, kdy je řízení skladu nemyslitelné bez mobilní výpočetní techniky. Stáli jsme před výzvou vybrat dostatečně odolná mobilní zařízení s OS Android pro montáž do VZV, která umožní efektivní řízení skladové obsluhy manipulační techniky. Zařízení měla být bez obtíží vyjímatelná a přenosná. Požadavek na snadné vkládání a vyjímání vzešel kvůli prevenci odcizení výpočetní techniky na rozsáhlých pozemcích, kde je ostraha vždy nákladná a z podstaty věci nedokonalá.

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ – SÁZKA NA JISTOTU

Po důkladném testování několika variant došlo k rozhodnutí, že odolné tablety Zebra ET50 8″ nejlépe odpovídají požadavkům dané aplikace. Požadavek na robustní montáž do VZV a zároveň snadné vyjímání tabletů vyřešila kombinace tabletu ET50 se speciálně navrženým držákem Brodit. Celý set je dále vybaven vysoce výkonným BT mobilním skenerem Zebra DS3678.

PŘÍNOS ŘEŠENÍ

Nasazením odolných podnikových tabletů Zebra ET50 s 8″ zobrazovačem přímo k obsluze manipulační techniky ve skladu zpřístupnilo data z podnikového informačního systému v reálném čase a skladové operace se tím zásadně zefektivnily, zrychlily.