Paletová točna osazena sestavou fixních skenerů s polarizačními filtry pro zajištění bezproblémového čtení přes odlesky způsobené napnutou obalovou fólií pro Kostelecké uzeniny a.s.

Souhrn

  • Pro účely zrychlení a zpřesnění provádění expedice byla ve skladu instalována automatická paletová točna osazená sestavou čteček čárového kódu. Tato točna po umístění palety provede v sérii kroků vedoucích k naskenování 2D čárových kódů z obou stran palety bez nutnosti zásahu obsluhy.
  • Velkou výhodou je 100% načtení všech čárových kódů oproti ručnímu skenování obsluhou a zrychlení celého procesu načtení hodnot z přepravek spolu se zadáním do systému na 30 vteřin.
  • Navržení technologického celku na míru požadavkům zákazníka. Zajištění servisní podpory.

Popis řešení

Pracovník expedice, který je zodpovědný za zadání hodnot o prováděné expedici do informačního systému umístí paletu s připraveným zbožím na paletovou točnu. Díky integraci ovládání paletové točny do informačního systému zadá z něj pokyn ke spuštění načítání obsahu palety.

Paletová točna v krocích provede skenování jedné a druhé strany. Naskenované hodnoty jsou následně vloženy do připraveného pole Informačního systému a celá dávka je hromadně zpracována.

Po provedení skenování a potvrzení obsluhou zadaných dat je točna připravena k vyjmutí palety a na skenování obsahu další palety.

Benefity implementace

  • Automatizace zpracování podkladů pro provádění expedice v informačním systému.
  • Eliminace chyb způsobených lidským faktorem při ručním načítání čárového z přepravek (vynechání, zdvojené načítání apod.).
  • Vyřešení problematického čtení ručními skenery skrz barevnou potravinářskou fólii.
  • Zrychlení celého procesu pořízení dat do informačního systému.