QR všude kam se podívám

QR code je fenoménem dneška. Jeho původní myšlenka, být účinným a efektivním nástrojem automatické identifikace v automobilovém průmyslu, je zapomenuta.

V současné době je QR code jeden z nejpoužívanějších čárových kódů a zaručeně nejpopulárnější 2D symbol na světě. Ve spojení s technologií tzv. „chytrých“ telefonů se totiž stal úžasným marketingovým a komunikačním nástrojem.

Dlouho jsem se zabýval otázkou, proč je QR code mezi marketingovými specialisty tak oblíbený. Skoro dvě dekády, které v oblasti AutoID působím, jsem slýchal jen o tom, jak je ten čárový kód odpudivý, jak nabourává grafickou čistotu obalů, novinám a časopisům ubírá marketingově exponovanou plochu apod. Společně s tím se neméně často ozývaly hlasy, že je nutno symbol produkovat ve vysoké kvalitě, jinak prý nefunguje, musí se dodržovat normy a předpisy, nezřídka dokonce platit poplatky nějakému „soukromému“ subjektu. 

Argumenty, kterých jsem jako zástupce globálního identifikačního systému užíval v těchto situacích, byly silné a jasné: Nebude-li spravovat identifikaci jedna společnost, bude v tom nepořádek a pak to nebude systém, ale chaos. Ostatně IČO vám také přidělí jen Statistický úřad a nikdo jiný. Stejné je to s kvalitou symbolů. Jestliže chcete jezdit po silnici, musíte dodržovat nějaká pravidla a jako jejich uživatel chcete mít tu silnici kvalitní. Pak se vám po ní jede rychle, plynule a komfortně. Jako uživatelům čárových kódů. V případě symbolů je to ještě markantnější, poněvadž se jedná o vaše obchodní partnery, kteří vám dělají obrat, dalo by se říci živí vás. To se o ŘSD (podle stavu vozovek v ČR se pravděpodobně jedná o zkratku z Ředitelství silnic a dál NIC) zcela určitě tvrdit nedá.

Není to tak dávno, co se mi na mou otázku dostalo odpovědi. A byl jsem opravdu překvapený. Především její jednoduchostí a logičností. Stalo se, že jsem objevil časopis, kde byl přes čtvrt strany obrovský QR code a v rohu se tetelil malinkatý EAN-13, který byl velikostí i kvalitou mimo všechny standardy a normy. Zajel jsem tedy do vydavatelství onoho časopisu a chtěl znát důvody, které je vedly k oné disproporci. Při té příležitosti jsem zároveň dostal odpověď na svou otázku. Cituji vyjádření šéfredaktora onoho časopisu: „Ptáte se mě, proč používám QR code? Protože splňuje všechno, co od marketingového nástroje očekávám. Je to tak odpudivý symbol, že si ho každý okamžitě všimne. Že mi nabourá grafiku? O to přece jde! Chci upozornit, zaujmout, neřku-li šokovat. Čím víc nabourává, oku nelahodí, tím větší je pravděpodobnost, že ho nikdo nepřehlédne. QR code společně s palcovým titulkem je geniální kombinací.

Druhá podmínka, kterou splňuje beze zbytku, je opravdová NEZÁVISLOST. Nikomu za nic nezodpovídám, nesvazují mě žádné předpisy nebo normy a nikdo se nehlásí, aby se na mě přiživil nějakými poplatky. A třetí podmínka je ta vaše kvalita. U „eánu“ když mi při tisku uteče jediný parametr, tak jsou s ním problémy při čtení. To se mi nikdy u „QRka“ nestane, protože tam mám trojnásobné opakování. Ale opravdu největším přínosem je ta nezávislost, která v dnešním světě je spíš výjimečná.“ Asi je to opravdu tak, že v dnešním zpolitizovaném světě společenských, národních, evropskounijních a podobných pravidel, předpisů, vyhlášek, směrnic, nařízení a zákonů hledáme nějakou skulinku pro tu naši malou osobní revoltu. Něco, čím bychom byli schopni vybočit z řady, upozornit na sebe a být zase chvíli nezávislí. To s sebou ovšem může přinášet řadu problémů a rizik. Ta společensko-politická jsou v případě QR code asi zanedbatelná a pro uživatele únosná. O těch technických si můžeme popovídat někdy příště. Mohou být totiž docela nebezpečná…

Kontaktní formulář

Vyplněním Vašich osobních údajů se ESP holding a.s., se sídlem U Ráje 449, 40321 Ústí nad Labem, IČ 27261387, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu nebo poptávky. Podrobné informace zde