Datamatrix nebo QR kód?

Jsou jako dvojčata. Sice ne jednovaječná, nejsou úplně stejná, ale přesto mají většinu vlastností společných. Řeč je o dvou nejčastěji používaných 2D symbolikách DataMatrix a QR kód.

Ano. Opravdu mají většinu těch důležitých vlastností společných nebo velmi podobných. V obou případech se jedná o maticový kód, používají Reed-Solomonův algoritmus vyhledání a následné korekce chyb, několikanásobnou redundanci dat v symbolu, jakož i možnost kódovat obrovské množství dat na velmi malém prostoru. Sem tam se objeví názor, že DataMatrix na rozdíl od QR kódu neumí kódovat asijská písma, speciálně japonské Kanji, ale to není pravda. I toto mají společné.

Stejně jako dvojvaječná dvojčata však jsou mezi DataMatrix a QR kódem určité rozdíly, které vlastně zároveň naznačují, kde je jejich pole působnosti. Tím podstatným je možnost provedení DataMatrix symbolu metodou DPM což u QR kódu lze jen omezeně (využívá ho prakticky jen DENSO). Je to dáno jeho komplikovanou snímatelností, neboť při nízké kvalitě provedení se obtížně zaměřují jeho soustředné čtverce.

Metoda DPM

Metod DPM, neboli Direct Part Marking, je několik typů a mají jedno společné: symbol je proveden přímo do identifikovaného produktu, stává se po celou životnost jeho neoddělitelnou součástí. DPM se prakticky využívá pouze v průmyslu pro označování různých součástek, náhradních dílů a částí. V posledních letech se DPM rozšiřuje v sektoru farmacie pro označování léků, zdravotních přípravků a materiálu, jakož i operačních nástrojů.

Kde QR kód a kde DataMatrix?

S úspěchem se tedy dá tvrdit, že symbolika DataMatrix se využívá především v průmyslu a maloobchodu, zatímco QR kód má největší záběr v oblasti marketingu a mobilních aplikací. I to je důvod, proč se mezinárodní organizace včele s GS1 snaží o standardizaci symbolu GS1 DataMatrix. Je-li něco svázané standardy, je možné to efektivně využívat v uzavřené komunitě např. průmyslového odvětví. QR kód je vedle toho přístupná platforma, bez limitů standardů, která je uzpůsobená pro použití v otevřeném virtuálním prostoru.

Kdy použít QR kód a kdy DataMatrix tak záleží především na prostředí, kde se budou používat. Je to buď a nebo. Ale pozor na jeden důležitý faktor: Tak jak v běžném životě i zde platí, že může existovat třetí cesta. A dokonce ta nejlepší. Proto doporučení na závěr:

Stojíte-li před rozhodnutím, jaký symbol použít pro danou aplikaci, nechte si poradit u odborníků. Je možné, že existuje třeba i nová technologie, která bude pro vaši aplikaci ideální.

S nasazením 2D symboliky do praxe Vám rádi pomůžeme. V případě zájmu se obraťte na naše specialisty.