RFID technologie pomáhají i tam, kde to není na první pohled zřejmé

Výrobci a provozovatelé skladů chtějí efektivně sledovat příchozí a odchozí zásilky. Maloobchodníci musí sledovat skladové zásoby. Poskytovatelé zdravotních služeb potřebují lokalizovat vybavení a zásoby na skladě. RFID technologie dokáže to a mnohem víc!

I když si to ani neuvědomujeme, RFID tagy a celá technologie jsou součástí každodenního života. Ať už jíte v restauraci, nakupujete online nebo sledujete fotbal. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak RFID technologie pomáhá usnadnit tyto běžné činnosti?

Například označování ingrediencí pro jídla RFID tagy je zásadní pro “track and trace” (sledování a vyhledávání zboží během cesty různými druhy dopravy ze skladu a automatizace výměny dat vztahující se k obsahu zásilky), díky kterému jsou zásilky efektivně dopravovány od výrobce do distributorského skladu a následně do restaurace.

Rozsah využití RFID technologie pro usnadnění běžných činností není na první pohled úplně zřejmý. Lze vnímat spíše mobilní zařízení a tablety v rukách skladníků, prodavačů nebo pracovníků ve zdravotnictví. Opravdové jádro technologie – RFID tag, je prakticky neviditelný. A vlastně si ani mnohdy neuvědomujeme, jak jsme na něm závislí.

RFID přináší nový přístup v rámci “track and trace”

Na přelomu století byla digitalizace klíčem k optimalizaci podnikání, a to nemluvíme jen o skladování a logistice. Stále je. I samotná digitalizace se vyvíjí a přináší nové a modernější technologie, aby byly procesy spojené s track and trace stále agilnější a efektivnější.

Primitivní systém papíru a pera už z firem dávno vymizel a došlo k digitalizaci pracovních toků, které cílí na snadnou přístupnost dat napříč celým podnikem. Jenže pouze RFID technologie dokáže v reálném čase sbírat podrobná data (stav skladu, inventáře majetku, stav na skladě polotovarů, místo výskytu zaměstnanců apod.).

Snímání čárového kódu do jisté míry umí s těmito daty pracovat. RFID však v mnoha případech nabízí vyšší rychlost, přesnost, efektivitu a lepší automatizaci. Důkazem je sledování rychlého nástupu RFID v rámci výroby, skladování / logistiky, maloobchodu, zdravotnictví i sportu.

Podle průzkumu společnosti Zebra Technologies z roku 2019 využívá 37 % firem RFID technologie. 53 % v brzké budoucnosti plánuje implementaci.

Drtivá většina firem tak během pár let začne využívat RFID technologie. Firmy, které se trendu nebudou držet, budou mít velký problém s konkurenceschopností. Ať už se to týká využití RFID ve skladech nebo ve zdravotnictví. 

Před investicí do RFID technologie je však nutné provést důkladnou analýzu potřeb.

Měření vlastních potřeb a připravenosti na implementaci RFID technologie

Komu se vyplatí využívat RFID technologie? Každému, kdo chce být schopen efektivně sledovat umístění, stav a pohyb skladových zásob, vybavení a personál v reálném čase. Mezi nečastější uživatele patří:

1. Maloobchodníci – mohou kdykoliv kontrolovat díky RFID stav skladu a jejich umístění, což pomáhá eliminovat nedostatek skladových zásob, zlepšovat prodeje a zvyšovat spokojenost zákazníků.

2. Poskytovatelé zdravotnických služeb – s RFID snadno vyhledají zásadní vybavení pro testování a péči o pacienty během několika sekund. Ať už je uložené na skladě nebo kdekoliv v provozu. 

3. Aerolinky – s využitím RFID lehce kontrolují záchranné vesty, jídlo pro cestující a další položky ve skladech ke zlepšení letových příprav.

4. Výrobci – díky RFID technologii účinně sledují stav zásob dílů, jejich pohyb celým výrobním procesem od skladového místa pro zabalení a expedici po výrobu s cílem úspory času a zlepšení kontroly kvality.

5. Poskytovatelé přepravních, logistických a poštovních služeb – sledují všechny procesy a manipulaci se zásilkami v reálném čase, což jim dovoluje pružně reagovat na vzniklé situace.

6. IT firmy – mohou sledovat vybavení v serverových halách a velínech systémových operací za účelem eliminace ztraceného nebo porušeného vybavení.

7. Automatická identifikace vozidel je také přínosná pro elektronický výběr mýtného, monitorování zatížení a využití dálnic a pro sledování servisu, stavu paliva nebo technického stavu vozidel.

Vyplatí se investice do RFID technologie pro skladování a další aplikace? Odpovězte si na tyto otázky:

  • Přicházíte o příležitosti, jak zlepšit prodeje nebo výrobu, protože zaměstnanci nemají přehled o skladových zásobách a o tom, kde se nachází majetek a vybavení?
  • Jsou zdroje (zaměstnanci, materiál, nástroje) plně využité? Nebo zaměstnanci plýtvají časem, když se snaží vyhledat položky/nástroje na skladě a řeší zbytečné systémové chyby?
  • Máte vyšší náklady kvůli nutnosti dodávání mimořádných materiálů, nástrojů, přepravy nebo lidských zdrojů?
  • Řeší vaše konkurence takové potíže narozdíl od vás úspěšně? Ztrácíte krok s konkurencí?

Odpověděli jste kladně na kteroukoli z výše uvedených otázek? Pokud ano, nastala pravá chvíle o zavedení RFID technologie minimálně uvažovat.

Výhody RFID řešení pro sklad

Jak už jste se dočetli výše, řešení RFID sklad má řadu nesporných výhod. Pokud ve skladu zavedete RFID, nemusíte se obtěžovat s papíry. Všechny procesy probíhají systematicky a digitálně. Komunikace mezi počítačovým serverem a zařízeními (terminály) probíhá pomocí rádiových vln vysílaných a přijímaných anténami, které jsou ve skladu strategicky rozmístěny. To znamená, že RFID sklad šetří čas a přispívá k vyšší efektivitě práce. 

RFID sklad je velmi účinný. Představte si, když ještě operátoři museli zadávat data ručně. Teď slouží klávesnici terminálu pouze k potvrzení každé operace. Obsluha tak nemusí přemýšlet o věcech, které nejsou třeba. RFID sklad umožňuje soustředit se na dané pracovní úkoly. Firmy tak dokáží s RFID skladem dosáhnout vysoké efektivity prakticky bez chybovosti

Chcete o RFID řešení pro sklad vědět víc? Prozkoumejte konkrétní řešení po kliknutí sem. Nebo potřebujete RFID sklad rovnou implementovat? Kontaktujte nás

Řádná implementace RFID technologie vyžaduje plánování, testování a hlavně individuální přístup

Někteří průmysloví analytici a vizionáři vnímají RFID jako technologii, která během zavádění narušuje chod firmy. Pokud se implementace vezme za špatný konec, může se tak stát.

Jestliže se implementace ujmou odborníci, přechod na RFID procesy ve skladování a logistice výrazně neomezí. Vše je nutné probrat důkladně od fáze plánování, testování až po zavádění a koordinaci napříč celým podnikem.

Důležité jsou například konzultace s odděleními zodpovědnými za nákupy, dodavatelskými řetězci, s provozem skladu nebo prodejci. Zcela zásadní je ovšem komunikace jak s dodavateli, tak v rámci firmy. Jedině tak dojde k rychlému a efektivnímu přijetí RFID technologie a ke kladnému vlivu na ROI. Například školení o RFID může zásadně pomoci zaměstnancům plně tuto technologii přijmout.

Standardní strategie implementace RFID technologie neexistuje – ideální je řešení na míru

Pokud vám někdo slibuje, jak je zavedení RFID jednoduché, protože to firma dělala už mnohokrát, nenechte se zmást. Každá implementace je jiná a neexistuje jedno „nejlepší“ RFID řešení pro všechny organizace.

Najděte si strategického technologického partnera, který vám může pomoci načrtnout postupný inovační plán, jak efektivně vyřešit vaše výzvy a dosáhnout vašich cílů bez zbytečného rizika. Také vám může pomoci sledovat a měřit jeho používání a efektivitu a pomoci s případnou optimalizací.


Chcete se dovědět více o možnostech implementace RFID technologie do skladu nebo do jiného provozu? Zeptejte se našich specialistů!