RFID tagy mají různé vlastnosti, které se hodí k různým řešením. Přečtěte si o hlavních 8 parametrech, které vám pomohou vybrat správně.

RFID tagy obsahují elektronická data, která umožňují RFID snímačům a anténám identifikovat nebo sledovat označené objekty. Každý RFID tag má specifické vlastnosti, které určují jeho fyzikální a mechanická omezení.

Tato omezení pomáhají zúžit hledání a najít optimální typ tagu podle konkrétních požadavků kompletního systému. Při výběru RFID tagu je třeba vzít do úvahy následující aspekty.

1. Frekvenční pásmo RFID tagu: Rozhodněte už při návrhu systému

První a základní otázkou je frekvenční rozsah RDIF tagu – tzv. pásmo, které je dáno koncepcí celého RFID systému. Jednotlivá frekvenční pásma mají odlišné vlastnosti, a proto je vhodné si tuto otázku položit při samotném návrhu systému.

Například obecně platí, že LF a HF pásma jsou vhodnější pro aplikace, kdy bude RFID čtečka resp. RFID anténa blízko tagu, zatímco UHF pásmo je vhodné pro čtení na větší vzdálenosti. UHF pásmo také umožňuje současné čtení většího počtu tagů (například na paletě) ve srovnání s ostatními pásmy. Velmi odlišných výsledků také dosáhneme při značení nádob s kapalinami.

LF pásmo – levnější, pro čtení jednotlivých tagů

Levnější technologie vhodná pro postupné čtení jednotlivých tagů z bezprostřední blízkosti. LF pásmo je ze všech 3 nejvhodnější pro značení nádob s tekutinami a pro značení kovových předmětů. V některých případech je RFID tag zavrtán či zapuštěn do samotného předmětu. Nejčastěji se s tím setkáte u upínacích prvků, ok a háků v průmyslu.

HF pásmo – větší flexibilita při umístění tagu a čtečky

Čtecí vzdálenost je obvykle do 5 centimetrů. Není výrazně vyšší než u LF pásma, ale výhodou je možné zabezpečení a kapacita. Dalšími benefity HF pásma je větší flexibilita při volbě umístění tagu a čtečky, vyšší čtecí rychlost a přesnost.

UHF pásmo – čtení stovky tagů na několik metrů

Nejrychleji se rozvíjející technologie s možností čtení v řádu metrů, schopností přečíst větší množství (stovky) tagů současně během několika vteřin. Ideální pro aplikace s vysokými nároky na rychlost a spolehlivost odbavení. Vhodná technologie pro logistická řešení. Na druhou stranu, UHF pásmo je díky velkému dosahu nejvíce citlivé na podmínky prostředí, odrazy, útlum, interference, vzájemné rušení.

Mezinárodní standardy: Naladění RFID tagu na frekvenční rozsah podle země

Podobně jako ostatní součásti RFID systému by měl být RFID tag naladěn na správný frekvenční rozsah podle země, kde je používán. Pokud snímač vysílá v pásmu 902–928 MHz a pokusí se číst tagy naladěné v pásmu 865–868 MHZ, tagy nebudou reagovat.

2. Podle prostředí: RFID tagy do vysokých teplot i do vody

Elektronické obvody a anténa tagu bývají nejčastěji zapouzdřeny v plastové fólii v podobě samolepící etikety. Pokud požadujete odolnost extrémním teplotám, písku, vodě, nečistotám nebo intenzivnímu praní, je nutné zvolit RFID tag, který je zkonstruovaný pro takovéto podmínky.

Lze dodat například tagy v robustním plastovém pouzdře, keramické tagy pro vysoké teploty, nebo RFID tagy v pružném silikonovém pouzdře vhodné pro značení prádla.

3. Plocha pro umístění: Tagy na plast nedrží na kovu či skle

Každý RFID tag je navržen tak, aby mohl být aplikován na konkrétní množinu nebo typ materiálů. RFID tagy obecně dobře drží na materiálech jako je plast, dřevo nebo lepenka, ale pouze určité tagy mají schopnost pevně přilnout k materiálům jako kov nebo sklo díky složení použitého lepidla.

Tagy, které lze umístit na kov a sklo jsou obvykle nákladnější než typické RFID etikety či inleje. Některé RFID tagy mají již z výroby montážní otvory pro pevné spojení s podkladem.

V každém případě platí zásada, že RFID tag by měl být nasměrován co nejpříměji na anténu a plocha tagu by měla být ideálně kolmá ke spojnici mezi tagem a anténou.

Odstíněné RFID tagy – specialita na kovové povrchy

Kov zásadně ovlivňuje chování vysokofrekvenčního záření a někdy způsobí nefunkčnost tagu. Proto se vyrábí tzv. odstíněné tagy, které s aplikací na kov počítají. Kovový podklad dokáží využít pro větší zisk signálu antény a bez kovového pozadí naopak téměř nefungují.

Proto je důležité pečlivě vybírat RFID tagy podle materiálu, na který je použijete, abyste zachovali ideální funkčnost.

4. Rozměry: Lepší přizpůsobení různým aplikacím

RFID tagy jsou vyráběny v různých rozměrech a tvarech tak, aby se lépe přizpůsobily konkrétním aplikacím. V závislosti na dané aplikaci a dostupnému místu na značeném objektu mohou rozměry hrát klíčovou roli při hledání ideálního tagu.

Některé aplikace, jako je například označování lékařských a chirurgických nástrojů, se mohou vyznačovat nedostatkem prostoru na objektu. Rozměr antény tagu má přímý vliv na maximální čtecí vzdálenost.

5. Připevnění: Pro univerzální lepidla či šrouby

Materiál a tvar objektu, který má být označen RFID tagem, jsou 2 nejdůležitější aspekty, které je třeba vzít do úvahy při určování vhodné metody připevnění. Některé tagy budou dobře držet s univerzálními a epoxidovými lepidly, zatímco jiné bude nutné připevnit pomocí nýtů, šroubů nebo svářením.

Na objekty, jako jsou lepenkové krabice, budou tagy typicky připevňovány univerzálním lepidlem, zatímco kovové palety mohou vyžadovat nýty nebo šrouby.

6. Čtecí dosah: Zásadní parametr všech RFID systémů

Čtecí dosah RFID tagů je kritickým parametrem téměř všech RFID systémů. Existuje však mnoho faktorů, které čtecí dosah ovlivňují – například zisk RFID antényvysílací výkon RFID snímače či orientace RFID tagu, přičemž je nutné při určování optimálního dosahu vaší aplikace vzít v úvahu každý z nich.

Mobilní terminál série Zebra MC3300 RFID dokáže například načíst RFID tag až na 18 metrů.

7. Další funkce: Měření fyzikálních veličin či vlastní paměť

Možnosti RFID tagů nekončí jenom uchováním unikátního čísla a základní informace. Některé RFID tagy mohou plnit další funkce měření fyzikálních veličin, nebo měření a ukládání do vlastní paměti.

Takto získaná, resp. uložená data pak lze z tagu získat buďto některou z výše uvedených technologií, nebo pomocí Bluetooth či Wi-Fi komunikace. Takové RFID tagy nachází uplatnění tam, kde je potřeba sledovat dodržení transportních, nebo výrobních teplot. Například v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu. Takové tagy souhrnně nazýváme transpondery a datalogery.

8. Možnost potisku a kódování RFID tagů

Tisk a kódování nutně neomezuje výběr RFID tagu, avšak oboje je nutno zvážit ještě před nákupem. Pokud je vaše aplikace zaměřená na klienta, může být zákaznický tisk a kódování vhodnou volbou pro udržení profesionálního vzhledu vašich tagů s logem nebo čárovým kódem na vrchní straně.

RFID tagy lze také potisknout a kódovat pomocí vlastní RFID tiskárny štítků vybavené kodérem, což přináší řadu výhod zejména při zápisu EPC kódů a dalších informací těsně před aplikací RFID tagu na sledovaný objekt.


Plánujete vlastní RFID projekt a potřebujete poradit? Obraťte se na nás s jakýmikoliv dotazy ohledně RFID tagů i celé RFID technologie.