Jak vybrat tiskárnu čárových kódů: Rady a typy vhodných řešení

Na trhu najdete několik typů tiskáren, se kterými můžete tisknout čárové kódy. Ne všechny jsou však ideálním řešením, protože k tisku čárového kódu potřebujete přesnost a konzistentnost. Které tiskárny zaručí skvělou čitelnost čárového kódu?

Při výběru tiskárny čárového kódu je důležité si uvědomit, že ne všechny typy tiskáren jsou stejné. Maticové, inkoustové a laserové tiskárny mohou být teoreticky schopny vytvářet čitelné štítky s čárovým kódem. Ve většině případů se ale nabízejí otázky týkající se nákladů na vlastnictví během životnosti tiskárny, snadnosti obsluhy a kvality čárových kódů.

Podstatné je, aby tiskárna produkovala čárové kódy nejvyšší ostrosti a kvality

Při tisku etiket s čárovými kódy jsou se šířkou pruhů, mezer a prázdných zón měřených v setinách či tisícinách milimetrů tolerance poměrně těsné. Pokud jsou šířky pruhů nekonzistentní, nebo je mezi světlými a tmavými prvky nedostatečný kontrast, nebude čárový kód možné přečíst.

Proto většina společností používá pro své potřeby označování čárovým kódem termotiskárny, které jsou schopny najednou produkovat jeden nebo tisíce štítků s čárovým kódem v nejvyšší ostrosti a kvalitě tisku. 

Vzhledem k tomu, že etikety s čárovým kódem jsou potřebné všude tam, kde jsou produkty uchovávány či zpracovávány, tiskárny musejí být schopny odolávat tvrdším podmínkám, než je běžné kancelářské prostředí.

Při výběru tiskárny čárových kódů se zaměřte na objem a velikost štítků

Když kupujete tiskárnu čárových kódů, ptejte se pečlivě. Nalezení ideálního řešení vyžaduje individuální přístup. Tyto otázky vám pomohou vydat se při výběru správnou cestou: 

 • Jaký je očekávaný objem tištěných etiket s čárovým kódem?

 • Budou etikety tištěny v dávkách nebo po jedné na vyžádání?

 • Jaká velikost štítku se bude používat?

 • Jak je důležitá kvalita tisku? Co se stane, pokud nepůjde čárový kód přečíst?

 • Pokud se změní požadavky na štítky, může být modifikace provedena interně, nebo bude vyžadována externí podpora?

 • Jak často bude potřeba tiskárny čárového kódu obměňovat nebo opravovat?

 • Může navrhovaná tiskárna pracovat ve stejném prostředí, kde se používají etikety?

 • Jaká je potřeba IT podpory a čas operátorů pro běh a údržbu systému?

Pokud se s těmito otázky při výběru tiskárny čárového kódu obrátíte na specialisty, dostane jednoznačně ideální řešení pro potřeby vaší firmy. 

2 typy termotiskáren čárového kódu: Přímé termální a termotransferové

V závislosti na aplikaci využijete termotiskárna čárového kódu pro tisk čárového kódu na etiketu buď přímou termální, nebo termotransferovou technologii tisku. Která technologie je pro vás výhodnější?

Přímé termální tiskárny čárového kódu 

Pokud jste někdy nechali účtenku z obchodu s potravinami nebo z benzínové pumpy na slunci a sledovali, jak papír kompletně zčernal, pozorovali jste výsledek přímého termotisku. 

Přímý termotisk, původně využívaný v kopírovacích a faxových strojích, využívá chemicky upravený papír a je považován za velice účinný pro tisk etiket s čárovým kódem. 

Tisková hlava se skládá z dlouhého lineárního pole malých odporových topných elementů (100 až 300 na palec) uspořádaných kolmo ke směru pohybu papíru. Každý element tiskové hlavy ohřívá část chemicky napuštěného papíru pod ním. Teplo vyvolává chemickou reakci, která způsobí zčernání papíru a vytvoření tečky. Více a více teček pak tvoří kompletní obraz čárového kódu.

Termotransferové tiskárny čárového kódu

U termotransferového tisku se využívá podobná technologie jako u přímého termotisku. Chemicky upravený papír je zde však nahrazen běžným, k teplu necitlivým, materiálem štítku a speciální barvicí páskou. 

Polyesterová páska je potažena suchou termotransferovou barvou a je umístěna mezi tiskovou hlavou a štítkem. Tepelná tisková hlava přenáší barvivo na povrch etikety, kde uschne a ulpí na jejím povrchu. Po odloupnutí pásky zůstane na povrchu štítku obraz čárového kódu.

Porovnání přímé termální a termotransferové tiskárny čárových kódů

Oba typy termotiskáren čárového kódu mají při tiskovém procesu různé výhody a nevýhody. Na rozdíl od většiny laserových tiskáren se jak přímá termotiskárna, tak termotrasferová tiskárna snadno přepíná mezi dávkovým tiskem a tiskem štítků po jednom bez většího množství odpadu.

Výhody přímých termálních tiskáren čárových kódů

 • Snadné použití bez nutnosti nákupu dalšího spotřebního materiálu, jako je inkoust, toner nebo páska.

 • Kvalitní tisk s ostrými, snadno čitelnými čárovými kódy.

 • Nízké dlouhodobé náklady na údržbu a celkové náklady na vlastnictví (TCO).

 • Odolnější než jehličková nebo laserová tiskárna, což znamená, že pracuje spolehlivě v průmyslovém i kancelářském prostředí.

Nevýhody přímých termálních tiskáren čárových kódů

 • Citlivost na podmínky prostředí: Zejména světlo a teplo. 

 • Papír zůstává po dokončení procesu tisku stále chemicky aktivní. Často vyžaduje vrchní nátěr odolný působení UV záření, chemikáliím a otěru povrchu.

Výhody transferových tiskáren čárových kódů

Transferové tiskárny čárových kódů nabízejí většinu výhod jako tiskárny s přímým termotiskem. Navíc však: 

 • Vytvářejí dlouhodobě stabilní obraz.

 • Termotransferová technologie umožňuje tisk na široké spektrum materiálu.

 • Velmi odolné, umožňují spolehlivý provoz v průmyslových i kancelářských aplikacích.

Nevýhody transferových tiskáren čárových kódů

 • Vyšší náklady na spotřební materiál než u termotiskáren s přímým tiskem (je vyžadována výměna pásek). 

 • Nutnost kompatibility tiskových médií a pásky k zajištění optimální kvality. 

Teď už máte přehled o tom, na co se při výběru tiskárny čárových kódů zaměřit. 

Potřebujete konkrétní řešení termotiskáren pro vaši firmu?
Svěřte se do našich rukou. Poradíme a zvolíme nejlepší variantu.