3 největší výhody RFID technologie při správě IT majetku

Skenování kódů, které přímo nevidíte, efektivní inventarizace a další benefity. Jaké další plusy vám přinese využívání RFID technologií při správě IT zařízení?

RFID (radiofrekvenční identifikace) je již roky používaná technologie automatické identifikace. Stejně jako čárový kód, RFID pracuje s unikátní číslem/značkou, které je v evidenci (obvykle v databázi informačního systému) spojeno s konkrétním předmětem.

RFID technologie jsou dostupnější než kdykoliv dřív – ideální chvíle pro správu IT zařízení

Hlavní rozdíl je ale v možnostech samotného přečtení unikátního čísla. Jde o nepoměrně rychlejší čtení, které nejen že nevyžaduje dotyk mezi značkou a čtecím zařízením, ale také nevyžaduje vůbec přímou viditelnost mezi značkou a čtecím zařízením. Lze tedy skenovat i kódy, které přímo nevidíte. Proto je možné přečíst velká množství značek (tagů) během zlomků vteřiny.

V posledních letech prostupuje RFID technologie do mnoha odvětví nejen díky svým nesporným výhodám, ale také díky příznivému vývoji cen RFID tagů a RFID čteček.

Ukažme si 3 konkrétní výhody RFID technologie při správě IT majetku:  

1. RFID technologie šetří čas: Inventura bez fyzického dohledávání

Jak provádíte inventuru výpočetní techniky s pomocí čárového kódu? Je to zdlouhavé, že?

Pokud ji provádíte například v kancelářském prostoru o několika místnostech a desítkách až stovkách kusech zařízení, čárový kód vyžaduje fyzické dohledání všech předmětů (tedy etiket s čárovým kódem).

Představte si čas, který potřebujete k dohledání každé takové krabice, každého jednotlivého zařízení v každé místnosti. Jsou všechna zařízení umístěna tak, že je k nim jednoduchý přístup? Nebudou potřeba schůdky, žebřík? Přesně to jsou okamžiky, kdy RFID označení významně šetří čas zaměstnanců a tím pádem i náklady na práci.

"Využití čárového kódu zrychlí inventarizaci IT zařízení 10x, RFID více než 30x."

S RFID technologií obsluha ušetří spoustu času, protože:

Když pro stejný úkol využijete mobilní RFID čtečku, celá operace by zabrala jen pár minut s okamžitou zpětnou vazbou o chybějících předmětech.

S pomocí RFID systému lze například zobrazit veškeré označené předměty v dané místnosti. Ať už tam být mají či nemají. To často vede k nalezení položek, který byly označeny jako ztracené, nebo nebyly přítomny na své výchozí lokaci.

S vhodně nastaveným procesem inventarizace a kvalitní SW aplikací v mobilní čtečce pomůže při prevenci zbytečných odpisů.

2. RFID zvyšuje bezpečnost: Přehled o pohybu sledovaného vybavení

Provádění inventur dvakrát do roka je obvyklé. Ovšem jsou provozy, kde je třeba neztratit okamžitý přehled o prostředcích během dne, nebo při výměně směn v kritických provozech a situacích.

Pohyb vybavení lze sledovat díky tzv. “úzkým hrdlům” – místům kontroly, kterými vedou všechny „trasy“ pohybu všeho vybavení. Pokud jsou tyto uzly osazeny RFID bránou (kombinace kontroler a antény), lze získat bezpečný přehled o pohybu a přítomnosti/nepřítomnosti sledovaného vybavení.

3. RFID zvyšuje přesnost: Sleduje více informací najednou

RFID technologie zvyšuje přesnost tím, že umožňuje sledovat detailnější informace. Protože poskytuje data tak rychle, systémy pro sledování lze nastavit pro častější skenování a pro sledování dodatečných dat.

Tato data lze zároveň snadno sdílet napříč systémy, lidmi. Efektivitu práce při inventarizaci IT zařízení tak dostanete úplně na novou úroveň.

RFID technologie pomůže i vám. Stačí vyplnit formulář. Obratem vám řekneme, jak můžete z RFID profitovat.