Proč DataMatrix převálcoval jiná značení ve službách poštovních operátorů?

Pro logistiku je efektivní identifikace zásilek zcela zásadní. Dříve se operátoři spoléhali na čárový kód. Ten měl ale v tomto oboru řadu nedostatků. Zjistěte, proč a v čem je DataMatrix přínosný. 

Obsah článku

Cesta poštovních služeb k zavedení

DataMatrix Čárové kódy na poštovních zásilkách

Nedostatky lineární symboliky připravily cestu DataMatrix

Neefektivní aplikace před příchodem DataMatrix

Efektní řešení pro poštovní služby – 2D kód

DataMatrix Aplikace DataMatrix v reálném čase

Přepravci zásilek a Datamatrix

Cesta poštovních služeb k zavedení DataMatrix

Existuje odvětví, které se bez automatické identifikace téměř neobejde – poštovní služby. Zavedení čárového kódu Code 128 přineslo poštám mnoho výhod, ale odhalilo také nedostatky lineární symboliky

Jsou to především vysoké nároky na kvalitu tisku nebo náchylnost k poškození, které znemožní čtení kódu. Řešením mohou být dvojdimenzionální kódy DataMatrix, které umožňují přečtení i při 40% poškození.

Čárové kódy na poštovních zásilkách

Sledovatelnost zásilek, od balíků přes EMS až po doporučená psaní, je dnes běžná nejen ve světě, ale i u nás. Zákazník může na internetových stránkách poštovních operátorů průběžně sledovat, kde se zrovna jeho zásilka nachází. Stačí mu znát jediné – číslo zásilky. 

Většina poštovních zásilek na celém světě je dnes značena unikátním kódem podle mezinárodních pravidel Světové poštovní unie, která sdružuje 192 členských zemí. Zákazník toto číslo najde na podacím lístku – může tak sledovat pohyb zásilky a přesně ví, kdy dorazí k adresátovi.

Pro potřeby poštovních operátorů je tento kód převáděn do podoby čárového kódu Code 128. Zavedení automatické identifikace umožnilo rychlé a bezchybné zadávání kódu do "Track & Trace" systému v uzlových bodech a překladištích, minimalizovala se možnost jeho chybného zadání a výrazně se zvýšila efektivita při manipulaci se zásilkami.

Nedostatky lineární symboliky připravily cestu DataMatrix

Zavedení čárového kódu nesporně přineslo spoustu výhod. S postupem času se však projevily také nedostatky, které s sebou lineární symbolika přináší. Tím nejzásadnějším je nutnost zabezpečení trvale vysoké jakosti čárového kódu.

"Trvanlivost" čárového kódu vyžaduje, aby byl vytištěn v nejvyšší jakosti – dle ISO/IEC 15416 stupeň jakosti 4. Jednoduše proto, že při následné manipulaci a přepravě zásilky se vlivem okolních faktorů jakost symbolu postupně snižuje. 

V praxi tak dochází k situacím, kdy je čárový kód poškozen natolik, že se stává nesnímatelným. Kód je pak třeba přepsat ručně, což výrazně snižuje efektivitu a zvyšuje riziko nesprávného zadání. V tomto bodě pomalu přichází chvíle kódu DataMatrix

Neefektivní aplikace před příchodem DataMatrix

Aby bylo možné zajistit trvale vysokou jakost čárových kódů, tisknou se čárové kódy předem na samolepicí etikety. Ty se následně distribuují na jednotlivá sběrná místa. Hromadný tisk etiket je metoda relativně efektivní a ekonomicky zajímavá, ale jen velmi málo operativní.

Každé sběrné místo musí být dostatečně zásobeno etiketami, aby nedocházelo ke zpožďování zásilek vinou nedostatku předtištěných čárových kódů.

Etikety se na zásilku aplikují ručně, a to i v případech hromadného podání. To prakticky eliminuje efekt přenesení frankování hromadných zásilek zejména firemní klientelou, protože operátor sběrného místa musí stejně vzít každou zásilku do ruky a nalepit etiketu s čárovým kódem.

Efektní řešení pro poštovní služby – 2D kód DataMatrix

Je prakticky nemožné stoprocentně zajistit, aby se při celé řadě logistických procesů čárový kód na zásilce nepoškodil. Proto stále více poštovních operátorů přechází od nedokonalých lineárních symbolů k mnohem praktičtějším 2D kódům, jako je DataMatrix. 

Dvojdimenzionální kód DataMatrix splňuje náročné požadavky pošty téměř beze zbytku. Pomocí speciální funkce dokáže několikrát opakovat nesenou informaci, a to při zachování požadavku na relativně malý prostor. 

Díky této vlastnosti je možné symbol na DataMatrix nasnímat i v případě jeho poškození – uvádí se, že za určitých okolností až do 40% poškození plochy DataMatrix kódu. Přestože se těchto hodnot nepodařilo při reálné simulaci dosáhnout, je snímání poškozeného symbolu možné především u běžného mechanického poškození, ke kterým nezbytně v logistických procesech dochází.

Aplikace DataMatrix v reálném čase

Při používání DataMatrix kódu není nutné ani vhodné používat předtištěné etikety. Používají se v zásadě dvě technologie aplikace symbolu na zásilku:

Operativní tisk DataMatrix

První je operativní tisk samolepicí etikety s DataMatrix přímo v místě sběru zásilek, a to jak pomocí samoobslužných automatů, tak u míst s operátorem. V obou případech lze použít tiskárny Zebra a potisk na tzv. "nekonečný“ samolepící papír. 

Jedná se o technologii, kde není přesně předdefinovaný rozměr DataMatrix etikety, ale vlastní velikost štítku se optimálně přizpůsobuje množství informací na etiketě. Další výhodou je eliminace nosného silikového papíru, což činí celý systém výrazně ekonomičtějším, ale také ekologičtějším – nevzniká žádný odpad.

Přímý potisk zásilky kódem DataMatrix

Druhá technologie je přímý potisk zásilky DataMatrix kódem inkjetem. Tato technologie se používá výlučně pro listovní zásilky. Výhodná je zejména u hromadného podání. Je li touto technologií vybaven frankovací automat, je možné takto označit i firemní hromadné zásilky.

Přepravci zásilek a Datamatrix

Přepravci jako například UPS nebo Česká pošta používají dvojdimenzionální symboliku Datamatrix, minimálně v rámci některých služeb. Dříve byl využívány spíše lineární symboly. Modernizace však vyžaduje, aby každý dopravce fungoval efektivněji, což je s Datamatrix kódy mnohem jednodušší.

Přesto lze předpokládat, že ani našeho největšího poštovního operátora nemine v nejbližší době přechod na dvojdimenzionální symboliku DataMatrix.

Chcete využívat ve své firmě nejmodernější a nejefektivnější identifikaci? Obraťte se na nás