Kanban – jak výroba tahem optimalizuje stav zásob a přispívá k efektivitě ve výrobě?

Představte si, že sklad a výroba pracují na základě chytrého zásobování materiálem a produkty. Vyloučíte potřebu skladování nadměrného množství zásob a vyhnete se výkyvům ve výrobě. Přečtěte si, jak to kanban systém umožňuje, a jak funguje v propojení s RFID technologií. 

Kanban se liší od starších metod řízení výroby tím, že umožňuje nabídkou reagovat na skutečnou poptávku. Firmy neriskují hromadění zásob, které trh nemusí vždy využít. Kanban tak snižuje nadprodukci a eliminuje prostoje mezi jednotlivými kroky výrobního procesu. 

Zjistěte vše o kanbanu, metodě řízení výroby tahem. 

Obsah článku

Hlavní výhody kanban systému
Co je to kanban systém
Zásadní pravidla kanbanu
Kanban a Lean Manufacturing
Kanbanová karta
Elektronický kanban systém (ekanban)
RFID kanban řešení

Hlavní výhody kanban systému

Snížení rizika zastarávání produktů

Pokud firma vyrobí příliš mnoho zásob a nechá je dlouho ležet v regálech, riskuje, že produkt zastará. Nadprodukce může zapříčinit ztrátovost, která je způsobená právě tím, že produkty nejsou prodávány. Bez ohledu na to, jaké jsou náklady na jejich výrobu. Všechny tyto problémy vyřeší kanban. 

Vyšší pružnost výroby s kanbanem

Kanban systém dovoluje mnohem flexibilnější harmonogram výroby. Snadno se přizpůsobí i náhlým změnám v poptávce po produktech. Nižší výrobní dávky tak dovolují flexibilně reagovat na poptávku. 

Rychlá identifikace problémů ve výrobě

Během propadů ve výrobě může kanban pomoci zlepšit výkon. Systém pomáhá rychle identifikovat problémy. U většiny systémů řízení výroby se problémy objeví až později a výroba tak může probíhat zbytečně. 

Úspora prostoru na skladě

Menší výrobní dávka znamená méně dílů v oběhu, což snižuje požadavky na prostor a snižuje ztráty u nekvalitní výroby, roste produktivita. S kanbanem tak ušetří spoustu skladovacího místa. 

Vyloučení nadprodukce a ztráty zisku

Kanban zaručuje výrobu pouze těch produktů, které zákazníci chtějí. Nabídka se tedy rovná poptávce. Eliminuje riziko nadměrné výroby, která vede k hromadění zásob. Zastaralé produkty lze v mnoha případech prodat pouze se slevami nebo pod cenou, čímž dochází ke zbytečným ztrátám. 

Vyšší ziskovost a zamezení plýtvání

Všechny výše uvedené výhody mají společného jmenovatele – snižují plýtvání. Ať už se jedná o plýtvání místem, které zabírají výrobky vzniklé nadprodukcí. Nebo o plýtvání spojené s prodejem produktů pod cenou. Hlavním cílem kanbanu je proto minimalizace plýtvání a zlepšení ziskovosti.

Co je to kanban?

Kanban můžeme v obecné rovině definovat jako systém určený pro zefektivnění procesů v různých odvětvích. Výraz kanban má původ v Japonštině a v doslovném překladu znamená něco ve smyslu "karty, které jsou vidět". Kanban lze využít například v operativních nebo strategických plánech. My se ale zaměříme na kanban, který je důležitý pro výrobu a logistiku. 

Stručné video vysvětlení kanbanu

 

Kanbanový systém jako metoda tahového principu řízení výroby

Každá výroba nebo sklad potřebuje efektivní systém pro řízení pohybu materiálů, dílů, hotových výrobků a informací. Jednotlivá oddělení firmy, zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé chtějí jednoduchý prostředek, který umožňuje vzájemnou komunikaci. Kanban je nástroj, s jehož pomocí toho lze dosáhnout.

Zásadním cílem kanbanového systému řízení je dokonalé přizpůsobení průběhu výroby s materiálovým tokem. Na každém stupni výroby podporuje tzv. “výrobu na objednávku”, která dovoluje optimalizovat zásoby a zpřesnit dodací termíny. 

Podstata koncepce kanbanu je založená na poskytnutí pouze těch komponent ze strany dodavatele, skladu nebo výroby, které jsou zapotřebí, v daném množství a v daném čase tak, aby neexistovaly žádné přebytečné inventáře.

Kanban se také obejde bez těžkopádného centrálního plánování a řízení. Vyrábí se a expeduje pouze to, co zákazníci požadují. Kanban zároveň znamená návrat řízení přímo do výroby – přímo na místě lze vyhovět výrobním požadavkům. 

Kanban metodu je výhodné aplikovat především u společností, které se zabývají opakovanou výrobou součástek s velkou mírou odbytu. 

2 jednoduché příklady kanbanu v praxi, se kterými se setkáváte denně

Domácí spíž a kanban

Zajímavou ukázkou kanbanu v praxi může být spíž, ve které skladujete například rychle se kazící zboží. Pokud máte například na poličce vyskládané tři plechovky jednoho druhu jídla za sebou, při použití jedné se druhá plechovka posune dopředu. Vyjmutí plechovky je vlastně alarmem, který vám signalizuje, že je třeba zboží dokoupit a doplnit zásoby. Přidáte si položku do nákupního seznamu. Krásný příklad kanbanu v domácím prostředí. 

Doplňování zboží v obchodech 

Nakupující si v regálu vezme produkt. Při placení na pokladně dojde k sejmutí kanbanové karty, kterou pokladní uloží do skříňky (tzv. kanbanová pošta). Karty jsou přesunuty do skladu. Když je skladu odebráno zboží potřebné pro naplnění regálů, kanbanové karty jsou znovu umístěné na zboží. Po doplnění zboží jsou produkty připravené k prodeji a celý cyklus se uzavře. 

I když jde o velmi zjednodušené příklady, názorně ukazují využití kanban systému v praxi. 

kanban v praxi

 

Jaký je rozdíl mezi tlakovým a tahovým systémem řízení výroby? 

Tlakový systém řízení výroby je typický pro plánované hospodářství – podniky vyrábí podle daného plánu a odbyt je zajištěn díky nedostatku zboží na trhu. Vše funguje, pokud je výrobek trhem přijímán. V takovém případě se podnik nestará o to, zda zákazník výrobky potřebuje – prostě je k němu “dotlačí”. 

Tlakový princip může fungovat i v tržním hospodářství, pokud na trhu není velký přetlak nabídky a výrobce má dostatečně silnou značku. S tím se setkáváme například u produkce módního zboží. Pokud se ale poptávka rychle změní, ve výrobě zůstane řada produktů, které trh nepotřebuje. 

Kanban a výroba Just-In-Time

Zakladatel kanban metody, Taiichi Ohno, nazýval systém jako “Just-In-Time” (JIT) výrobu, protože byl navržený pro produkci přesného množství produktů v době, kdy si to zákazník přeje. 

JIT a kanban jdou ruku v ruce a slouží jako základ toho, čemu se často říká “Toyota Production System”.

Zásadní pravidla kanbanu

Při zavádění kanbanu do výroby je nutné zvážit správné předpoklady a zavést některá pravidla, která jsou pro tento tahový systém řízení výroby zásadní. 

Předpoklady pro zavedení kanban metody

 • Kvalitně vyškolený personál. 

 • Sériová výroba bez velkých výkyvů v poptávce.

 • Výkonná kontrola kvality na pracovišti. 

 • Připravenost managementu. 

 • Správné uspořádání výroby pro plynulý tok materiálu a výrobků. 

Základní pravidla pro fungování kanbanu

 • Pokud to není uvedeno na kanbanové kartě, nekupujte ani nevyrábějte další zásoby.

 • Objednávka materiálu pouze podle aktuálních potřeb. 

 • Pokud na pracovišti nejsou k dispozici žádné kanban karty, nesmí být realizována žádná činnost. 

 • Kanban karty jsou vždy přepravovány společné s paletami a položkami (kromě jejich návratu).

 • Vadné, poškozené nebo nesprávné položky by nikdy neměly být odesílány do dalšího procesu. 

 • Výrobní personál odpovídá za vložení výrobků nebo materiálu na palety nebo do boxů nutných pro pokračování procesu. V případě chyby následuje zastavení celého procesu a odstranění chyby tak, aby se nemohla opakovat.

Kanban a Lean Manufacturing – tzv. “štíhlá výroba”

Systém praktikovaný v Toyotě inspiroval mnoho společností po celém světě ke změně způsobu řízení výroby. V mnoha západních zemích se tento systém označuje jako Lean Manufacturing, tzv. štíhlá výroba, která si klade za cíl eliminovat plýtvání ve výrobním procesu. Díky tomu podniky investují čas a peníze pouze do věcí, které skutečně přinášejí hodnotu koncovému zákazníkovi.

Kanban ve výrobě

 

Lean Manufacturing se snaží eliminovat hlavní tři druhy plýtvání, které jsou označovány jako 3M: 

1. Muda = zbytečné úsilí

Muda je nejzákladnějším typem plýtvání, které nepřispívá k efektivnímu procesu. Primárně jde o: 

 • Nadprodukce.

 • Nepotřebná doprava.

 • Zbytečný pohyb položek.

 • Čekání.

 • Přepracování.

 • Nevyužitý potenciál.

2. Mura = nestejnoměrnost

Mura znamená nesrovnalosti ve výrobním procesu. Nastává, když jsou pracovní síla a materiály špatné alokovány. To vede ke špičkám a prodlevám ve výrobě, které mohou způsobit poruchy strojů, prostoje na čekání při restartování výroby apod. 

3. Muri = přetížení

Muri znamená stálé přetížení výroby. Způsobuje dlouhodobé závady a přetížení, které je pro společnosti trvale neudržitelné. 

Kanban je v tomto ohledu důležitý, protože jako součást lean výrobního procesu může tyto zásadní druhý plýtvání vymýtit. 

Pro výrobní procesy to také znamená, že odstranění plýtvání ukáže pravou tvář všech probíhajících mechanismů, umožní vidět, jak procesy skutečně fungují a pomůže je zefektivnit.

Kanban karta – klíčový prvek kanbanu

Kanban karta je nástrojem uplatňovaným při řízení výroby, který předává dodavatelskému pracovišti signál k zahájení činnosti. Kanban karta kromě jiného odpovídá na následující otázky: 

 • Kdo? – Výrobní nebo dodavatelské místo. 

 • Co? – Výrobek, materiál, činnost – popis, identifikační číslo. 

 • Pro koho? – Spotřební místo.

 • Kolik? – Množství, velikost dodávky. 

Při aplikaci v řízení materiálového toku se častokrát nevyužívají klasické plastové kanban karty, ale jako nosič informace slouží například přímo etiketa na balící jednotce, která je vybavená čárovým kódem nebo RFID tagem. 

Existuje několik druhů kanbanových karet. Pro sklad, logistiku a řízení výroby jsou zásadní 2 typy: 

Transportní kanban karta – nejjednodušší forma kanbanového okruhu

Používá se především pro transport materiálu – k přemístění materiálu od jednoho pracoviště k druhému, respektive mezi zásobníky materiálu – mezi výstupním zásobníkem dodavatelského pracoviště a mezi vstupním zásobníkem zákaznického pracoviště. 

Transportní kanban karty se používají také mezi centrálním skladem materiálu a mezi zákaznickými pracovišti, např. v supermarketech. Charakteristikou pro materiálový okruh řízený transportním kanbanem je, že materiál je na dodavatelském pracovišti okamžitě k dispozici a není potřeba použití kanbanu pro řízení výroby na dodavatelském pracovišti. 

Výrobní kanban karta – pokyn k zahájení činnosti ve výrobě

Podobně jako přepravní kanban karta dává pokyn k zahájení pohybu materiálu, výrobní kanban karta generuje pokyn k zahájení určité činnosti. 

Autorizuje výrobní pracoviště k zahájení výroby podle údajů na kanbanové kartě, která představuje konkrétní požadavek zákaznického pracoviště. Na rozdíl od transportní kanban karty musí výrobní řešit kapacitu dodavatelského výrobního pracoviště. K tomuto účelu používá kanbanovou poštu, která shromažďuje prázdné kanbanové karty.

Elektronický kanban systém (ekanban) – využití technologie čárového kódu a RFID 

V dnešní době se jako kanban karty používají paměťová média, jako jsou čárové kódy nebo RFID tagy. Data nebo výrobní objednávka jsou přenášena prostřednictvím wifi nebo bluetooth do systému skladu, ERP systému nebo pro odpovídajícího dodavatele. 

Kanban systém s manuálním skenováním pomocí čárového kódu

Společnosti obvykle využívají ekanban založený na technologii čárového kódu. Je to spolehlivé řešení, které ale nabízí prostor ke zlepšení: 

Příkladem je používání etiket s čárovými kódy na nádobách, v nichž podniky skladují svoje díly. Všechny procesy spojené s výrobou je nutné spouštět manuálním skenováním čárových kódů. Ruční skenování v kanbanu funguje, ale prodlužuje celý proces, ke kterému je navíc potřeba více pracovní síly. 

RFID technologie dokáže všechny tyto procesy automatizovat. 

Kanban s automatickým načítáním pomocí RFID technologie

V systému RFID je celý proces ekanbanu automatizovaný. Data zboží a boxu jsou automaticky přenášena z výrobního zařízení zákazníka do centrálního skladu pomocí radiofrekvenční identifikace (RFID). 

To znamená, že se zde zadávají automatické opakované objednávky bez skenování a bez ručního záznamu. Štítek RFID nebo RFID transpondér má anténu a je připojen k příslušnému objektu nebo kontejneru kanban. 

Díky RFID technologii mohou firmy vyřadit operátory z ručního skenování čárových kódů na výrobních štítcích (kanbanech) a celý proces automatizovat, urychlit a zpřesnit.

Kanban a rfid technologie

 

RFID kanban řešení – ukázka využití v praxi 

Kanban řešení postavené na RFID technologii má spoustu možností využití, například: 

 • Automatické skenování ve výrobě

 • Hromadný převod výrobních štítků pomocí RFID brány. 

 • Hromadné načítání výrobních štítků. 

 • Detekce kanbanových karet apod. 

Jak funguje automatické načítání kanbanů ve “vláčku”

Pro příklad využití RFID technologie v kanban systému jsme vybrali řešení automatického načítání kanban karet. 

Výchozí stav:

Při převážení výrobku z výroby pomocí vláčku operátor provádí sběr vozíků z výroby a převáží je na sklad. Operátor vláčku musí každý box na vozíku ručně načíst, že ho naložil, a tím potvrdí převod do skladových zásob. 

Zavedení ekanbanu s RFID:

RFID řešení nabízí  automatické načítání výrobních štítků bez nutnosti zásahu obsluhy. 

Stávající výrobní štítky s čárovým kódem jsou opatřeny RFID tagy. Spuštění čtení probíhá v prostoru RFID brány s anténami a konečný bod je umístěn na pozici tak, aby vláček projel všemi vagóny čtecím rámem. Načtené výrobní štítky jsou přesunuty na sklad. Ideální řešení kanbanu pro výrobu i logistiku.


Zajímá vás konkrétní řešení ekanbanu? Spojte se s námi.